Hopp til hovedinnhold

  • 1/1
    Trondheim kunstforenings første innkjøp. Trondheim kunstmuseum

Adolf Tidemand, Norsk juleskik, 1846

Innkjøpt med midler fra Brændevinssamlaget i 1867. 

Idéen om Det faste galleri gikk helt tilbake til Trondhjems Kunstforenings grunnleggelse i 1845. I stiftelsesinvitasjonen ble det foreslått å årlig avsette et bestemt antall kunstverk til et fast bildegalleri. Håpet var at disse bildene kunne danne grunnstammen i et fremtidig kunstmuseum, men forslaget ble av ukjente grunner ikke nedfelt i TKFs stiftelsesstatutter. Tanken om en permanent bildesamling ble imidlertid gjenopptatt i 1864, da generalforsamlingen vedtok at 10 % av foreningens årlige inntekter skulle øremerkes dette formålet. Vedtaket resulterte i at Adolph Tidemands (1814−1876) Norsk juleskikk (1846) ble anskaffet for 800 kr i 1867, som det aller første kunstverk som ble innkjøpt til Det faste galleri. 

I dette lille maleriet er billedrommet fylt av personer som utfører forskjellige oppgaver, alle iført norske folkedrakter. Stabburet er utgangspunktet for scenen og på taket heises et julenek, en norsk juleskikk. Motivet er idealisert; vi ser hvordan snøen på trappen foran stabburet og på tunet er lyssatt som av en spotlight. Kritthvit og ren, uberørt av alle juleforberedelser og aktivitet vi ellers ser i bildet. Innkjøpet skulle vise seg å bli en suksess, da maleriet har blitt stående som et nasjonalromantisk ikon i norsk kunsthistorie.  

Mer:

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1