<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=797583897089809&ev=PageView&noscript=1" />

Museumshistorikk

Museets historie

Foto: Schrøderarkivet/Sverresborg.

Fra kunstforening til kunstmuseum

Trondhjems kunstforening ble opprettet i 1845 etter initiativ av den kjente professor og maler I. C. Dahl. I de første årene begrenset kunstforeningens virksomhet seg til å vise utstillinger og holde utlodninger av kunst, men i 1867 kjøpte foreningen sitt første verk. Dette var Adolph Tidemans Norsk Juleskik fra 1846, og markerer oppstarten på det som i dag er Trondheim kunstmuseums samling.

Trondheim kunstmuseum ble opprettet i 1997 av staten, som med det overtok Trondhjems kunstforenings galleribygning og samling, og opprettet en ny organisasjon som ble Trondheim kunstmuseum. Kunstforeningen besto som frittstående medlemsorganisasjon, og fikk den gamle bispeboligen på nabotomten som del av et makeskifte. I 2010 ble Trondheim kunstmuseum en del av Museene i Sør-Trøndelag AS.

Trondheim kunstmuseums samling

 • Kapitalistischer Realismus av Lars Ramberg
  Foto: Trondheim kommune / Lars Ramberg

Samlingen vokste hurtig, både gjennom egne innkjøp og gjennom innkjøpsstøtte og donasjoner. Særlig fremheves må midlene fra Trondhjems Brændevinssamlag, som i årene 1883-1923 bidro kraftig til at en lang rekke verk ble kjøpt inn og dessuten innkjøp av samtidskunst fra Norsk Kulturråd i perioden 1968 til 2006. Donasjoner har også vært viktig, både enkeltdonasjoner og større samlinger. Her kan vi fremheves minister H H Bachkes gave og Eik-Nes-donasjonen i 1992, og betydningsfulle kunstnerdonasjoner fra for eksempel Hanna Ryggen, Astri Aasen, Inger Sitter, Håkon Bleken og Ole Sjølie må trekkes frem blant mange. 

Utstillingslokaler

 • Trondheim kunstmuseums hovedbygning 1930
  1/3
  Trondheim kunstmuseums hovedbygning. Trondhjems kunstforenings nybygg "Det faste galleri" sto ferdig i 1930. Fra flaggstangen ses et flagg med kunstforeningens logo. Trondheim kunstmuseum
 • Trondheim kunstmuseums hovedbygning 1930, bakgård
  2/3
  Trondheim kunstmuseums hovedbygning 1930, bakgården mot Vestfrontplassen og Nidarosdomen. Dette rommet ble forsvant da tilbygget sto ferdig i 1986. Trondheim kunstmuseum
 • Hovedbygning Bispegata, fasade, 1930
  3/3
  Trondheim kunstmuseums hovedbygning 1930, fasade Trondheim kunstmuseum

På 1800-tallet viste kunstforeningen sine utstillinger på forskjellige steder i Trondheim, blant annet i kongeboligen Stiftsgården. Tidlig på 1900-tallet ble ønsket om et bygg som kunne huse kunstforeningens voksende samling sterkere, og i 1930 ble et nybygg i Bispegata 7 åpnet, vegg i vegg med Nidaros domkirke. Dette bygget ble utvidet med to store utstillingssaler i atriet i 1986. 

I 2008 åpnet kunstmuseet en avdeling på Nedre Elvehavn, hovedsakelig for å huse donasjonene fra kunstnerne Inger Sitter og Håkon Bleken, men også for å vise vekslende utstillinger med samtidskunst. 

Retningslinjer for utvikling av samlingen ved Trondheim kunstmuseum

Det er to ting som definerer et museums identitet: Dets samling og dets utstillinger. Trondheim kunstmuseums (TKM) utvikling/innkjøpsplan bygger museets foreliggende samling, og dets utstillinger og utstillingshistorikk. 

Trondheim kunstmuseum er en av Norges ledende kunstinstitusjoner. Siden sin grunnleggelse som kunstforening i 1845 har TKM vært dedikert til kunsten i sin samtid og huser en av Norges største offentlige samlinger, med nøkkelverk fra norsk 18- og 1900-talls kunst, samt kunstverk av ledende internasjonale kunstnere. 

Institusjonen har en stolt utstillingshistorie, og siden oppstarten har en rekke betydelige utstillinger vært vist her. Trondheim kunstmuseum skal gjennom sin utviklings- og innkjøpsplan styrke sin identitet både ved å forsterke eksisterende deler av samlingen, og ved å gjøre innkjøp med kobling med nye og tidligere utstillinger ved museet. 

Se også:

Se også: