Hopp til hovedinnhold

Henvendelser til avdeling for samling og utstillinger

Her finner du informasjon om:

 • Utlån fra samlingen
 • Leie av digitale billedfiler
 • Studiebesøk
 • Donasjoner til samlingen.

Trondheim kunstmuseum gir ikke verdivurdering av kunst. Museet er medlem av av ICOM (International Council of Museums) og følger derfor ICOMs etiske regelverk som innebærer at museer ikke direkte eller indirekte kan ta del i kjøp og salg av kunstverk.
Ref. ICOMs ICOM Code of Ethics for Museum §8.14 og §8.15.

Ønsker du å bruke verk fra samlingen?

Søknadsfrist

Vær ute i god tid med bestilling av foto av verk i samlingen. Om verket ikke er avfotografert vil det kunne ta ytterligere tid før bestillingen kan gjennomføres, avhengig av verkets størrelse, kompleksitet og materiale.

Saksbehandling

Vi vil gjøre vårt beste for å gjennomføre bestillingen innen 4 uker, som regel tar det kortere tid.

Omkostninger

Ved leie av digital fil må det påberegnes en kostnad for leie og administrasjonsgebyr.

Hvis formålet er bruk i undervisning eller annen ikke-kommersiell virksomhet kan Trondheim kunstmuseums krav om gebyr falle helt eller delvis bort.

Ta kontakt for pris.

To eksemplarer av publikasjonen skal sendes vederlagsfritt til Trondheim kunstmuseum.

Du er hjertelig velkommen til å kontakte oss om du har spørsmål om bruk av verk i Trondheim kunstmuseums samling.

Billedbestillinger og spørsmål skal sendes til e-postadressen tkm.post@mist.no .

Ved bestilling, vennligst: 

 • Oppgi kunstnerens navn og navn på verket, eller verkets museumsnummer.
 • Oppgi navn, adresse, telefon og e-postadresse og fakturaadresse.
 • Opplys om sammenhengen bildet skal brukes i.
 • Spesifiser hvilken størrelse bildet skal ha, og ønsket leveringsmåte.

Det er ikke tillatt å distribuere filene, eller å bruke verkene i kommersielle sammenhenger uten å kontakte Trondheim kunstmuseum og rettighetsholder/BONO først.

Kreditering: Bildematerialet som er utlånt fra Trondheim kunstmuseum skal krediteres på følgende vis: ©Rettighetsholder(kunstner), tittel / BONO, og ©Fotograf / Trondheim kunstmuseum.

Bruker av verket har selv ansvar for å kontakte riktig rettighetsforvalter for å avklare gebyrer.

Utlån

Søknadsfrist

Frist for innsendt søknad er minimum 8 måneder før utstillingsåpning, men denne fristen avhenger av antall verk som ønskes utlån. For 4-10 verk må søknaden være mottatt tolv måneder før utstilling skal skje. For mer enn 10 verk må søknaden være mottatt atten måneder før utstilling skal skje.

Saksbehandling

Det er behandlingstid på utlånsforespørsler. Museets utlånskomite møtes annenhver måned, og behandler alle låneforespørsler om kommer inn. Når utlån er godkjent eller avslått vil søker får skriftlig beskjed.

Trondheim kunstmuseum låner ut verk til kunstinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt. Her er våre retningslinjer for utlån.

Krav til søknaden

Lånesøknaden må inneholde en beskrivelse av utstillingen samt følgende informasjon:

 • Verkets kunstner, tittel og årstall
 • Navn og kontaktopplysninger for ansvarlig institusjon
 • Utstillingsperiode og låneperiode (fra dato til dato)
 • Fullstendig verkliste for utstillingen
 • Fasilitetsrapport

Søknaden stilles til direktør og sendes sammen med de aktuelle vedlegg til: tkm.post@mist.no

Omkostninger

I forbindelse med et utlån påløper det kostnader som må dekkes av låntaker. Trondheim kunstmuseum tar et administrasjonsgebyr på 2000 kroner per verk som dekker utgifter til saksbehandlingen. Låntaker dekker kostnader for forsikring, pakking og transport, og eventuelle andre kostnader som for eksempel konservering og kurer. Trondheim kunstmuseum skal godkjenne transport og vurdere behov for pakking. Alle omkostninger avtales før kontrakten signeres.

Kontrakt

Ved godkjenning av utlån vil det bli utarbeidet skriftlig avtale, signert av begge parter. Kontrakten inneholder spesifiserte betingelser og låneperiode. Kontrakten må signeres senest to måneder før utstillingsåpning og en forsikringsbekreftelse må sendes utlåner i god tid før verkene hentes.

Gaver og donasjoner

En betydelig del av Trondheim kunstmuseums samling er bygget på donasjoner, som H H Bachkes gave, K. B. Eik-Nes-samling, Ulla og Herman Heblers grafikkgave, og kunstnerdonasjoner fra for eksempel Astri Aasen, Håkon Bleken, Hannah Ryggen, Inger Sitter og Ole Sjølie. 

Om du ønsker å donere kunstverk til Trondheim kunstmuseum, ta først kontakt på epost: tkm.post@mist.no. Inkluder her en kort beskrivelse av verket, historien til verket, og et eller flere foto av verket. Det må beregnes noe saksbehandlingstid, men museet svarer på epost innen seks uker.

Resepsjonen har ikke mulighet til å ta imot kunstverk.

Henvendelser om utstillinger

Trondheim kunstmuseum har lang utstillingshorisont og et gjennomarbeidet utstillingsprogram.

Trondheim kunstmuseum har vanligvis tre større utstillinger i året, og tar ikke inn separat- og gruppeutstillinger etter innsendte søknader eller andre henvendelser. Museet går selv aktivt ut og søker de kunstnere, prosjekter og utstillinger som museet mener oppfyller vår utstillingsstrategi.

Trondheim kunstmuseums utstillingsprogram speiler vår visjon om å være et åpent museum, et sted for kunnskap, en møteplass, en uredd kunstinstitusjon og tydelig samfunnsaktør.

Det er til tider stor pågang av utlånsforespørsler. Vi ønsker å imøtekomme disse på best mulig måte og viser derfor til våre rutiner og tidshorisonter på utlån. 

Studiebesøk og tilgang til kunstsamlingen

På Trondheim kunstmuseum forvalter vi kunstsamlingens 6000 verk på vegne av alle. Vi jobber derfor alltid med å gjøre samlingen mer tilgjengelig, både digitalt og fysisk, og med å bidra til å utvikle og dele kunnskaper om samlingen, om verkene og om kunstnere.

Deler av samlingen er tilgjengelig digitalt, per 2022 ca. 1/3, og vi jobber stadig med å øke denne andelen. Et begrenset antall verk er til enhver tid utstilt hos oss og utlånt til andre institusjoner. 

Studiebesøk må bestilles minst fire uker i forveien, og bakgrunn for- og formål med besøket må avklares. En liste med museums-nummer, eventuelt kunstnernavn og titler, sendes til tkm.post@mist.no

Er du interessert i å se nærmere på verk som er i samlingen, men som ikke er utstilt?

Vi ønsker studenter, forskere, kunstforeninger og private interessenter velkommen til å kontakte oss for studiebesøk.

Antall verk som er mulig å se ved et besøk avhenger av tilgjengelighet, størrelse og materiale. Vi gjør oppmerksom på at verk kan være på utlån, til konservering eller på et fjernmagasin og dermed utilgjengelig i perioder.

Vi ønsker at verkene skal være stabile, slik at vi trygt kan vise dem frem og tilgjengeliggjøre dem i gode omgivelser i lang tid fremover. Det øvrige arbeidet med samlingsforvaltning (bevaring, dokumentasjon, magasinarbeid m.m.) kommer derfor før fysisk tilgang for besøkende.

Det også mulig å booke omvisning i samlingen eller våre aktuelle utstillinger. Ta kontakt: tkm.formidling@mist.no

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1