Hopp til hovedinnhold

5 dialoger med Trondheim kunstmuseums samling.

Norske kunstmuseer mottok i 2020 og 2021 midler fra Kulturdepartementet for å kjøpe inn norsk samtidskunst til samlingene. Pengene skulle stimulere til virksomhet og opprettholde aktiviteten i feltet i den krevende situasjonen under pandemien.


Med stimuleringsordningen og midlene som Trondheim kunstmuseum har mottatt oppsto et mulighetsrom for å revitalisere Kunstnerens valg. Den største salen i første etasje er satt til rådighet for fem inviterte kunstnere. I løpet av 2021 vil disse fem kunstnerne, i hver sin periode, gå i dialog med valgte verk fra Trondheim kunstmuseums samling og denne dialogen vil bli en del av samlingen. Hver utstilling vil stå i én måned. Utgangspunktet er fremdeles det samme, men formen er annerledes, denne gangen som en serie utstillinger av en serie innkjøp.

Trondheim kunstmuseum har siden 2015 hatt konseptet Kunstnerens valg, som en arrangementsserie. Utgangspunktet var et ønske om å tilnærme seg samlingen med nye øyne og få en kunstners perspektiv på ulike verk. Kunstnere med lokal tilknytning ble invitert til å velge ut verk fra samlingen, som de siden presenterte for publikum, gjerne i relasjon til sitt eget kunstnerskap. Presentasjonen foregikk i et arrangement, formen var opp til kunstneren selv. Alle kunstverkene som ble valgt, ble vist i museet, gjerne sammen med en skriftlig motivasjon fra kunstneren om hvorfor akkurat dette verket hadde blitt valgt. I 2016 ble utvalgte verk fra arrangementsserien vist i en egen utstilling på TKM Gråmølna.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1