<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=797583897089809&ev=PageView&noscript=1" />

Videregående skole

Vi har et utvalg faste tilbud for skoler som kan bestilles hele året, og i tillegg inviterer vi til omvisning i de skiftende utstillingene. Verksted er en viktig del av tilbudet, hvor det å få delta og selv utforske visuelle uttrykk er avgjørende for opplevelse og læring. Omvisning og verksted er gratis for alle utdanningsinstitusjoner innenfor kommunen.

Vi tilbyr:
-Omvisning med og uten verksted
-Vandreutstillinger

  • Kapitalistischer Realismus av Lars Ramberg
    5/5
    Foto: Trondheim kommune / Lars Ramberg

Omvisning og verksted

Å lese et bilde

Jeg ser, men hva ser jeg egentlig? Hvordan leser vi et bilde? I hverdagen vår er vi omgitt av visuell informasjon uansett hvor vi snur oss, men er det ikke alltid så enkelt å vite hva det egentlig er vi ser. Elevene får lære en konkret fremgangsmåte for å lese bilder, en grunnleggende bildeanalyse. Vi plukker bildene fra hverandre, bryter dem ned til enklere bilder, knekker koder og undersøker detaljer. Når vi har funnet ut hva bildene består av, kan vi pusle dem sammen igjen med en ny forståelse av helheten. Etter omvisningen får elevene i oppgave å foreta en bildeanalyse av selvvalgt verk i utstillingen, med veiledning fra en av museets pedagoger.

Fra nasjonalromantikk til realisme

Det nasjonaleromantiske landskapet forbinder vi med høye fjell, buldrende fosser, slindrebjørka og en regnbue.  Kanskje er det denne type landskap vi fremdeles forbinder med et «ekte» og vakkert landskap? I realismen derimot ønsket man å vise det norske samfunnet slik det var. Kunsten skulle skape debatt! I omvisningen ser vi på klassiske eksempler fra både nasjonalromantikken, realismen og overgangene mellom epokene.

Samtidkunst!? Hva kan det være?

Hva er egentlig samtidskunst? Og hvordan har den blitt som den er? Felles for samtidskunsten er at den ofte stiller åpne spørsmål og ønsker at vi skal tenke og engasjere oss rundt den. Vi ser på verk som er humoristiske, politiske, feministiske, samfunnskritiske med mer. Hva betyr konseptkunst, hva er en installasjon og hva er forskjellen på moderne kunst og samtidskunst? Kan samtidskunsten få oss til å se verden på en ny måte? I denne dialogbaserte omvisningen tenker vi høyt og reflekterer sammen med elevene om samtidskunst.

Vandreutstillinger

Lån en utstilling gratis til skolen! Utstillingene reiser uten formidler, men vi kommer gjerne ut til din skole og gir en innføring i hvordan utstillingene kan brukes! Med utstillingene følger veiledning, forslag til oppgaver, bøker og materiale.

Identitet_-kisstvillingene_Rune_Johansen.jpg

Hvordan viser vi identiteten vår gjennom bilder vi tar av oss selv og av interiør? I bildene til Rune Johansen finner vi en virkelighet og et bilde av Norge som på mange måter er fjernt fra den samtid vi ferdes i til vanlig. Bildene er en kontrast til de mange «hjemme hos» bildene på instagram, i blogger, på tv, og i glansede magasiner. Det følger tre fotografier med i vandreutstillingen. De er fine å bruke som utgangspunkt for mange ulike prosjekter og oppgaver, og i forbindelse med flere fag, som norsk, samfunnsfag og kunst og håndverk. Lærerveiledning med tips, spørsmål og oppgaver følger med.

Stjernemateriale_eraker_utsnitt.jpg

DRØMMEN OM EUROPAMediebildet i dag er preget av flukt og migrasjon, vi står ovenfor et Europa i bevegelse. Rune Eraker reiser verden rundt og fotograferer mennesker i områder preget av sult, krig og naturkatastrofer. Fotografiene i denne vandreutstillingen er hentet fra to utstillinger, som også er blitt til bøker som følger med vandreutstillingen: Lukten av savn, og Drømmen om Europa. En vandreutstilling med et tverrfaglig perspektiv, som berører spørsmål og tema som er svært aktuelle i dag. Lærerveiledning med tips, spørsmål og oppgaver følger med.

Praktiske opplysninger

Trondheim kunstmuseum tilbyr gratis omvisning for videregående skole.  

Omvisninger for skoleklasser, grupper inntil 30 elever.

Etter avtale er det anledning til å ha med matpakke og spise på museet før eller etter besøket.

Ønsker dere å gå på egenhånd?

Skoleklasser som ønsker å besøke Trondheim kunstmuseum på egenhånd er hjertelig velkommen til det. Det er gratis inngang, men vi setter pris på at museet kontaktes på forhånd for å avtale tidspunkt. 

Kontakt oss for mer informasjon og bestilling på e-post formidling@trondheimkunstmuseum.no