<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=797583897089809&ev=PageView&noscript=1" />
 (Foto/Photo)

Vida Lavén

Non Record Attempts II – World’s Second
Largest Teddy Bear
, 2019
Non Record Attempts III, 2019

Angivelig ble Guinness rekordbok til etter en diskusjon mellom arbeiderne på
bryggeriet; hvilken rovfugl er den raskeste? Ingen av dem kunne svare da det enda
ikke fantes en felles referanseliste for hva som var størst, først og raskest. Vida Lavéns
teddybjørner setter ingen verdensrekorder, de er nest minst og nest størst. De er
en parentes mellom ytterpunktene, en prestasjon som blir usynlig og forsvinner fra
historien. De kommer ikke i Guinness rekordbok. Likevel er informasjonen som ligger
i denne parentesen viktig, for den største, første og raskeste kan aldri eksitere uten
andreplassen og hvor stor er faktisk den største teddybjørnen i verden?

 • Foto: Nadia Caroline Andersen / TKM. (Foto/Photo)
  1/5
  Foto: Nadia Caroline Andersen / TKM.
 • Foto: Susann Jamtøy / TKM. (Foto/Photo)
  2/5
  Foto: Susann Jamtøy / TKM.
 • Foto: Susann Jamtøy / TKM. (Foto/Photo)
  3/5
  Foto: Susann Jamtøy / TKM.
 • Foto: Nadia Caroline Andersen / TKM. (Foto/Photo)
  4/5
  Foto: Nadia Caroline Andersen / TKM.
 • Foto: Nadia Caroline Andersen / TKM. (Foto/Photo)
  5/5
  Foto: Nadia Caroline Andersen / TKM.

Biografi Vida Lavén

Vida Lavén (f. 1991) er en svensk kunstner og poet, utdannet på Kungliga Konsthögskolan og Gerlesborgsskolan i Stockholm. Humor, absurd realisme og ville kontekstmanipulasjoner knytter sammen hennes kunstneriske praksis som rører seg fritt mellom medium og plattformer.

English
English bio