<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=797583897089809&ev=PageView&noscript=1" />

Ledige stillinger ved Trondheim kunstmuseum

Kurator/konservator

Er du vår nye kollega?

Vi søker kurator/konservator i 100% stilling for snarlig tiltredelse. Kurator/konservator utvikler sammen med direktøren virksomhetensutstillingsprofil, og er ansvarlig for å lede utstillingsarbeidet ved Trondheim kunstmuseum. Kurator/konservator utarbeider og gjennomfører midlertidige utstillinger og arrangementer og har hovedansvaret for hvordan samlingen presenteres og formidles til publikum. Kurator/konservator har også en sentral rolle i Trondheim kunstmuseums innkjøpskomite og arbeider sammen med direktøren og ledergruppen med å lede og utvikle museets virksomhet kunstnerisk og strategisk.