Hopp til hovedinnhold

19.05.-20.06.2021
Storsalen

Steinaldermannen

En av fem dialoger med Trondheim kunstmuseums samling. 

Kunstverkets letthet og samtidige tyngde både er og ikke er. Friksjonen mellom det flyktige og det massive gir meg håp. I den ferdige/ uferdige utførelsen kan mange møter skje. Steinaldermannen streber ikke etter å låse blikket mitt, men byr på seg selv igjen og igjen.

Anne Helga Henning

Anne Helga Henning

Anne Helga Henning (f.1968)  bor og arbeider i Trondheim. Hun er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim. Hun har også videreutdanning som atelierista, for kunstnere som samarbeider prosjektbasert med ansatte på ulike institusjoner. Henning har gjennom hele kunstnerskapet vært interessert i tegning.

I 2018 ble hun på bakgrunn av dette ansatt i en 50% stilling som universitetslektor i tegning ved fakultet for arkitektur og design, NTNU. Stillingen har inspirert Henning til spesielt å fokusere på ulike former for observasjonstegning og fiktiv tegning. Henning har i årene 2016 -2021 vært engasjert i tre kunstoppdrag for skole og sykehjem, med utgangspunkt i medvirkning fra elever / beboere. I alle disse oppdragene har tegning stått sterkt, både i møte med elevene og i den videre bearbeidelse av elevmedvirkningen. Henning er opptatt av at arbeidene hun gjør er i dialog med de spesifikke institusjonelle rommene de skal være i. Atelieristarollen har vært av betydning i hennes interesse for samarbeid med ulike institusjoner som barnehage, skole og demensomsorg.Hennings forskning på hvordan å skape abstrakte visuelle komposisjoner med personer med demens (Mønster, 2015) har fått nasjonal oppmerksomhet. Gjennom hennes samarbeid som atelierista med Svartlamon barnehage over 10 år, har barnehagen vunnet den nasjonale barnehageprisen tre ganger.

 • 1/12
  Foto: Nadia Caroline Andersen / TKM.
 • 2/12
  Foto: Nadia Caroline Andersen / TKM.
 • 3/12
  Foto: Nadia Caroline Andersen / TKM.
 • 4/12
  Foto: Nadia Caroline Andersen / TKM.
 • 5/12
  Foto: Nadia Caroline Andersen / TKM.
 • 6/12
  Foto: Nadia Caroline Andersen / TKM.
 • 7/12
  Foto: Nadia Caroline Andersen / TKM.
 • 8/12
  Foto: Nadia Caroline Andersen / TKM.
 • 9/12
  Foto: Nadia Caroline Andersen / TKM.
 • 10/12
  Foto: Nadia Caroline Andersen / TKM.
 • 11/12
  Foto: Nadia Caroline Andersen / TKM.
 • 12/12
  Foto: Nadia Caroline Andersen / TKM.

Om Kunstnerens valg 2021

5 dialoger med Trondheim kunstmuseums samling

Norske kunstmuseer mottok i 2020 og 2021 midler fra Kulturdepartementet for å kjøpe inn norsk samtidskunst til samlingene. Pengene skulle stimulere til virksomhet og opprettholde aktiviteten i feltet i den krevende situasjonen under pandemien.

Trondheim kunstmuseum har siden 2015 hatt konseptet Kunstnerens valg, som en arrangementsserie. Utgangspunktet var et ønske om å tilnærme seg samlingen med nye øyne og få en kunstners perspektiv på ulike verk. Kunstnere med lokal tilknytning ble invitert til å velge ut verk fra samlingen, som de siden presenterte for publikum, gjerne i relasjon til sitt eget kunstnerskap. 

Med stimuleringsordningen og midlene som Trondheim kunstmuseum har mottatt oppsto et mulighetsrom for å revitalisere Kunstnerens valg. Den største salen i første etasje er satt til rådighet for fem inviterte kunstnere. I løpet av 2021 vil disse fem kunstnerne, i hver sin periode, gå i dialog med valgte verk fra Trondheim kunstmuseums samling og denne dialogen vil bli en del av samlingen. Hver utstilling vil stå i én måned. Utgangspunktet er fremdeles det samme, men formen er annerledes, denne gangen som en serie utstillinger av en serie innkjøp.

Neste Kunstnerens valg 2021:

Museum24:Portal - 2024.03.00
Grunnstilsett-versjon: 1