Hopp til hovedinnhold

Å lære av kunstneren

Ny samlingsutstilling åpner 28. oktober 2023

Hva kan vi lære av kunstnerne? I arbeidet med Trondheim kunstmuseums nye samlingsmontering har museet sett tilbake på sin egen utstillingshistorikk. Utstillinger som Martin Tebus: Collection (2015) og Kunstnerens valg (2015-2022) har gitt museet muligheten til å studere kunstnernes tilnærming til vår samling. Kunstnerens blikk, metode og erfaring har bidratt til en solid kunnskapsproduksjon som har preget museet, dets samling og hvordan vi forstår vår kulturarv. Med den nye samlingsmonteringen ønsker museet å ta i bruk den kunnskapen som kunstnerne bringer med seg i møte med vår samling for å skape nye veier inn i kunsthistorien; en multi-perspektivisk, dynamisk og flerstemmig fortelling om kunsthistorier. Med andre ord: Museet lærer av kunstnerne.

Historiefortelling har vært et prinsipp for mang en samlingsutstilling, samtidig som institusjonens forfatterstemme og autoritet gradvis har blitt erstattet av den mer subjektive stemmen til kuratoren. Den anonyme og kanoniske samlingsmonteringen blir sakte, men sikkert erstattet av en mangfoldig fortelling om kunsthistorier. Målet er ikke lenger bare å forstå kunstverkene som enkeltobjekter med sin egen spesifikke kunsthistorie – som representanter for en kunstners utvikling, en bestemt «bevegelse» eller estetikk – men også å se dem som en del av museets egen historie og av en bredere kunsthistorisk debatt.

Møtet mellom informasjonsteknologi og visuell kultur har gjort publikum mer og mer interessert i koblingene mellom ulike kunstverk og deres forhold til dagsaktuelle sosiale og politiske spørsmål. For å møte disse ulike behovene ønsker museet å skape nye veier inn i kunsthistoriene. Derfor har vi latt oss inspirere a kunstnernes tilnærming til samlingen for å frigjøre oss fra den universelle og kronologiske måten samlinger vanligvis vises.

Kan visningsstrategier som blander kronologi, stiler, skoler og temaer skape slike forbindelser? Kan slike metoder gjøre det mulig for samlinger av varierende verdier, perioder og objekt-kategorier å smelte sammen og skape nye og meningsfulle møter mellom gjenstandene? Hva kan vi lære av kunstnerne?

Mer informasjon kommer – følg med!

  • 1/1

"Å lære av kunstneren" - digital samtale 25. september kl. 14

Museenes praksis er medskapere i kanon. Den anonyme samlingsmonteringen og forestillingen om en universell historie blir sakte, men sikkert erstattet av en mangfoldig fortelling om kunsten og dens rolle i samfunnet. Kan visningsstrategier som blander kronologi, stiler, skoler og temaer skape slike fortellinger? Vil dette gjøre det mulig å skape nye og meningsfulle møter mellom verkene?

Med denne presentasjonen av samlingen stiller vi spørsmål til forestillingen om en fastslått kunsthistorisk kanon – vi har brukt kunstnerne til hjelp – andre museer har funnet andre måter å gjøre det på.

Vi har invitert to av medkuratorene i utstillingen, kunstnerne Martin Tebus og Velsemøy Lillengen til å ha en uformell samtale med oss og samlingsdirektør på Nasjonalmuseet, Stina Högkvist om hvorfor det er nødvendig å utfordre kanon. Hva står på spill? Hva kan vi tape på det? Hva kan vi vinne?

Samtalen vil bli streamet live på vår YouTube-kanal. Samtalen vil også bli tatt opp slik at du kan se den etterpå på vår nettside.