<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=797583897089809&ev=PageView&noscript=1" />

29. februar - 9. august 2020
TKM Bispegata

Meriç Algün / Oddvar Daren / Luca Frei / Alexander Gutke / Toril Johannessen / Ragnar Kjartansson / Vida Lavén / Falke Pisano

Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts.

Sosiolog William Bruce Cameron.

Vi lever i en tid hvor alt skal måles, registreres og telles. Hvor lenge varer konserten? Hva koster maleriet? Hvor mange pasienter har fått behandling? På en skala fra 1-10, hvor verdifull var denne samtalen for deg?

 Å måle er fundamentalt menneskelig. Det er slik vi orienterer oss i verden; vi beskriver, tolker og ordner våre omgivelser. Vi sammenligner størrelser, mengder og verdier, og søker ofte håndfaste rammer for det som kan oppfattes som lite konkret. Er konserten bedre om den varer lenge? Og kan du sette tall på verdien av en samtale?  

Kunst har lenge hatt et ambivalent forhold til det å måle. Ofte blir kunsten presset inn i kriterier for å kunne måle og sammenligne verdier, til tross for at den ofte blir gjort til representant for det som ikke lar seg måle.

Denne utstillingen setter fokus på målingen i seg selv. For å gjøre oss oppmerksom på handlingens premisser og mangler, og hvordan den kan brukes som instrument for å utøve makt. Eller, ved å benytte måling på uventede bruksområder, viser den hvor absurd måling kan være.

Mer informasjon kommer – følg med!

Se også: