Hopp til hovedinnhold

24.09.2022 - 05.03.2023

The Future is _____ er Trondheim kunstmuseums markering av Skeivt kulturår, den nasjonale markeringen av at det er 50 år siden straffelovens forbud mot seksuelle handlinger mellom menn (§ 213) ble opphevet. En viktig markering for toleranse og fri kjærlighet, om å få være den man vil, og elske hvem man vil. 

Ordene i paragraf 213 handlet om sex og ikke om kjærlighet, men kan man skille det ene fra det andre? Historiske todelinger mellom det kroppslige og det sanselige, det rasjonelle og det ikke-rasjonelle, det intellektuelle og det åndelige representerer binære forståelser av oss selv og verden rundt oss. I arbeidet med utstillingen har museet sett femti år tilbake i tid, og latt seg fascinere 70-tallets av mange utopiske fremtidsvisjoner fra science-fiction-sjangeren og hippiebevegelsen, og blitt inspirert til å fantasere om hvordan de neste femti årene kan bli. I møtet med kunst kreves åpenhet og nysgjerrighet, og det kreves også i møte med de spørsmålene som stilles i utstillingen. Måten vi ser og opplever verden på er tillært, og kunst har evnen til å utfordre dette. I leken er vi fri fra språklige rammer, og står friere til å være åpen og nysgjerrig. Kan vi leke oss til bedre verden?

 • 1/1

The Future is _____ henvender seg til mennesket som et sanselig vesen, hvor det sanselige definerer vår menneskelighet, vår tilhørighet til hverandre. Gjenom lek og sanseopplevelser inviterer utstillingen publikum til å fantasere om hvordan de neste femti årene kan bli. Kan vi se for oss en fremtid hvor vi er helt frie for en binær forståelse, ikke bare av kjønn og seksualitet, men også hvordan vi opplever verden på? Kan vi bryte med med etablerte fortellinger og kunnskapsparadigmer, om vi lytter mer til kroppen enn til hodet? 

Utstillingen aktiverer betrakterens sanseapparat med omsluttende installasjoner som bryter med etablerte fortellinger og kunnskapsparadigmer, og inviterer til en fri tenkning om at fremtiden er _____.

"Enten djevelsk kompleks eller fullstendig random" - Tommy Olsson, Klassekampen, 12.10.2022

Kunstnere:

Pipilotti Rist, Jeremy Shaw, Zheng Bo, Sandra Mujinga, Anja Carr, Børre Sæthre, Brittany Nelson, Lawrence Malstaf, Ride1 (Stig Sjølund, Jonas Kjellgren og Ronny Hansson), Anne Breivik, John Anton Risan, Axel Salto m.m.


 • 1/39
  Pipilotti Rist, Stir Heart, Rinse Heart, (2004). The Future is ____. 24.09.2022-05.03.2023. Foto: Lili Zaneta / TKM.
 • 2/39
  Pipilotti Rist, Stir Heart, Rinse Heart, (2004). The Future is ____. 24.09.2022-05.03.2023. Foto: Lili Zaneta / TKM.
 • 3/39
  Zheng Bo, Pteridophilia 2, (2018). The Future is ____. 24.09.2022-05.03.2023. Foto: Lili Zaneta / TKM.
 • 4/39
  The Future is ____. 24.09.2022-05.03.2023. Foto: Lili Zaneta / TKM.
 • 5/39
  Pipilotti Rist, Stir Heart, Rinse Heart, (2004). The Future is ____. 24.09.2022-05.03.2023. Foto: Lili Zaneta / TKM.
 • 6/39
  Larwence Malstaf, Shrink (1994). The Future is ____. 24.09.2022-05.03.2023. Foto: Lili Zaneta / TKM.
 • 7/39
  Zheng Bo, Pteridophilia 2, (2018). The Future is ____. 24.09.2022-05.03.2023. Foto: Lili Zaneta / TKM.
 • 8/39
  Pipilotti Rist, Stir Heart, Rinse Heart, (2004). The Future is ____. 24.09.2022-05.03.2023. Foto: Lili Zaneta / TKM.
 • 9/39
  Pipilotti Rist, Stir Heart, Rinse Heart, (2004). The Future is ____. 24.09.2022-05.03.2023. Foto: Lili Zaneta / TKM.
 • 10/39
  Pipilotti Rist, Stir Heart, Rinse Heart, (2004). The Future is ____. 24.09.2022-05.03.2023. Foto: Lili Zaneta / TKM.
 • 11/39
  Jeremy Shaw, This Transition Will Nevere End (2018 - pågående). The Future is ____. 24.09.2022-05.03.2023. Foto: Lili Zaneta / TKM.
 • 12/39
  Ride1, Ride1:6 (Crash) (2013- 2014). The Future is ____. 24.09.2022-05.03.2023. Foto: Lili Zaneta / TKM.
 • 13/39
  Pipilotti Rist, Stir Heart, Rinse Heart, (2004). The Future is ____. 24.09.2022-05.03.2023. Foto: Lili Zaneta / TKM.
 • 14/39
  Anja Carr, Missed Call (2019) og Soup Series (2019). The Future is ____. 24.09.2022-05.03.2023. Foto: Lili Zaneta / TKM.
 • 15/39
  Børre Sæthre, Trooper Play, (2010-2011). The Future is ____. 24.09.2022-05.03.2023. Foto: Lili Zaneta / TKM.
 • 16/39
  Anja Carr, Missed Call (2019) og Soup Series (2019). The Future is ____. 24.09.2022-05.03.2023. Foto: Lili Zaneta / TKM.
 • 17/39
  Pipilotti Rist, Stir Heart, Rinse Heart, (2004). The Future is ____. 24.09.2022-05.03.2023. Foto: Lili Zaneta / TKM.
 • 18/39
  Zheng Bo, Pteridophilia 2, (2018). The Future is ____. 24.09.2022-05.03.2023. Foto: Lili Zaneta / TKM.
 • 19/39
  Sandra Mujinga, Shawl (Elephant Ears) 2 (2017). The Future is ____. 24.09.2022-05.03.2023. Foto: Lili Zaneta / TKM.
 • 20/39
  The Future is ____. 24.09.2022-05.03.2023. Foto: Lili Zaneta / TKM.
 • 21/39
  Zheng Bo, Pteridophilia 2, (2018). The Future is ____. 24.09.2022-05.03.2023. Foto: Lili Zaneta / TKM.
 • 22/39
  The Future is ____. 24.09.2022-05.03.2023. Foto: Lili Zaneta / TKM.
 • 23/39
  Anja Carr, Missed Call (2019). The Future is ____. 24.09.2022-05.03.2023. Foto: Lili Zaneta / TKM.
 • 24/39
  Ride1, Ride1:6 (Crash) (2013- 2014). The Future is ____. 24.09.2022-05.03.2023. Foto: Lili Zaneta / TKM.
 • 25/39
  Ride1, Ride1:6 (Crash) (2013- 2014). The Future is ____. 24.09.2022-05.03.2023. Foto: Lili Zaneta / TKM.
 • 26/39
  The Future is ____. 24.09.2022-05.03.2023. Foto: Lili Zaneta / TKM.
 • 27/39
  The Future is ____. 24.09.2022-05.03.2023. Foto: Lili Zaneta / TKM.
 • 28/39
  Larwence Malstaf, Shrink (1994). The Future is ____. 24.09.2022-05.03.2023. Foto: Lili Zaneta / TKM.
 • 29/39
  Ride1, Ride1:6 (Crash) (2013- 2014). The Future is ____. 24.09.2022-05.03.2023. Foto: Lili Zaneta / TKM.
 • 30/39
  The Future is ____. 24.09.2022-05.03.2023. Foto: Lili Zaneta / TKM.
 • 31/39
  Sandra Mujinga, Shawl (Elephant Ears) 2 (2017).The Future is ____. 24.09.2022-05.03.2023. Foto: Lili Zaneta / TKM.
 • 32/39
  The Future is ____. 24.09.2022-05.03.2023. Foto: Lili Zaneta / TKM.
 • 33/39
  Britanny Nelson, Tracks 1 (2019). The Future is ____. 24.09.2022-05.03.2023. Foto: Lili Zaneta / TKM.
 • 34/39
  The Future is ____. 24.09.2022-05.03.2023. Foto: Lili Zaneta / TKM.
 • 35/39
  The Future is ____. 24.09.2022-05.03.2023. Foto: Lili Zaneta / TKM.
 • 36/39
  The Future is ____. 24.09.2022-05.03.2023. Foto: Lili Zaneta / TKM.
 • 37/39
  Ride1, Ride1:6 (Crash) (2013- 2014). The Future is ____. 24.09.2022-05.03.2023. Foto: Lili Zaneta / TKM.
 • 38/39
  Pipilotti Rist, Stir Heart, Rinse Heart, (2004). The Future is ____. 24.09.2022-05.03.2023. Foto: Lili Zaneta / TKM.
 • 39/39
  The Future is ____. 24.09.2022-05.03.2023. Foto: Lili Zaneta / TKM.

Skeivt Kulturår 2022

I 2022 er det 50 år siden avkriminaliseringen av homofili i Norge. Dette skal markeres og feires over hele landet under Skeivt kulturår 2022. Skeive, mangfoldige og provokative fortellinger og ideer er viktige for vår kreativitet, toleranse og utvikling. Skeivt omfatter mer enn seksualitet. Det handler om å skape seg frisoner, rom for å være hvem du vil, utfordre normer og kanon.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1