<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=797583897089809&ev=PageView&noscript=1" />

Om Trondheim kunstmuseum

Trondheim kunstmuseum (TKM) viser både utstillinger fra vår omfattende samling av norsk og internasjonal kunst og samtidskunstutstillinger. Vi har to visningssteder: TKM Bispegata og TKM Gråmølna. TKM Bispegata er museets hovedarena og ligger ved Nidarosdomen, her finner du også vår flotte museumsbutikk. I TKM Gråmølna i Trenerys gate ved Nedre Elvehavn, finner du verk fra Kunstgaven Håkon Bleken og andre utstillinger.

  • Vernissage_Gruppe5_AWL_web_12.jpg

På Trondheim kunstmuseum har vi som formål å skape og øke interessen for kunst. Gjennom arbeidet med vår omfangsrike kunstsamling - bevaring, forskning og formidling, og våre skiftende samtidskunstutstillinger, ønsker vi å bidra til engasjement og refleksjon rundt billedkunst og andre visuelle uttrykksformer

Museet skal være et dokumentasjons- og kompetansesenter for regionen og vi ønsker å fange opp vesentlige nasjonale og internasjonale strømninger. Vi bidrar med kunstformidling i et nasjonalt nettverk og skal være en allmennyttig institusjon i samfunnets- og samfunnsutviklingens tjeneste, være modig og ha høy kvalitet. 

Gjennom utstillingsprogrammet vårt ønsker vi å forene internasjonal relevans med en forankring i lokal kunsthistorie. Museets virksomhet bygger på en rik samling med tyngdepunkter i norsk gullalder, mellom- og etterkrigstid og samtidskunst.Hovedvekten ligger på tiden etter 1960.

På Trondheim kunstmuseum er vi opptatt av dialog og samtale i formidlingen, og arbeider for å øke kunnskapen om kunst og visuelle uttrykk.

  • Adolph Tidemand Norsk juleskik (1846)
    1/1
    Adolph Tiedeman, Norsk juleskik, 1846. Foto: TKM Trondheim kunstmuseum

Samlingene

Trondheim kunstmuseum gjorde sitt første innkjøp i 1864; Tiedemans Norsk juleskik. Her kan du lese mer om samlingene til Trondheim kunstmuseum!

Praktisk informasjon