Hopp til hovedinnhold
  • 1/1

Georg Jacobssen (1887-1976), Haren, 1922

Innkjøpt i 1962 med midler fra Minister H. H. Bachkes gave.  

Haren er utvilsomt et av hovedverkene i Trondheim kunstmuseums samling. Da det ble malt vakte bildet provokasjon med sin radikale oppbygging av billedflaten. Få verk i samlingen har blitt så ofte referert til som en betydningsfull inspirasjonskilde for kunstnere, som dette verket. 

Østers, bananer, grønnsaker, fugler og vin er tilsynelatende i bevegelse i den danske kunstneren og professoren Georg Jacobsens kjøkkeninteriør. Epler triller ned fra bordet, og vi kan fornemme en bevegelse gjennom motivets rytme og bruk av linjer. De ulike formene, fargene og linjene smis sammen til et komposisjonsmonument der haren troner toppen – som det eneste element uten bevegelse.  Alt er nøye plassert for å bygge opp en orden i billedflaten. Maleriet er malt på en treplate, og hvis man ser nøye etter oppdager man at kunstneren har modellert bilde i et lavt relieff. 

Jacobsens uttalte selv at hans arbeider oppstod fra et behov for å skape orden – et ønske om å ta billedflaten og -rommet mer aktivt i bruk ved hjelp av geometriske figurerer. Lik andre kunstnere, som for eksempel Cézanne, arbeidet han flere steder på lerretet samtidig, for å så i etterhånd å samle delene til en helhet med geometriske figurer. Hans teoretiske grunnlag er forankret i studier av de gamle mestrenes regler for billedeoppbygging. Geometriske komposisjonsprinsipper og ikke minst det gylne snitt – som han anså som maleriets evige lover. Jacobsen skrev flere bøker om disse emnene, og hans hovedverk Haren er gjennomkomponert etter disse prinsippene. 

En større utstilling som presenterer Georg Jacobsens kunstnerskap, vises på Trondheim kunstmuseum høsten 2021. Utstillingen er et samarbeid mellom Trondheim kunstmuseum, Ribe Kunstmuseum og Fuglesang Kunstmuseum i Danmark. Jacobsen har hatt stor betydning for norsk billedkunst, og hans tanker om konstruksjon og billedbygging har hatt stor innflytelse på mange norske kunstnere, blant annet gjennom hans professorat ved Statens Kunstakademi i Oslo. Utstillingen vil gi en unik mulighet til å oppleve bredden av Jacobsens arbeider og se hvordan han tydelig har inspirert generasjoner etter seg.   

Haren ble kjøpt inn fra Jacobsens separatutstilling på Trondhjems Kunstforening i 1961. Maleriet kostet kr 13.962,95 og kjøpet ble gjort med midler fra Minister H. H. Bachkes gave – et av mange bevis på hva denne store donasjonen har muliggjort og tilført til samlingen.  

Mer: