<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=797583897089809&ev=PageView&noscript=1" />

Sjangermaleri- og hverdagsskildringer

Før modernismen var sjangermaleriet lavest på rangstigen over motiver i billedkunsten. I sjangermaleriet var hensikten underholdning og enkel moralsk oppdragelse. Fortellingene var ofte enkle og satt på spissen, og de gir oss i dag et innblikk i tidligere tiders hverdagsliv og populærkultur. Med realismens og naturalismens gjennombrudd i litteraturen, ble psykologiserende motiv inntrodusert også i billedkunsten. Hos kunstnere som Christian Krohg og Hans Heyerdal ble hverdagsscener, gjerne fra samfunnets skyggeside, gjenstand for alvorspregede og dramatiske skildringer.

  • Foto: Susann Jamtøy. (Foto/Photo)
    1/2
    Foto: Susann Jamtøy.
  • 2/2