<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=797583897089809&ev=PageView&noscript=1" />

Kunstnerens valg 2021

5 dialoger med Trondheim kunstmuseums samling.

 (Foto/Photo)

Norske kunstmuseer mottok i 2020 og 2021 midler fra Kulturdepartementet for å kjøpe inn norsk samtidskunst til samlingene. Pengene skulle stimulere til virksomhet og opprettholde aktiviteten i feltet i den krevende situasjonen under pandemien.


Med stimuleringsordningen og midlene som Trondheim kunstmuseum har mottatt oppsto et mulighetsrom for å revitalisere Kunstnerens valg. Den største salen i første etasje er satt til rådighet for fem inviterte kunstnere. I løpet av 2021 vil disse fem kunstnerne, i hver sin periode, gå i dialog med valgte verk fra Trondheim kunstmuseums samling og denne dialogen vil bli en del av samlingen. Hver utstilling vil stå i én måned. Utgangspunktet er fremdeles det samme, men formen er annerledes, denne gangen som en serie utstillinger av en serie innkjøp.

 (Foto/Photo)

Kunstnerens valg 3:

11.08.-12.09.2021

 (Foto/Photo)

Kunstnerens valg 1:

19.05.-20.06.2021

 (Foto/Photo)

Kunstnerens valg 2:

30.06.-01.08.2021

Kunstnerens valg 4:

22.09.-24.10.2021

Kunstnerens valg 5:

03.11.-05.12.2021

Trondheim kunstmuseum har siden 2015 hatt konseptet Kunstnerens valg, som en arrangementsserie. Utgangspunktet var et ønske om å tilnærme seg samlingen med nye øyne og få en kunstners perspektiv på ulike verk. Kunstnere med lokal tilknytning ble invitert til å velge ut verk fra samlingen, som de siden presenterte for publikum, gjerne i relasjon til sitt eget kunstnerskap. Presentasjonen foregikk i et arrangement, formen var opp til kunstneren selv. Alle kunstverkene som ble valgt, ble vist i museet, gjerne sammen med en skriftlig motivasjon fra kunstneren om hvorfor akkurat dette verket hadde blitt valgt. I 2016 ble utvalgte verk fra arrangementsserien vist i en egen utstilling på TKM Gråmølna.