Hopp til hovedinnhold

Fra kunstforening til kunstmuseum

Trondhjems kunstforening ble opprettet i 1845 etter initiativ av den kjente professor og maler I. C. Dahl. I de første årene begrenset kunstforeningens virksomhet seg til å vise utstillinger og holde utlodninger av kunst, men i 1867 kjøpte foreningen sitt første verk. Dette var Adolph Tidemans Norsk Juleskik fra 1846, og markerer oppstarten på det som i dag er Trondheim kunstmuseums samling.

Trondheim kunstmuseum ble opprettet i 1997 av staten, som med det overtok Trondhjems kunstforenings galleribygning og samling, og opprettet en ny organisasjon som ble Trondheim kunstmuseum. Kunstforeningen besto som frittstående medlemsorganisasjon, og fikk den gamle bispeboligen på nabotomten som del av et makeskifte. I 2010 ble Trondheim kunstmuseum en del av Museene i Sør-Trøndelag AS.

Trondheim kunstmuseums samling

Samlingen vokste hurtig, både gjennom egne innkjøp og gjennom innkjøpsstøtte og donasjoner. Særlig fremheves må midlene fra Trondhjems Brændevinssamlag, som i årene 1883-1923 bidro kraftig til at en lang rekke verk ble kjøpt inn, og langt senere innkjøp av samtidskunst fra Norsk Kulturråd i perioden 1968 til 2006. Donasjoner har også vært viktig, både enkeltdonasjoner og større samlinger. Her kan vi fremheves Minister H. H. Bachkes gave, Eik-Nes-donasjonen i 1992, og den store grafikkgaven fra Ulla og Herman Hebler i 2011, samt betydningsfulle kunstnerdonasjoner fra for eksempel Hannah Ryggen, Astri Aasen, Inger Sitter, Håkon Bleken og Ole Sjølie, blant mange. 

Utstillingslokaler

 • 1/7
  Trondheim kunstmuseums hovedbygning. Trondhjems kunstforenings nybygg "Det faste galleri" sto ferdig i 1930. Fra flaggstangen ses et flagg med kunstforeningens logo. Trondheim kunstmuseum
 • tkf
  2/7
  Trondheim kunstmuseums hovedbygning 1930, bakgården mot Vestfrontplassen og Nidarosdomen. Dette rommet ble forsvant da tilbygget sto ferdig i 1986. Trondheim kunstmuseum
 • 3/7
  Trondheim kunstmuseums hovedbygning 1930, fasade Trondheim kunstmuseum
 • 4/7
  TKM Bispegata Trondheim kunstmuseum
 • 5/7
  Trondheim kunstmuseum avdeling Bispegata. Trondheim kunstmuseum
 • 6/7
  TKM Gråmølna Trondheim kunstmuseum
 • 7/7

På 1800-tallet viste kunstforeningen sine utstillinger på forskjellige steder i Trondheim, blant annet i kongeboligen Stiftsgården. Tidlig på 1900-tallet ble ønsket om et bygg som kunne huse kunstforeningens voksende samling sterkere, og i 1930 ble et nybygg i Bispegata 7 åpnet, vegg i vegg med Nidaros domkirke. Dette bygget ble utvidet med to store utstillingssaler i atriet i 1986. 

I 2008 åpnet kunstmuseet en avdeling på Nedre Elvehavn, hovedsakelig for å huse donasjonene fra kunstnerne Inger Sitter og Håkon Bleken, men også for å vise vekslende utstillinger med samtidskunst. 

Se også:

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1