Hopp til hovedinnhold

Himmelrop, 1941

Dette verket et nytt innkjøp til Trondheim kunstmuseums samlinger, og vises her for første gang som en del av Hannah Ryggen triennale 2022. I museet er Himmelrop omgitt av Hege Lønnes arbeider, som på ulike måter kommenterer på skala og iscenesettelse. I Hannah Ryggens maleri finner vi en komposisjon som kunne passe et større, vevd arbeide. Vi vet foreløpig lite om historien til dette verket, som er datert til 1941. 

Kan det være en skisse – en utprøving av bilder som skal oversettes til tekstil? Motivet i denne malte skissen er underlig, og det trengs mer forskning for å komme nærmere en tolkning. På venstre side finner vi referanser til det afrikanske kontinentet, et område hvor Hannah Ryggen fulgte med på den politiske utviklingen slik hun skildrer det i billedveven Etiopia (1935). I billedfeltet til høyre ser vi et kaldere klima med noe som kan ligne en iglo med polarhunder og en inuit. I midten finner vi en hytte eller et lite hus hvor en mann og en kvinne er samlet rundt et rektangulært apparat - er det en radio? Hvis vi ser nærmere på igloen og den afrikanske hytten finner vi samme type sorte bokser der. Hustakene har grå antenner. Kanskje viser Hannah Ryggen her hvordan radioen kunne binde sammen folk og kontinenter i en verden som var i splittet av krig.

Forskingsprosjekt:
  • 1/1
    Hannah Ryggen, Himmelrop, 1941

Tilbake til start:

Museum24:Portal - 2024.03.00
Grunnstilsett-versjon: 1