Hopp til hovedinnhold

Telling og måling

  • 1/1
    Fra rommet "Telling og måling". Foto: Lili Zanetta/TKM.

Å lære etter noter

«Ideen blir en maskin som lager kunsten» skrev den amerikanske konseptkunstneren Sol le Witt. 

Edith Lundebrekke har bygget opp sin kunstpraksis rundt utforskning av farge, mønster og system. I dette rommet har hun valgt ut verk som legger til grunn en nøyaktig måling før gjennomføring, og som bærer i seg mønsterets potensiale til endeløs utstrekning, både i bredde, høyde og dybde.  

Mål, komposisjon og proporsjoner har vært sentrale i definisjoner av skjønnhet fra klassisk til samtidskunst. Dette rommet kombinerer konseptuelle arbeider med verk basert på geometri og proporsjoner.  

Gjennom å opprette et sett med regler som deretter følges, lar det konseptuelle kunstverket betrakteren kontemplere ideen og dens utførelse.  

Enten det er en geometrisk figur, farger tilordnet til sifrene i pi eller oversettelsen til tonale verdier gitt ved å kaste to terninger et visst antall ganger, kan denne strategien sammenlignes med å skrive et partitur og fremføre det.