Hopp til hovedinnhold

Før modernismen var sjangermaleriet lavest på rangstigen over motiver i billedkunsten. I sjangermaleriet var hensikten underholdning og enkel moralsk oppdragelse. Fortellingene var ofte enkle og satt på spissen, og de gir oss i dag et innblikk i tidligere tiders hverdagsliv og populærkultur. Med realismens og naturalismens gjennombrudd i litteraturen, ble psykologiserende motiv inntrodusert også i billedkunsten. Hos kunstnere som Christian Krohg og Hans Heyerdal ble hverdagsscener, gjerne fra samfunnets skyggeside, gjenstand for alvorspregede og dramatiske skildringer.

  • 1/2
    Foto: Susann Jamtøy.
  • 2/2

Neste:

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1