<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=797583897089809&ev=PageView&noscript=1" />

Hver måned fokuserer vi på et nytt ord som kan brukes til å snakke om å oppleve kunst.

Snakk om kunst

Utforsk en ny teknikk og oppdag Trondheim kunstmuseums samling!

Å sette ord på det man ser i et bilde er å lære seg å se og å tolke. Kunsten stiller også spørsmål, og lar oss se verden på en annen måte. Den lar oss undre, men vi får ikke alltid svar på det vi lurer på. Dette kan være en bra start på en spennende samtale. For husk, det finnes ingen rette eller gale svar når vi ser på kunst: vi ser alle litt ulike ting. Spør noen andre om hva de ser, sammen får dere kanskje nye spørsmål og tanker om bildet.

Til hvert ord finner du oppgaver og et kunstverk fra samlingen vår. 

1. Se – oppdag bildet. Hva ser du? Se på farger og former, hele bildet, deler av bildet.  

2. Tenk – hva skjer i bildet? Hvilke historier, eller tanker fikk du? Hva fikk deg til å se det? 

3. Undre– har du noen spørsmål? Får bildet deg til å tenke på noe annet? Hva skjedde, hvordan er det laget, har det en lukt og hvordan kjennes det ut? Fortell en venn hva du tenker. 

Januar

Februar

Juli

August

September

Oktober

November

Desember