<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=797583897089809&ev=PageView&noscript=1" />

Gruppe 5

Kunsten å bygge et bilde

 • Fra åpningen av "Gruppe 5 - Kunsten å bygge et bilde" lørdag 6. mai. Foto: TKM/Anita Wold Lande. (Foto/Photo)
  1/15
  Fra åpningen av "Gruppe 5 - Kunsten å bygge et bilde" lørdag 6. mai. Foto: TKM/Anita Wold Lande. (Bilde 1 av 15)
 • Fra åpningen av "Gruppe 5 - Kunsten å bygge et bilde" lørdag 6. mai. Foto: TKM/Anita Wold Lande. (Foto/Photo)
  2/15
  Fra åpningen av "Gruppe 5 - Kunsten å bygge et bilde" lørdag 6. mai. Foto: TKM/Anita Wold Lande. (Bilde 2 av 15)
 • Fra åpningen av "Gruppe 5 - Kunsten å bygge et bilde" lørdag 6. mai. Foto: TKM/Anita Wold Lande. (Foto/Photo)
  3/15
  Fra åpningen av "Gruppe 5 - Kunsten å bygge et bilde" lørdag 6. mai. Foto: TKM/Anita Wold Lande. (Bilde 3 av 15)
 • Fra åpningen av "Gruppe 5 - Kunsten å bygge et bilde" lørdag 6. mai. Foto: TKM/Anita Wold Lande. (Foto/Photo)
  4/15
  Fra åpningen av "Gruppe 5 - Kunsten å bygge et bilde" lørdag 6. mai. Foto: TKM/Anita Wold Lande. (Bilde 4 av 15)
 • Fra åpningen av "Gruppe 5 - Kunsten å bygge et bilde" lørdag 6. mai. Foto: TKM/Anita Wold Lande. (Foto/Photo)
  5/15
  Fra åpningen av "Gruppe 5 - Kunsten å bygge et bilde" lørdag 6. mai. Foto: TKM/Anita Wold Lande. (Bilde 5 av 15)
 • Fra åpningen av "Gruppe 5 - Kunsten å bygge et bilde" lørdag 6. mai. Foto: TKM/Anita Wold Lande. (Foto/Photo)
  6/15
  Fra åpningen av "Gruppe 5 - Kunsten å bygge et bilde" lørdag 6. mai. Foto: TKM/Anita Wold Lande. (Bilde 6 av 15)
 • Fra åpningen av "Gruppe 5 - Kunsten å bygge et bilde" lørdag 6. mai. Foto: TKM/Anita Wold Lande. (Foto/Photo)
  7/15
  Fra åpningen av "Gruppe 5 - Kunsten å bygge et bilde" lørdag 6. mai. Foto: TKM/Anita Wold Lande. (Bilde 7 av 15)
 • Fra åpningen av "Gruppe 5 - Kunsten å bygge et bilde" lørdag 6. mai. Foto: TKM/Anita Wold Lande. (Foto/Photo)
  8/15
  Fra åpningen av "Gruppe 5 - Kunsten å bygge et bilde" lørdag 6. mai. Foto: TKM/Anita Wold Lande. (Bilde 8 av 15)
 • Fra åpningen av "Gruppe 5 - Kunsten å bygge et bilde" lørdag 6. mai. Foto: TKM/Anita Wold Lande. (Foto/Photo)
  9/15
  Fra åpningen av "Gruppe 5 - Kunsten å bygge et bilde" lørdag 6. mai. Foto: TKM/Anita Wold Lande. (Bilde 9 av 15)
 • Fra åpningen av "Gruppe 5 - Kunsten å bygge et bilde" lørdag 6. mai. Foto: TKM/Anita Wold Lande. (Foto/Photo)
  10/15
  Fra åpningen av "Gruppe 5 - Kunsten å bygge et bilde" lørdag 6. mai. Foto: TKM/Anita Wold Lande. (Bilde 10 av 15)
 • Fra åpningen av "Gruppe 5 - Kunsten å bygge et bilde" lørdag 6. mai. Foto: TKM/Anita Wold Lande. (Foto/Photo)
  11/15
  Fra åpningen av "Gruppe 5 - Kunsten å bygge et bilde" lørdag 6. mai. Foto: TKM/Anita Wold Lande. (Bilde 11 av 15)
 • Fra åpningen av "Gruppe 5 - Kunsten å bygge et bilde" lørdag 6. mai. Foto: TKM/Anita Wold Lande. (Foto/Photo)
  12/15
  Fra åpningen av "Gruppe 5 - Kunsten å bygge et bilde" lørdag 6. mai. Foto: TKM/Anita Wold Lande. (Bilde 12 av 15)
 • Fra åpningen av "Gruppe 5 - Kunsten å bygge et bilde" lørdag 6. mai. Foto: TKM/Anita Wold Lande. (Foto/Photo)
  13/15
  Fra åpningen av "Gruppe 5 - Kunsten å bygge et bilde" lørdag 6. mai. Foto: TKM/Anita Wold Lande. (Bilde 13 av 15)
 • Fra åpningen av "Gruppe 5 - Kunsten å bygge et bilde" lørdag 6. mai. Foto: TKM/Anita Wold Lande. (Foto/Photo)
  14/15
  Fra åpningen av "Gruppe 5 - Kunsten å bygge et bilde" lørdag 6. mai. Foto: TKM/Anita Wold Lande. (Bilde 14 av 15)
 • Fra åpningen av "Gruppe 5 - Kunsten å bygge et bilde" lørdag 6. mai. Foto: TKM/Anita Wold Lande. (Foto/Photo)
  15/15
  Fra åpningen av "Gruppe 5 - Kunsten å bygge et bilde" lørdag 6. mai. Foto: TKM/Anita Wold Lande. (Bilde 15 av 15)

Det er nærmere 50 år siden kunstnerfellesskapet Gruppe 5 ble oppløst. Hvem var de, hva sto de for og hvilken betydning har deres virke hatt? Med  utstillingen Gruppe 5 – Kunsten å bygge et bilde,  formidles den kampen som pågikk i Trøndelag på 60-tallet for å fremme det abstrakte maleriet.

Gruppe 5 var et kunstnerfellesskap som besto av fem billedkunstnere, Ramon Isern (1914-1989), Lars Tiller (1924-1994), Roar Wold (1926-2001), Håkon Bleken (f. 1929) og Halvdan Ljøsne (1929-2006). De var tilknyttet arkitekturavdelingen ved tidligere NTH i Trondheim (Norges tekniske høgskole, nå NTNU). De var ansatt som lærere og felles for dem alle var en grunnleggende interesse for hvordan bygge et bilde rent formalestetisk. Med et modernistisk kunstsyn, og en akademisk tilnærming til billedproduksjonen, har disse fem kunstnerne satt sine spor i norsk kunsthistorie, men også i arkitekturhistorien gjennom sine lærergjerninger ved NTH. Deres pedagogiske virke bygget på en visuell orden. En post-Bauhaus abstraksjon med grunnprinsipper innen konstruksjon og struktur. Undervisningen var visuell, med praktiske oppgaver. Gjennom bruk av kull, sjablonger, collage og maling var målet å rydde i billedflaten for å skape orden.

Gruppe 5 ble stiftet på begynnelsen av 60-tallet etter initiativ av Ramon Isern. De hadde sin første samlede utstilling i mai 1961 ved Trondhjems Kunstforening. De kommende årene hadde de flere utstillinger, både i inn- og utland. I 1980 ble det arrangert en avskjedsutstilling etter ni år uten felles utstillinger. 70-tallet var preget av separatutstillinger og et større fokus på de individuelle kunstnerskapene. Utstillingen tar utgangspunkt i medlemmenes kunstneriske produksjon på 60-tallet og har i tillegg tilgjengeliggjort et betydelig dokumentasjonsmateriale.

Ramon Isern kom som etablert, klassisk skolert billedhugger fra Spania til Norge midt på 50-tallet. Han ble knyttet til Nidarosdomens atelierfellesskap, og ble ansatt ved NTH. Han skiftet nå fullstendig stil og brøt med den klassiske figurasjonen til fordel for en fantasifull avantgardisme i metallskulptur. Parallelt med skulpturen arbeidet Isern fra begynnelsen av 60-årene med papircollage. Skulptur og collage kom til å ha en gjensidig påvirkning gjennom kunstnerskapet.

Lars Tiller studerte ved Kunstskolen i Trondheim og ved Statens Kunstakademi i Oslo hadde han lærerne Jean Heiberg og Per Krogh. Han interesserte seg tidlig for komposisjon og formale problemstillinger. Avgjørende for utviklingen var studieoppholdene i Paris under Ferdinand Léger. Han utviklet et klart og konstruktivt formspråk og blandet pigment med PVA-lim, som ble hans foretrukne medium.

Roar Wold studerte ved Kunstskolen i Trondheim og under Per Krogh og Jean Heiberg i Oslo. Han var lærer ved Kunstskolen i Trondheim i 17 år og ved NTH underviste han i perioden 1961-1991. I sin kunst beholder Wold en tilknytning til en sanset natur, de tilnærmet geometriske flatene han inndeler billedflaten i beholder et visst organisk preg.

Håkon Bleken var elev under Oddvar Alstad ved Kunstskolen i Trondheim, og gikk deretter på Statens Kunstakademi under Jean Heiberg. Hans ansettelse ved NTH ble avgjørende for hans videre utvikling. Blekens malerier hadde et mer figurativt preg enn de øvrige i Gruppe 5, hans store litterære interesse førte ham utover 1960-tallet mot et visjonært maleri i et realistisk formspråk.

Halvdan Ljøsne studerte ved Statens håndtverks- og kunstindustriskole og under Aage Storstein og Jean Heiberg ved Statens Kunstakademi. I Paris var han elev av bl. a. Honoré Marius Bérard. På begynnelsen av 50-tallet utviklet Ljøsne en abstrakt uttrykksform hvor han senere førte inn figurative elementer. Ljøsne jobbet i flere teknikker som maleri iblandet PVA-lim, oljepastell, collage og akvarell. Fra 1967 jobbet han som professor ved Statens kunstakademi i Oslo i klassen for romkunst og komposisjon, og som rektor i 1974-1977.

I forbindelse med åpningen lanserer vi også en publikasjon om kunstnergruppen. 

Professor Jan Brockmanns åpningstale 6. mai 2017
Samtale i utstillingen: Håkon Bleken og professor Jan Brockmann - 7. mai kl. 13.00
Anders Sletvold Moe: Det må være velkomponert i alle siktlinjer - Intervju av Märit Aronsson
Sverre Krüger om Gruppe 5 - søndag 27. august kl 13
 • Medlemmene av Gruppe 5 samlet rundt en abstrakt skulptur av Ramon Isern. Fra venstre: Lars Tiller, Halvdan Ljøsne, Roar Wold, Håkon Bleken og Ramon Isern. (Foto/Photo)
  1/1
  Medlemmene av Gruppe 5 samlet rundt en abstrakt skulptur av Ramon Isern. Fra venstre: Lars Tiller, Halvdan Ljøsne, Roar Wold, Håkon Bleken og Ramon Isern. Schrøderarkivet/Sverresborg-SVB

Andre utstillinger i forbindelse med Gruppe 5:

7. februar - 28. august 2016

Se også:

TillerWoldImage.jpg. Foto/Photo

Lars Tiller og Roar Wold (Håkon Bleken og Gruppe 5)

Lars Tiller og Roar Wold (Håkon Bleken og Gruppe 5)

I en serie utstillinger om Håkon Blekens tilknytning til Gruppe 5 viser Trondheim kunstmuseum verk av Lars Tiller og Roar Wold. Utstillingen er kuratert av Anders Sletvold Moe.

TKM Gråmølna  11. sep. 2016 – 22. jan. 2017
Ljsne_Halvdan_Bilethoggaren_TKM_819_crop_web.jpg. Foto/Photo

Halvdan Ljøsne (Håkon Bleken og Gruppe 5)

Halvdan Ljøsne (Håkon Bleken og Gruppe 5)

Den tredje utstillingen om Håkon Bleken og Gruppe 5 viser verk av Halvdan Ljøsne.

TKM Gråmølna  5. feb. – 30. april 2017
Norwegian_artists_Gruppe_5.jpg. Foto/Photo

Gruppe 5 - Kunsten å bygge et bilde

Gruppe 5 - Kunsten å bygge et bilde

Om kunstnergruppen Gruppe 5. Åpning 6. mai i Bispegata.

TKM Bispegata  6. mai – 10. sep. 2017
Isern.JPG. Foto/Photo

Håkon Bleken og Gruppe 5: Ramon Isern

Håkon Bleken og Gruppe 5: Ramon Isern

Den første utstillingen i serien om Håkon Bleken og Gruppe 5, viser verk av Bleken og Ramon Isern.

TKM Gråmølna  7. feb. – 28. aug. 2016

Foredrag: Sverre Krüger

Foredrag: Sverre Krüger

Sverre Krüger holder foredrag om abstraksjon og modernistisk maleri i Midt-Norge, med fokus på Gruppe 5.

TKM Gråmølna  5. feb. 2017 kl. 15.00

Utstillingsåpning: Gruppe 5 - Kunsten å bygge et bilde

Utstillingsåpning: Gruppe 5 - Kunsten å bygge et bilde

Velkommen til åpning av utstillingen Gruppe 5 - Kunsten å bygge et bilde.

TKM Gråmølna  6. mai 2017 kl. 13.00 – 16.00
18058065_1540545362656504_8091327602818814787_n.jpg. Foto/Photo

ÅPNINGSFEST: GRUPPE 5

ÅPNINGSFEST: GRUPPE 5

Bli med og ferie utstillingen Gruppe 5 - Kunsten å bygge et bilde og at hele museet i Bispegata er åpent igjen! Dette fortjener en skikkelig fest.

TKM Bispegata  6. mai 2017 kl. 19.00 – 23.00

Samtale i utstillingen: Håkon Bleken og professor Jan Brockmann

Samtale i utstillingen: Håkon Bleken og professor Jan Brockmann

Velkommen til omvisning med samtale mellom Håkon Bleken og professor Jan Brockmann søndag 7. mai kl. 13.00.

TKM Bispegata

sverreKrugerbilde.jpg. Foto/Photo

SVERRE KRÜGER OM GRUPPE 5

SVERRE KRÜGER OM GRUPPE 5

Et videokåseri om Gruppe 5 sin utvikling av egne signaturer og utrykk – i et spenn mellom frodig ekspresjonisme og en stram disiplinert geometri.

TKM Bispegata  27. aug. 2017 kl. 13.00