Hopp til hovedinnhold

03.11.-5.12.2021
Storsalen

Kunstnersamtale: Mariia Drachuk og Johan Börjesson

På åpningsdagen av Kunstnerens valg 2021: Mariia Drachuk inviterer vi til kunstnersamtale mellom Mariia og direktør Johan Börjesson.

TKM Bispegata
3. november 2021 kl. 18.30

En av fem dialoger med Trondheim kunstmuseums samling.

Mitt medium er abstrakt oljemaleri og min kunstneriske praksis er en undersøkelse av liv og aktivitet innenfor et ikke-hierarkisk forhold mellom kunstneren og maleriet. Materialene i seg selv tilbys her som en likeverdig deltaker i den kunstneriske prosessen. Jeg undersøker hvordan bevegelse og utveksling er et utgangspunkt, snarere enn bare en evne i seg selv. For meg er maleriet en performativ dialog som aldri er fullstendig og hierarkisk. Hovedfokuset er på de innbydende egenskapene til maleriet i seg selv, dets materialitet og bevegelse. For meg er alle materialer aktive i seg selv, og jeg går ikke til lerret med forutbestemte bilder, men ser heller derimot hva som skjer når materialene møtes. Trondheim kunstmuseum har her med prosjektet “Kunstnerens valg” invitert meg til å gjøre nettopp det, å gå i dialog med et utvalgt verk fra deres samling. Men som jeg akkurat har nevnt går jeg til lerret uten forutbestemte bilder, så denne oppgave var lidt av en utfordring for meg.  

Jeg har valgt verket “Duften av spirende frø” av Risho Shigeo som på mange måter er veldig langt fra min måte å tenke komposisjon på, men på samme tid inspirerte meg dypt. Verket gir meg en følelse av noe utrygt og nifst. For meg blir den urovekkende atmosfære skapt på grunn av et mye stringent forhold til komposisjon, de lige lnjene, tråde der er forbundet med bildets senter som er en egg lignende gjenstand hvorfra noe føres inn, eller noe sendes ut. Jeg ble dypt fascinert at den stemning som med ét oppstod i meg. Her begynte prosessen med mitt eget verk allerede, som en umiddelbar tilnærming til det som sto foran meg. Denne innledende forbindelse lå i bakhodet mitt veldig lenge. Da jeg så endelig gikk til det blanke lerret kjem inspirasjonen min fra den stemning som bildet hadde etterlatt i meg. Der er en en spesiell sinnsstemning og en atmosfære som kjem til uttrykk i de dramatiske skygger og et livgivende lys. Dette spennende oppdrag jeg har fått av Trondheims Kunstmuseum rimer herved utroligt bra på min egen fremgangsmåte. Min metode er umiddelbar, alltid i dialog, ikke bare med en analyse eller en tanke, men med hver enkelt penselstrøk, farge, bevegelse og komposisjon.  

“Forskjellige forbindelser“ er navnet på mitt verk og jeg har på bakgrunn av dette oppdrag forsøkt å lade meg inspirerer av det stramme system og ryddige komposisjon, ikke for å avgrense min prosess men for å frisette min inspirasjon på en ny og annerledes måte enn jeg før har prøvd meg på. Disse naturlige begrensninger har gitt dette prosjektet littegrann annerledes avsett enn jeg vanligvis har, og det har vært en både oppløftende og spennende lærerik periode for meg. Som dere kan se i verket “Forskjellige forbindelser” så har jeg forsøkt å male meg inn i den stemning jeg kjente på, både i min analyse av verket men også inne i meg selv.

Mariia Drachuk (f. 1993 i Kyiv, Ukraina) bor og arbeider i Trondheim. 

Hun har en mastergrad fra Kunstakademiet i Trondheim (2018), og akkurat etter hennes utdanning deltok hun i gruppeutstillingen "Unge Inviterte" ved Landsforeningen Norske Malere (Oslo), og etterfølgende hadde hun sin første soloutstilling ved Babel Visningsrom for Kunst (2019, Trondheim).

Om Kunstnerens valg 2021

5 dialoger med Trondheim kunstmuseums samling

Norske kunstmuseer mottok i 2020 og 2021 midler fra Kulturdepartementet for å kjøpe inn norsk samtidskunst til samlingene. Pengene skulle stimulere til virksomhet og opprettholde aktiviteten i feltet i den krevende situasjonen under pandemien.

Trondheim kunstmuseum har siden 2015 hatt konseptet Kunstnerens valg, som en arrangementsserie. Utgangspunktet var et ønske om å tilnærme seg samlingen med nye øyne og få en kunstners perspektiv på ulike verk. Kunstnere med lokal tilknytning ble invitert til å velge ut verk fra samlingen, som de siden presenterte for publikum, gjerne i relasjon til sitt eget kunstnerskap. 

Med stimuleringsordningen og midlene som Trondheim kunstmuseum har mottatt oppsto et mulighetsrom for å revitalisere Kunstnerens valg. Den største salen i første etasje er satt til rådighet for fem inviterte kunstnere. I løpet av 2021 vil disse fem kunstnerne, i hver sin periode, gå i dialog med valgte verk fra Trondheim kunstmuseums samling og denne dialogen vil bli en del av samlingen. Hver utstilling vil stå i én måned. Utgangspunktet er fremdeles det samme, men formen er annerledes, denne gangen som en serie utstillinger av en serie innkjøp.

Museum24:Portal - 2024.03.00
Grunnstilsett-versjon: 1