Hopp til hovedinnhold

Samlingsforvaltning

Når du besøker et museum og ser alle de utstilte gjenstandene, har du noen gang lurt på hvordan de havnet der? Hvem har ansvaret for disse gjenstandene og hva går dette ansvaret ut på? I museene kalles dette arbeidsområdet for samlingsforvaltning. Større museer har egne stillinger med ansatte som har hovedansvaret for bevaring og sikring av samlingene. Dette gjelder både for samlinger som oppbevares i magasin og for dem som vises fram i utstillinger.

Museumsnummer

Alle gjenstandene skal ha et unikt museumsnummer. Hensikten med dette er å sikre gjenstandens identitet og individuelle historie i museets samling. I noen tilfeller kan disse opplysningene være viktigere og mer verdifulle enn objektet i seg selv. I tillegg gjør museumsnummeret det enklere å finne den enkelte gjenstanden igjen i museets eget system. Når vi registrerer en gjenstand med et museumsnummer skal det ikke bare skrives inn i museets database, men også merkes direkte på objektet. Det er ulike måter å gjøre dette på, og det viktigste hensynet er at merkingen ikke er et permanent inngrep i gjenstanden. 

Forebyggende konservering, håndtering og rengjøring

Før museumsobjektet kan stilles ut, arkiveres eller legges i magasinet er det viktig at det behandles riktig og får gode oppbevaringsforhold. For sterkt lys og feil temperatur eller fuktforhold kan føre til store skader på fotografier, papir, malerier, tekstiler og materialer som lær, plastikk, treverk og metaller. 

Visste du at skitt og støv binder fuktighet som kan fremskynde nedbryting av gjenstander? Det kan også tiltrekke skadedyr og mikroorganismer som kan være farlige for museumsobjekter. Forsiktig og tørr rengjøring kan forhindre at dette skjer. Det er derfor veldig viktig å rengjøre en gjenstand straks den ankommer museet. Ved å gjøre dette før man frakter gjenstanden videre hindrer man at skadedyr, mikroorganismer og støv blir spredd til andre gjenstander og rom.  

Visste du at nedfrysing er en effektiv metode for å konservere gjenstander av tre og ulike tekstiler? De fleste skadedyr og muggsopp dør ved minusgrader. Ved å fryse gjenstandene før de flyttes til et magasin eller en utstilling forhindres mulige skadedyrangrep og spredning av muggsopp. Det er også veldig viktig å bruke hansker når man skal håndtere museumsobjekter. Ikke bare fordi våre hender inneholder salter og syrer som kan være skadelige for gjenstanden, men også fordi gjenstanden kan inneholde giftstoffer som er farlige for oss. 

Digitalisering

For å kunne vise frem mest mulig av samlingene blir museumsgjenstander digitalisert. Dette innebærer at de blir fotografert og at alle relevante opplysninger registreres i museets database. På denne måten kan museet publisere sin dokumentasjon på ulike formidlingsarenaer som digitaltmuseum.no, og dermed tilgjengelig gjøre større deler av samlingene til publikum. Her blir gjenstander fotografert, og fotografier og negativer blir skannet inn på PC. Når vi digitaliserer en gjenstand eller et foto skal vi både dokumentere selve motivet og tilstanden det har. I tillegg fotograferer vi gjenstanden og dens unike detaljer, og registrerer annen visuell informasjon som er tilgjengelig.

Innpakking og magasinering

Når museumsgjenstander har blitt registrert, rengjort og digitalisert, må de pakkes inn før de fraktes videre. Hensikten med dette er å gjøre håndteringen og transporten lettere, og redusere faren for håndteringsulykker. Innpakning beskytter også gjenstander mot støv, skitt og andre ytre påvirkninger.  

Museumsobjektene pakkes som regel inn i syrefrie eller syrenøytrale esker og silkepapir. Noen gjenstandsgrupper er upraktiske å pakke inn på grunn av størrelsen. Da skal de helst tildekkes på en annen måte. Tyvek er et materiale som egner seg godt for å beskytte museumsobjekter mot ytre påvirkninger.  

Til slutt blir gjenstandene fraktet til et museum for å bli utstilt, eller de blir magasinert og bevart for fremtiden. Magasinforvalterens viktigste rolle er å utvikle planer, systemer og rutiner for hvordan alle museumsobjekt kan oppbevares trygt og oversiktlig i magasinet. 

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1