<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=797583897089809&ev=PageView&noscript=1" />
  •  (Foto/Photo)
    1/1

Edvard Munch (1863-1944), Portrett av advokat Ludvig Meyer, 1892

Innkjøpt 1909 fra kunstneren for Brændevinssamlagets bidrag. 

Jeg ved, det blir spektakel og udmeldelser og avisskriveri. Men jeg har lovet mig selv, at jeg skal ha det gjort før jeg forlader min stilling som Kunstforeningens formand. Og nu tror jeg, at jeg skal få flertal for kjøbet.

Jens Thiis i brev til E. Munch, udatert.

I 1909 ble Edvard Munchs maleri av Advokat Ludvig Meyer kjøpt inn. I protest truet anonyme medlemmer i Trondhjems kunstforening med å melde seg ut. Portrettet ble sett på som uferdig med sin fortynnet rødlige bakgrunn og brede, kraftige penselstrøk.  

Tidligere formann ved Trondhjems Kunstforening, Jens Thiis, ba alt i 1907 Edvard Munch om å sende et utvalg bilder opp til Trondheim. Dette var Munch glad for da han hadde brevvekslet med Thiis og klaget over interessen for hans kunst i Trondheim. Våren 1909 meldte Adresseavisen at en Munch-utstilling i Kristiania nettopp var avsluttet, og et lite utvalg verk var sendt opp til Trondheim etter at foreningen på forhånd hadde forpliktet seg til å kjøpe et bilde. Adresseavisen ønsket ikke å ta parti, men spådde at dette ikke ville foregå uten kamp. Portrettet hang i det Faste Galleri et helt år før et anonymt tilsvar ble publisert i avisen. Forfatteren spurte hvor lenge direksjonen ville misbruke medlemmenes tålmodighet, og insisterte på å få maleriet hengt opp i samme sal som Gustav Vigelands Helvete. Det var siste gang man kunne snakke om en kunststrid i Trondheim. 

Edvard Munchs portrett av Advokat Ludvig Meyer, ble bestilt av advokaten selv. Meyer, som var tilknyttet det progressive miljøet rundt Kristiania-bohemen, syntes muligens portrettet var for radikalt, avviste resultatet og anklagde Munch for å ha levert et portrett som ikke var ferdig. På et senere tidspunkt ba Meyer om et portrett av sine barn, dette endte med en rettsak der Munch vant da det kom frem at det faktisk var slik han malte.  

Munch malte ofte menneskene slik de var, slik han så dem, og ikke nødvendigvis som de selv ønsket å bli fremstilt. Portrettet av Advokat Ludvig Meyer er malt i forholdet 1:1 og viser en mann med lave skuldre og hodet på skakke. Advokatens kroppsspråk uttrykker en følelses av medtatthet. Munchs fremstilling gir oss nærmest et glimt av en senket guard der Meyer er i egne tanker. Meyer som tidligere var en holden mann, mistet alt under et voldsomt boligkrakk på 1890-tallet. Er portrettet uferdig, eller kan det være Munchs måte å fremstille Meyers liv?  

Mer:

Helvete_insta_face.jpg. Foto/Photo

Gustav Vigeland (1869-1943), Helvete, 1897

Gustav Vigeland (1869-1943), Helvete, 1897

TKM-1686-1981_Schjetne_Tone_Thiis_Sommervind_venstre_Foto_Dag_Asle_Lang.jpg. Foto/Photo

Tone Thiis Schjetne (1928 – 2015), Sommervind, udatert.

Tone Thiis Schjetne (1928 – 2015), Sommervind, udatert.

Mette Tronvoll (f. 1965), Minori Shirionishi, Marit Stene, Eline Mugaas Fra serien Age. Women 25-90

Mette Tronvoll (f. 1965), Minori Shirionishi, Marit Stene, Eline Mugaas Fra serien Age. Women 25-90

Slettemark_Kjartan_Skulptur_av_hjerne.jpg.jpg. Foto/Photo

KjARTan Slettemark (1932-2008), Skulptur av hjerne, 1966

KjARTan Slettemark (1932-2008), Skulptur av hjerne, 1966

TKM-143-1904_Sohlberg_Harald_Rros_kirke_1904.tif. Foto/Photo

Harald Sohlberg (1869-1935), Natt. (Røros kirke)

Harald Sohlberg (1869-1935), Natt. (Røros kirke)

TKM-1920-1983_Srensen_H_Mot_krig_og_revolusjon.jpg. Foto/Photo

Henrik Sørensen (1882-1963), Mot krig og revolusjon, 1915

Henrik Sørensen (1882-1963), Mot krig og revolusjon, 1915

gudenesbakkanal.tif. Foto/Photo

Jan Bruegel (1568 –1625) og Hendrick van Balen (1575–1632), Gudenes bakkanal

Jan Bruegel (1568 –1625) og Hendrick van Balen (1575–1632), Gudenes bakkanal

TKM-950-1967_Rian_Johs_Damen_med_Celloen.jpg. Foto/Photo

Johs (Johannes) Rian (1891-1981), Damen med celloen, 1950

Johs (Johannes) Rian (1891-1981), Damen med celloen, 1950

MG_7974.jpg.jpg. Foto/Photo

Håkon Bleken, Nedtagelsen, 1982.

Håkon Bleken, Nedtagelsen, 1982.

Jacobsen_Georg_Haren_TKM_760.jpg.jpg. Foto/Photo

Georg Jacobssen (1887-1976), Haren, 1922

Georg Jacobssen (1887-1976), Haren, 1922

Wankel_Charlotte_Maleri.tif. Foto/Photo

Charlotte Wankel (1888-1969), Maleri, 1925

Charlotte Wankel (1888-1969), Maleri, 1925

Kleiva_Per_Blad_fraa_imperialismens_dagbok_II_1971.jpg. Foto/Photo

Per Kleiva (1933-2017)

Per Kleiva (1933-2017)

Blad fra Imperialismens dagbok II / en del av serien Tre blad fra Imperialismens dagbok, 1971.

Adolph Tidemand Norsk juleskik (1846). Foto/Photo

Adolf Tidemand, Norsk juleskik, 1846

Adolf Tidemand, Norsk juleskik, 1846

Ness_Bjarne_Musikanten_TKM_411.jpg. Foto/Photo

Bjarne Ness (1902-1927), Musikanten, 1927

Bjarne Ness (1902-1927), Musikanten, 1927