Hopp til hovedinnhold

2021 - 2026

Førende prinsipper skal styre inntak i perioden 2021 - 2026:

  • Trondheim kunstmuseum skal gjennom sin innkjøpsplan fremme bred representasjon og underrepresenterte historier i samfunnet. 
  • Inntak skal fremme likestilling, da flertallet av samlingen består av verk av mannlige kunstnere. 
  • Inntak skal ha som formål å fyller samlingens tomrom av video, lyd og andre tidsbaserte medier, samt ikke-objektbaserte verk som performance, instruksjoner, samt verk som har flyktig, ustabil eller immateriell karakter. 
  • Vi skal styrke samlingen med verk av de viktigste kunstnerne i vår tid, som bidrar til fortellingen om utvekslingen mellom mennesket og verden rundt oss. 
  • Vi skal ha som mål å anskaffe to viktige verk årlig, med andre ord verk som vurderes som viktige i forhold til at de har hatt en virkning på den faglige diskursen på nasjonalt eller internasjonal nivå. 

Overordnet visjon

  • Et museums identitet formes gjennom sin samling og sitt utstillingsprogram. Disse utvikles i kontinuerlig dialog med museets visjon.
  • Trondheim kunstmuseum skal gjennom sin innkjøpsplan styrke sin posisjon som toneangivende aktør på fagfeltet og i samfunnsdebatten. 
  • Vi ønsker at utstillingsprogrammet skal etterlate seg varige spor, så utstillingshistorien veves inn i museets samlingsutvikling. 
  • Trondheim kunstmuseum skal gjennom sin innkjøpsplan fremme bred representasjon. 
  • Trondheim kunstmuseum skal gjennom sin innkjøpsplan være i reflektert dialog med samlingens kvaliteter og mangler. 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1