<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=797583897089809&ev=PageView&noscript=1" />
  •  (Foto/Photo)
    1/1

Georg Jacobssen (1887-1976), Haren, 1922

Innkjøpt i 1962 med midler fra Minister H. H. Bachkes gave.  

Haren er utvilsomt et av hovedverkene i Trondheim kunstmuseums samling. Da det ble malt vakte bildet provokasjon med sin radikale oppbygging av billedflaten. Få verk i samlingen har blitt så ofte referert til som en betydningsfull inspirasjonskilde for kunstnere, som dette verket. 

Østers, bananer, grønnsaker, fugler og vin er tilsynelatende i bevegelse i den danske kunstneren og professoren Georg Jacobsens kjøkkeninteriør. Epler triller ned fra bordet, og vi kan fornemme en bevegelse gjennom motivets rytme og bruk av linjer. De ulike formene, fargene og linjene smis sammen til et komposisjonsmonument der haren troner toppen – som det eneste element uten bevegelse.  Alt er nøye plassert for å bygge opp en orden i billedflaten. Maleriet er malt på en treplate, og hvis man ser nøye etter oppdager man at kunstneren har modellert bilde i et lavt relieff. 

Jacobsens uttalte selv at hans arbeider oppstod fra et behov for å skape orden – et ønske om å ta billedflaten og -rommet mer aktivt i bruk ved hjelp av geometriske figurerer. Lik andre kunstnere, som for eksempel Cézanne, arbeidet han flere steder på lerretet samtidig, for å så i etterhånd å samle delene til en helhet med geometriske figurer. Hans teoretiske grunnlag er forankret i studier av de gamle mestrenes regler for billedeoppbygging. Geometriske komposisjonsprinsipper og ikke minst det gylne snitt – som han anså som maleriets evige lover. Jacobsen skrev flere bøker om disse emnene, og hans hovedverk Haren er gjennomkomponert etter disse prinsippene. 

En større utstilling som presenterer Georg Jacobsens kunstnerskap, vises på Trondheim kunstmuseum høsten 2021. Utstillingen er et samarbeid mellom Trondheim kunstmuseum, Ribe Kunstmuseum og Fuglesang Kunstmuseum i Danmark. Jacobsen har hatt stor betydning for norsk billedkunst, og hans tanker om konstruksjon og billedbygging har hatt stor innflytelse på mange norske kunstnere, blant annet gjennom hans professorat ved Statens Kunstakademi i Oslo. Utstillingen vil gi en unik mulighet til å oppleve bredden av Jacobsens arbeider og se hvordan han tydelig har inspirert generasjoner etter seg.   

Haren ble kjøpt inn fra Jacobsens separatutstilling på Trondhjems Kunstforening i 1961. Maleriet kostet kr 13.962,95 og kjøpet ble gjort med midler fra Minister H. H. Bachkes gave – et av mange bevis på hva denne store donasjonen har muliggjort og tilført til samlingen.  

Mer:

Helvete_insta_face.jpg. Foto/Photo

Gustav Vigeland (1869-1943), Helvete, 1897

Gustav Vigeland (1869-1943), Helvete, 1897

TKM-1686-1981_Schjetne_Tone_Thiis_Sommervind_venstre_Foto_Dag_Asle_Lang.jpg. Foto/Photo

Tone Thiis Schjetne (1928 – 2015), Sommervind, udatert.

Tone Thiis Schjetne (1928 – 2015), Sommervind, udatert.

Mette Tronvoll (f. 1965), Minori Shirionishi, Marit Stene, Eline Mugaas Fra serien Age. Women 25-90

Mette Tronvoll (f. 1965), Minori Shirionishi, Marit Stene, Eline Mugaas Fra serien Age. Women 25-90

Slettemark_Kjartan_Skulptur_av_hjerne.jpg.jpg. Foto/Photo

KjARTan Slettemark (1932-2008), Skulptur av hjerne, 1966

KjARTan Slettemark (1932-2008), Skulptur av hjerne, 1966

TKM-143-1904_Sohlberg_Harald_Rros_kirke_1904.tif. Foto/Photo

Harald Sohlberg (1869-1935), Natt. (Røros kirke)

Harald Sohlberg (1869-1935), Natt. (Røros kirke)

TKM-1920-1983_Srensen_H_Mot_krig_og_revolusjon.jpg. Foto/Photo

Henrik Sørensen (1882-1963), Mot krig og revolusjon, 1915

Henrik Sørensen (1882-1963), Mot krig og revolusjon, 1915

gudenesbakkanal.tif. Foto/Photo

Jan Bruegel (1568 –1625) og Hendrick van Balen (1575–1632), Gudenes bakkanal

Jan Bruegel (1568 –1625) og Hendrick van Balen (1575–1632), Gudenes bakkanal

TKM-950-1967_Rian_Johs_Damen_med_Celloen.jpg. Foto/Photo

Johs (Johannes) Rian (1891-1981), Damen med celloen, 1950

Johs (Johannes) Rian (1891-1981), Damen med celloen, 1950

MG_7974.jpg.jpg. Foto/Photo

Håkon Bleken, Nedtagelsen, 1982.

Håkon Bleken, Nedtagelsen, 1982.

Munch_Edvard_Portrett_av_a_L_Meyer159.jpg. Foto/Photo

Edvard Munch (1863-1944), Portrett av advokat Ludvig Meyer, 1892

Edvard Munch (1863-1944), Portrett av advokat Ludvig Meyer, 1892

Wankel_Charlotte_Maleri.tif. Foto/Photo

Charlotte Wankel (1888-1969), Maleri, 1925

Charlotte Wankel (1888-1969), Maleri, 1925

Kleiva_Per_Blad_fraa_imperialismens_dagbok_II_1971.jpg. Foto/Photo

Per Kleiva (1933-2017)

Per Kleiva (1933-2017)

Blad fra Imperialismens dagbok II / en del av serien Tre blad fra Imperialismens dagbok, 1971.

Adolph Tidemand Norsk juleskik (1846). Foto/Photo

Adolf Tidemand, Norsk juleskik, 1846

Adolf Tidemand, Norsk juleskik, 1846

Ness_Bjarne_Musikanten_TKM_411.jpg. Foto/Photo

Bjarne Ness (1902-1927), Musikanten, 1927

Bjarne Ness (1902-1927), Musikanten, 1927