<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=797583897089809&ev=PageView&noscript=1" />

Lorck Schive Kunstpris er et samarbeid mellom Christian Lorck Schive og hustrus legat og Trondheim kunstmuseum. Formålet med Lorck Schive Kunstpris er å skape debatt og interesse rundt samtidskunsten ved å hedre fremragende kunstnere. Prisutstillingen blir avholdt ved Trondheim kunstmuseum annethvert år, og fant sted første gang i 2013. 

Lorck Schive Kunstpris er på 500 000 kroner. Hver av de fire nominerte kunstnerne mottar 150 000 kroner til produksjon av verk. Prisen er dermed totalt på 1 100 000 kroner og en av verdens største. 

Nominasjon

Fire uavhengige organ nominerer opp til elleve kandidater totalt. Kriteriene for å bli innstilt er at man, i tillegg til å ha et betydelig kunstnerisk virke, enten bor eller arbeider i Norge. Kandidaten kan ikke være eldre enn 50 år i nominasjonsåret. 

De nominerende organ er: 
Statens stipendkomité (nominerer 4 stk.)
Trondheim kunstmuseum (nominerer 3 stk.)
Norsk kritikerlag (nominerer 2 stk.)
Norsk Kuratorforening (nominerer 2 stk)

Styret i Lorck Schive velger fire av disse kunstnerne som inviteres til å delta på prisutstillingen på TKM. Kunstnerne mottar 150 000 kroner hver for produksjon av utstillingen. En internasjonal og uavhengig jury kårer en kunstner som mottar prisen på 500 000 kroner. 

Styret

Kunstprisen er initiert av styret i Lorck Schive og hustrus legat. Styret består består av billedkunstere. Nå består styret av Sissel Lillebostad, Odd Fredrik Heiberg og Ruben Steinum. 

Jury

Jurymedlemmene er nominert av Statens Stipendkomite, styret i Lorck Schive og hustrus legat og Trondheim kunstmuseum. Disse tre velger ett jurymedlem hver.  

Les mer:

Lorck Schive Kunstpris 2021

20. mars - 18. september 2021 TKM Bispegata Matias Faldbakken Steinar Haga Kristensen Kira Wager Tori Wrånes

Lorck Schive Kunstpris 2019

21. september 2019 - 19. januar 2020 TKM Bispegata Gunnvor Nervold Antonsen, Eline Mugaas, Børre Sæthre og Torbjørn Rødland.

Lorck Schive Kunstpris 2017

01.10.2017-28.01.2018 TKM Bispegata Mattias Härenstam, Knut Henrik Henriksen, Lars Laumann og Vibeke Tandberg

Historien bak Lorck Schive Kunstpris

  •  (Foto/Photo)

Visste du at inntektene til landets største kunstpris kommer fra festeavgifter fra drøyt 90 festetomter i Trondheim? I Lillegårdsbakken og langs Nidelven mot Øya ligger eiendommene som utgjør grunnlaget for utdeling av Lorck Schive kunstpris. Historien om prisen og mannen bak er virkelig en stolthet for Trondheim som kulturby!

Christian Lorck Schive ble født i Trondheim i 1805. Familien eide flere eiendommer i og rundt Trondheim, blant annet Elgeseter gård, som strakte seg helt til Sluppen i sør, omfattet Øya og Nidarø. De eide også betydelige arealer sørøst for byen, på Singsaker og Gløshaugen. Lorck Schive arbeidet som skriver hos stiftamtmannen før han ble forstander for en del av byens stiftelser – blant dem Trondhjems Hospital, St. Jørgens Hus og Waisenhus-stiftelsen. Han var også i mange år kasserer ved Trondhjems Katedralskole, Døvstummeinstituttet og Seminarii Lapponei Fond. Inntektene fra de ulike stiftelsene i tillegg til arv etter salget av Elgeseter gård, gjorde ham i stand til å investere i eiendom. I 1853 kjøpte Lorck Schive teglverket på Bakklandet, som var et betydelig industrianlegg, og et omkringliggende areal. Han hadde også eiendom på Hospitalsløkkan og til sammen utgjorde disse eiendommene et areal på vel 53 mål.

I 1832 giftet Christian Lorck Schive seg med Marine Sophie Wille (1803-89). Paret fikk ingen barn sammen. I 1878 opprettet ekteparet et legat, Christian Lorck Schive og hustrus legat for kunstnere. Året etter døde Christian. Opprinnelig skulle legatets inntekter tilfalle ekteparets nevø, kunstmaleren Jacob Oxholm Schive (1846-1912) og eventuelle etterkommere. Resten skulle deles ut til yngre lovende norske kunstnere, i første rekke kunstmalere og billedhuggere. Legatet delte ut et stort antall stipender til kunstnere over hele landet, frem til legatstyret på 2000-tallet besluttet å arbeide for opprettelsen av en kunstpris.