Hopp til hovedinnhold

Trondheim kunstmuseum (TKM) viser både utstillinger fra vår omfattende samling av norsk og internasjonal kunst og samtidskunstutstillinger. Vi har to visningssteder: museets hovedbygning ved Nidarosdomen og TKM Gråmølna. Museets hovedbygning ved Nidarosdomen ligger i Bispegata. TKM Gråmølna i Trenerys gate ved Nedre Elvehavn, finner du verk fra Kunstgaven Håkon Bleken og andre utstillinger.

På Trondheim kunstmuseum har vi som formål å skape og øke interessen for kunst. Gjennom arbeidet med vår omfangsrike kunstsamling - bevaring, forskning og formidling, og våre skiftende samtidskunstutstillinger, ønsker vi å bidra til engasjement og refleksjon rundt billedkunst og andre visuelle uttrykksformer

Museet skal være et dokumentasjons- og kompetansesenter for regionen og vi ønsker å fange opp vesentlige nasjonale og internasjonale strømninger. Vi bidrar med kunstformidling i et nasjonalt nettverk og skal være en allmennyttig institusjon i samfunnets- og samfunnsutviklingens tjeneste, være modig og ha høy kvalitet. 

Gjennom utstillingsprogrammet vårt ønsker vi å forene internasjonal relevans med en forankring i lokal kunsthistorie. Museets virksomhet bygger på en rik samling med tyngdepunkter i norsk gullalder, mellom- og etterkrigstid og samtidskunst. Hovedvekten ligger på tiden etter 1960.

På Trondheim kunstmuseum er vi opptatt av dialog og samtale i formidlingen, og arbeider for å øke kunnskapen om kunst og visuelle uttrykk.

Fra Trondheim kunstmuseums vedtekter:§ 2. Formål

Trondheim kunstmuseum har til formål å skape interesse for og øke kunnskap om billedkunst og andre visuelle uttrykksformer. Dette søkes oppnådd ved ervervelse, bevaring, vitenskapelig forsking og formidling, herunder utstilling av billedkunst og ved avtale med Museene i Sør-Trøndelag AS (MiST). 

Museet skal være et dokumentasjons- og kompetansesenter for regionen, dvs. så langt det er mulig søke å fange opp vesentlige nasjonale og internasjonale strømninger. 

Museet skal bidra til kunstformidling i et nasjonalt nettverk.  

Trondheim kunstmuseum er en del av Museene i Sør-Trøndelag (MiST)

Museene i Sør-Trøndelag er en sentral kulturaktør både nasjonalt og regionalt og har en viktig samfunnsrolle. Vi skal sette menneskene i sentrum, satse på kulturelt mangfold, deltagelse og inkludering,

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1