Hopp til hovedinnhold

TKM Gråmølna er Trondheim kunstmuseums avdeling på Nedre Elvehavn.
Her vises verk fra kunstgaven Håkon Bleken og andre utstillinger.

TKM Gråmølna

Museets avdeling på Nedre Elvehaven

Adresse: Trenerys gate 9

  • E-post: tkm.post@mist.no
  • Tlf: 73 53 81 90

For en omvisning i Håkon Blekens utstilling Antagonist -  Protagonist på TKM Gråmølna ta kontakt med vår formidlingsavdeling: tkm.formidling@mist.no.

  • TKM Gråmølna

    Vis vei

    TKM Gråmølna er Trondheim kunstmuseums avdeling på Nedre Elvehavn. Her vises verk fra kunstgaven Håkon Bleken og andre utstillinger.

Bygningen

TKM Gråmølna består av en eldre bygning, Gråmølna, som ble bygget som dampmølle av Anders Graae i 1840, og et moderne tilbygg, som ble tegnet av PK Arkitekter og innviet i 2008.

Da Graaes mølle/Graaemølna var ny lå den klemt inne mellom Innherredsveien og stranden, men etter oppmudring og utvidelse av havneområdet ligger den i dag godt inne på land. Den fungerte som mølle i bare noen få år, og i 1866 ble det etablert gutteskole i bygningen. Fra ca. år 1900 ble bygningen brukt til annen offentlig virksomhet, som politistasjon, helsestasjon, matstasjon for trengende, velferdsstue for eldre og arbeidsstue for barn.

Da Nedre Elvehavn-området ble transformert fra nedlagte verfts- og havnefunksjoner til en moderne bydel med handel og boliger rundt år 2000, ble det bestemt at Gråmølna skulle gis til Trondheim kunstmuseum, og i 2008 åpnet museet en avdeling som består av den gamle murbygningen og en ny paviljong som er tegnet av Per Knudsen Arkitektkontor AS.

  • 1/1
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1