<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=797583897089809&ev=PageView&noscript=1" />

Videregående skole

Vi har et utvalg faste tilbud for skoler som kan bestilles hele året, og i tillegg inviterer vi til omvisning i de skiftende utstillingene. Verksted er en viktig del av tilbudet, hvor det å få delta og selv utforske visuelle uttrykk er avgjørende for opplevelse og læring. Omvisning og verksted er gratis for alle utdanningsinstitusjoner innenfor kommunen.

Vi tilbyr:
-Omvisning med og uten verksted
-Vandreutstillinger

Kontakt oss for mer informasjon og bestilling på 
  • Kapitalistischer Realismus av Lars Ramberg
    5/5
    Foto: Trondheim kommune / Lars Ramberg

Omvisning og verksted

aapning_weidemann_fullres_cua_7.jpg
Å LESE ET BILDE
Eckersberg_Johan_F_Fra_Romsdalen_TKM_129crop.jpg
FRA NASJONALROMANTIKK TIL REALISME
tkm_lorckschive_nca-6.jpg
KUNST + BÆREKRAFT
A_K_Dolven_seven_voices_2011_-_installation_Wilkinson_Gallery_London_2_-_Photo_Peter_White.jpg
SAMTIDSKUNST?! HVA KAN DET VÆRE?

Vandreutstillinger

Lån en utstilling gratis til skolen! Utstillingene reiser uten formidler, men vi kommer gjerne ut til din skole og gir en innføring i hvordan utstillingene kan brukes! Med utstillingene følger veiledning, forslag til oppgaver, bøker og materiale.

Identitet_-kisstvillingene_Rune_Johansen.jpg

Hvordan viser vi identiteten vår gjennom bilder vi tar av oss selv og av interiør? I bildene til Rune Johansen finner vi en virkelighet og et bilde av Norge som på mange måter er fjernt fra den samtid vi ferdes i til vanlig. Bildene er en kontrast til de mange «hjemme hos» bildene på instagram, i blogger, på tv, og i glansede magasiner. Det følger tre fotografier med i vandreutstillingen. De er fine å bruke som utgangspunkt for mange ulike prosjekter og oppgaver, og i forbindelse med flere fag, som norsk, samfunnsfag og kunst og håndverk. Lærerveiledning med tips, spørsmål og oppgaver følger med.

Stjernemateriale_eraker_utsnitt.jpg

DRØMMEN OM EUROPAMediebildet i dag er preget av flukt og migrasjon, vi står ovenfor et Europa i bevegelse. Rune Eraker reiser verden rundt og fotograferer mennesker i områder preget av sult, krig og naturkatastrofer. Fotografiene i denne vandreutstillingen er hentet fra to utstillinger, som også er blitt til bøker som følger med vandreutstillingen: Lukten av savn, og Drømmen om Europa. En vandreutstilling med et tverrfaglig perspektiv, som berører spørsmål og tema som er svært aktuelle i dag. Lærerveiledning med tips, spørsmål og oppgaver følger med.

Praktiske opplysninger

  • Trondheim kunstmuseum tilbyr gratis omvisning for videregående skole.  ​
  • Omvisninger for skoleklasser, grupper inntil 30 elever.
  • Omvisningen varer ca. 45-60 minutter. 
  • Om det bestilles verksted/gruppeoppgave må det påberegnes totalt 90 minutter.
  • Etter avtale er det anledning til å ha med matpakke og spise på museet før eller etter besøket

Ønsker dere å gå på egenhånd?

Skoleklasser som ønsker å besøke Trondheim kunstmuseum på egenhånd er hjertelig velkommen til det. Det er gratis inngang, men vi setter pris på at museet kontaktes på forhånd for å avtale tidspunkt. 

Kontakt oss for mer informasjon og bestilling på e-post formidling@trondheimkunstmuseum.no