<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=797583897089809&ev=PageView&noscript=1" />
 (Foto/Photo)

Alexander Gutke

Measure, 2011
Loud, loud, 2014
Singularity, 2011-2016


Singularity, 2011-2016

16 mm film, løkkesystem (på hjul)
En remse 16 mm film er spent til spoler omkring i rommet. I hjørnet projiseres et målebånd på veggen, som om rommets størrelse blir målt gjennom filmen. Av og til kan fokuset vårt på det målte bli så viktig for oss at vi glemmer å legge merke til konteksten målingen kom fra i utgangspunktet – enten det gjelder verdensrekorder eller statistikker knyttet til klimaforandringer. Installasjonen Singularity stiller på ironisk vis spørsmål rundt denne ensrettede vektleggingen av resultater uten bevissthet på omgivelsene det kom fra. Hva er det egentlig som måles?

 • Alexander Gutke, Singularity, 2011-2016. Foto: Susann Jamtøy / TKM. (Foto/Photo)
  1/3
  Alexander Gutke, Singularity, 2011-2016. Foto: Susann Jamtøy / TKM.
 • Alexander Gutke, Loud, loud, 2014. (Foto/Photo)
  2/3
  Alexander Gutke, Loud, loud, 2014.
 • Foto: Nadia Caroline Andersen / TKM. (Foto/Photo)
  3/3
  Foto: Nadia Caroline Andersen / TKM.

Biografi Alexander Gutke

Alexander Gutke (f. 1971, Sverige) bor og arbeider i Malmö, Sverige. Gutke arbeider innenfor den konseptualistiske og minimalistiske tradisjonen. Analoge apparater slik som kameraer, film og lysbildefremvisere er noen av hovedkomponentene i hans kunstneriske virksomhet. Gutke utforsker disse tekniske elementene som objekter og mekaniske apparater. Han bruker dem som verktøy og bruksgjenstander i verkene, og i fortellingene sine, for å frembringe en visuell illusjon. Gjennom verkene, tilnærmer kunstneren seg flere temaer, som varierer fra narrativ selvrefleksjon, til måling, rom, lys, skygger, mørke, og hva som kan beskrives som metafysisk eksistensialisme.

English
English bio