<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=797583897089809&ev=PageView&noscript=1" />
Trondheim kunstmuseums hovedbygning 1930, bakgården mot Vestfrontplassen og Nidarosdomen. Dette rommet ble forsvant da tilbygget sto ferdig i 1986. (Foto/Photo)

Trondhjems Kunstforening 175 år

17. desember 2020 er det 175 år siden Trondhjems Kunstforening ble stiftet. Jubileet markerer også at det er 175 år siden Trøndelag fikk sitt første organiserte visningssted for kunst. Med kunstutstillinger, medlemslotteri og en etter hvert voksende samling, dannet Trondhjems Kunstforening selve grunnlaget for den betydningsfulle kunsthistorien vi har i denne landsdelen. Store navn, som Nikolai Astrup, Gustav Vigeland, Bjarne Ness, Håkon Bleken, Inger Sitter og mange flere, har vandret i salene i Trondhjems Kunstforening, latt seg begeistre og inspirere, for så å skape verk som har begeistret og inspirert andre. Historien om Trondhjems Kunstforening er historien om hvor viktig en kunstinstitusjon er for en region.

Historien om Trondhjems Kunstforening er også historien om Trondheim kunstmuseum. ​For å sikre en fremtidig forvaltning av kunstsamlingen og bygningen ble de gitt til Trondheim kunstmuseum ved museets stiftelse i 1997. TKF fortsatte som medlemsforening og utstillingsrom i nabobygningen, Bispegata 9a.

Samlingen ble påbegynt i 1867 med innkjøpet av Adolf Tidemands Norsk juleskik (1846), og er den samlingen som vises her på Trondheim kunstmuseum, i denne ærverdige bygningen, som i sin tid ble bygget til kunstforeningen. Alle innkjøp, alle donasjoner, gaver og ervervelser til samlingen før 1997, er gjort og tatt imot av Trondhjems Kunstforening. For å markere 175-årsjubileet har Trondheim kunstmuseum valgt å sette fokus på noen av disse verkene. Utvelgelsen har vært gjort med tanke på høydepunkter i samlingen, viktige trønderske kunstnere og historier som vi har ønsket å fremheve.

Vi gratulerer Trondhjems Kunstforening med jubileet og er dypt takknemlig for den betydningen den har hatt for Trøndelags kunsthistorie og kunstscene! 

TKM-1686-1981_Schjetne_Tone_Thiis_Sommervind_venstre_Foto_Dag_Asle_Lang.jpg. Foto/Photo

Tone Thiis Schjetne (1928 – 2015), Sommervind, udatert.

Tone Thiis Schjetne (1928 – 2015), Sommervind, udatert.

Mette Tronvoll (f. 1965), Minori Shirionishi, Marit Stene, Eline Mugaas Fra serien Age. Women 25-90

Mette Tronvoll (f. 1965), Minori Shirionishi, Marit Stene, Eline Mugaas Fra serien Age. Women 25-90

TKM-950-1967_Rian_Johs_Damen_med_Celloen.jpg. Foto/Photo

Johs (Johannes) Rian (1891-1981), Damen med celloen, 1950

Johs (Johannes) Rian (1891-1981), Damen med celloen, 1950

gudenesbakkanal.tif. Foto/Photo

Jan Bruegel (1568 –1625) og Hendrick van Balen (1575–1632), Gudenes bakkanal

Jan Bruegel (1568 –1625) og Hendrick van Balen (1575–1632), Gudenes bakkanal

MG_7974.jpg.jpg. Foto/Photo

Håkon Bleken, Nedtagelsen, 1982.

Håkon Bleken, Nedtagelsen, 1982.

TKM-143-1904_Sohlberg_Harald_Rros_kirke_1904.tif. Foto/Photo

Harald Sohlberg (1869-1935), Natt. (Røros kirke)

Harald Sohlberg (1869-1935), Natt. (Røros kirke)

TKM-1920-1983_Srensen_H_Mot_krig_og_revolusjon.jpg. Foto/Photo

Henrik Sørensen (1882-1963), Mot krig og revolusjon, 1915

Henrik Sørensen (1882-1963), Mot krig og revolusjon, 1915

Kleiva_Per_Blad_fraa_imperialismens_dagbok_II_1971.jpg. Foto/Photo

Per Kleiva (1933-2017)

Per Kleiva (1933-2017)

Blad fra Imperialismens dagbok II / en del av serien Tre blad fra Imperialismens dagbok, 1971.

Adolph Tidemand Norsk juleskik (1846). Foto/Photo

Adolf Tidemand, Norsk juleskik, 1846

Adolf Tidemand, Norsk juleskik, 1846

Ness_Bjarne_Musikanten_TKM_411.jpg. Foto/Photo

Bjarne Ness (1902-1927), Musikanten, 1927

Bjarne Ness (1902-1927), Musikanten, 1927

Wankel_Charlotte_Maleri.tif. Foto/Photo

Charlotte Wankel (1888-1969), Maleri, 1925

Charlotte Wankel (1888-1969), Maleri, 1925

Munch_Edvard_Portrett_av_a_L_Meyer159.jpg. Foto/Photo

Edvard Munch (1863-1944), Portrett av advokat Ludvig Meyer, 1892

Edvard Munch (1863-1944), Portrett av advokat Ludvig Meyer, 1892

Helvete_insta_face.jpg. Foto/Photo

Gustav Vigeland (1869-1943), Helvete, 1897

Gustav Vigeland (1869-1943), Helvete, 1897

Slettemark_Kjartan_Skulptur_av_hjerne.jpg.jpg. Foto/Photo

KjARTan Slettemark (1932-2008), Skulptur av hjerne, 1966

KjARTan Slettemark (1932-2008), Skulptur av hjerne, 1966

Jacobsen_Georg_Haren_TKM_760.jpg.jpg. Foto/Photo

Georg Jacobssen (1887-1976), Haren, 1922

Georg Jacobssen (1887-1976), Haren, 1922