Hopp til hovedinnhold


Trondheim kunstmuseum skal være et åpent museum, et sted for kunnskap, en møteplass, en uredd kunstinstitusjon og tydelig samfunnsaktør.

Vår ambisjon er å anses som et betydelig, europeisk regionalt kunstmuseum, med et nytenkende program. Denne visjonen styres av en frisk, energisk tilnærming til å vise, ta vare på og fornye vår samling.

Et åpent museum er:
• Tilgjengelig for besøkende i alle aldre og samfunnsgrupper.
• Mottakelig for ulike måter å se på kunsten og verden.
• En motor for endring.

Et museum for kunnskap:
• Er forankret i samlingen, i historien og kunstens vilkår.
• Er relevant og samfunnsaktuell.
• Fremmer sanselige erfaringer som en form for kunnskap.
• Er kritisk i sin tilnærming til tradisjoner og utfordrer aksepterte sannheter.

Et museum som møteplass er:
• Et sted for møter, samtaler og følelser.
• Et sted for egne og delte refleksjoner.
• Et rom for meningsutveksling, faglige og frie ytringer.

  • 1/1

Fra Trondheim kunstmuseums vedtekter:§ 2. Formål

Trondheim kunstmuseum har til formål å skape interesse for og øke kunnskap om billedkunst og andre visuelle uttrykksformer. Dette søkes oppnådd ved ervervelse, bevaring, vitenskapelig forsking og formidling, herunder utstilling av billedkunst og ved avtale med Museene i Sør-Trøndelag AS (MiST). 

Museet skal være et dokumentasjons- og kompetansesenter for regionen, dvs. så langt det er mulig søke å fange opp vesentlige nasjonale og internasjonale strømninger. 

Museet skal bidra til kunstformidling i et nasjonalt nettverk.  

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1