<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=797583897089809&ev=PageView&noscript=1" />
 (Foto/Photo)

Toril Johannessen

Words and Years, 2010-2016
Normalbaum, 2019

Words and Years, 2010-2016

Silketrykk / Silk screen prin
Ved å bruke og leke med kvantitative metoder, kan kunsten avsløre de forutsetninger som ligger til grunn for prioriteringen av kvantitativ informasjon og kunnskap, og hvordan disse antagelsene blir brukt feil. Et tankevekkende eksempel på dette er Toril Johannessens serie Words and Years (2010-2016). Ved å ganske enkelt telle forekomsten av enkeltord i vitenskapelige tidsskrifter, og så vise frekvensen deres over tid i statistiske diagrammer, presenterer hun data som lokker oss til å trekke konklusjoner om tiden vi lever i. De tørre og ”ærlige” titlene – Miracles in Nature and Science (Mirakler i natur og vitenskap), og Hope and Reality in Political Science (håp og virkelighet i statsvitenskap), sammen med overbevisende diagrammer, snakker vitenskapens eget språk. Den provisoriske ”vitenskapen” bak diagrammene, klarer likevel både å si noe om vår verden og den kvantitative vitenskapen som representererden.


Normalbaum, 2019

Installasjon med grafiske trykk, trefiberplater, animasjon: 3 min.
I Tyskland på slutten av 1700-tallet, ble skogbruket vitenskapeliggjort med hensikt om mer effektiv taksering av statens skoger. Det som startet som en metode for å telle trær og lage oversiktlige systemer for å kunne beregne statens inntekter fra tømmervirket, førte med seg at skogen ble plantet på en måte som korresponderte med administrasjonens systemer. Den ville, “rotete” skogen ble plantet systematisk slik at terrenget begynte å ligne kartet: Skogplantingen tok form fra tabellene med data, der barskog står i ett felt, løvskog i et annet, og der gamle trær er separert fra yngre trær. Systematiseringen innebar at plantefeltene ble monokulturer, noe som etterhvert viste seg å føre til skogdød.

Installasjonen Normalbaum er en del avSkogsaken, et prosjekt som bringer sammen kunstig intelligens og nye bildeteknologier, med skogshistorie. Med teknologi for ansiktsgjenkjenning, slik vi finner i de fleste smarttelefoner, har Johannessen gått ut i naturen og forsøkt å finne et standardisert tre.

 • Toril Johannessen, Words and Years, 2010-2016. Foto: Susann Jamtøy / TKM. (Foto/Photo)
  1/6
  Toril Johannessen, Words and Years, 2010-2016. Foto: Susann Jamtøy / TKM.
 • Toril Johannessen, Words and Years, 2010-2016. Foto: Nadia Caroline Andersen / TKM. (Foto/Photo)
  2/6
  Toril Johannessen, Words and Years, 2010-2016. Foto: Nadia Caroline Andersen / TKM.
 • Toril Johannessen, Normalbaum, 2019. Foto: Susann Jamtøy / TKM. (Foto/Photo)
  3/6
  Toril Johannessen, Normalbaum, 2019. Foto: Susann Jamtøy / TKM.
 • Foto: Nadia Caroline Andersen / TKM. (Foto/Photo)
  4/6
  Foto: Nadia Caroline Andersen / TKM.
 • Foto: Nadia Caroline Andersen / TKM. (Foto/Photo)
  5/6
  Foto: Nadia Caroline Andersen / TKM.
 • Toril Johannessen, Normalbaum, 2019. Foto: Susann Jamtøy / TKM. (Foto/Photo)
  6/6
  Toril Johannessen, Normalbaum, 2019. Foto: Susann Jamtøy / TKM.

Biografi Toril Johannessen

Toril Johannessen (f. 1978 i Trondheim, Norge) er kunstner og bor og arbeider i Tromsø. Persepsjon og representasjon som historiske og teknologiske konstruksjoner er tilbakevendende tema i Johannessens kunstnerskap. Hun kombinerer historie og forskningsresultater med egne undersøkelser og fiksjon, med et blikk på hvordan vitenskap sameksisterer med andre kunnskapssystemer. Verkene hennes har ofte elementer av historiefortelling i visuell eller språklig form.

Nyere utstillinger inkluderer bl.a. soloutstillinger ved Entrée og Trykkeriet, Bergen (2019); OSL Contemporary, Oslo (2019); Munchmuseet i Bevegelse, Oslo (2018); ARoS, Aarhus (2017); Hordaland kunstsenter, Bergen (2017); Trondheim kunstmuseum, Trondheim (2016) og Museet for Samtidskunst, Nasjonalmuseet, Oslo (2016). Gruppeutstillinger inkluderer LIAF Lofoten Internartional Art Festival (2019), Svolvær; Dak’Art Biennale de Dakar (2018); STAGES, Plug In ICA, Winnipeg (2017); Curiosity: Art and the Pleasures of Knowing, Hayward Touring (2014); 13th Istanbul Biennial (2013) og Documenta 13 (2012).

English
English bio