Hopp til hovedinnhold

Telling og måling

  • 1/1
    Fra rommet "Telling og måling". Foto: Lili Zanetta/TKM.

«Ideen blir en maskin som lager kunsten» skrev den amerikanske konseptkunstneren Sol le Witt. 

Edith Lundebrekke har bygget opp sin kunstpraksis rundt utforskning av farge, mønster og system. I dette rommet har hun valgt ut verk som legger til grunn en nøyaktig måling før gjennomføring, og som bærer i seg mønsterets potensiale til endeløs utstrekning, både i bredde, høyde og dybde.  

Mål, komposisjon og proporsjoner har vært sentrale i definisjoner av skjønnhet fra klassisk til samtidskunst. Dette rommet kombinerer konseptuelle arbeider med verk basert på geometri og proporsjoner.  

Gjennom å opprette et sett med regler som deretter følges, lar det konseptuelle kunstverket betrakteren kontemplere ideen og dens utførelse.  

Enten det er en geometrisk figur, farger tilordnet til sifrene i pi eller oversettelsen til tonale verdier gitt ved å kaste to terninger et visst antall ganger, kan denne strategien sammenlignes med å skrive et partitur og fremføre det. 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1