Hopp til hovedinnhold

Norske Grafikere 100 år 
30. november 2019 - 9. august 2020
TKM Bispegata

Per Kristian Nygård, Repetisjon som en form for forandring, 2018. Trondheim kunstmuseum. 

Gerd Tinglum / Per Kristian Nygård / Ove Stokstad

Denne utstillingen er museets bidrag til feiringen av foreningen Norske Grafikeres 100 års-jubileum. Den viser verk av Ove Stokstad, Gerd Tinglum og Per Kristian Nygård. Tre kunstnere, fra tre generasjoner, som representerer tre ulike tilnærminger til grafikk. Samtlige verk tilhører Trondheim kunstmuseums samling.

Ove Stokstad (1939-2018) var grafiker, maler og musiker. Han startet Grafikklinjen på Kunstskolen i Trondheim 1972, og var professor i grafikk på Kunstakademiet i Trondheim frem til 2002. Ove Stokstad var sterkt engasjert i både samfunn og kunstpolitikk, og hadde blant annet en sentral rolle i å sikre den unike Grafikkgaven fra Ulla og Herman Hebler til Trondheim kunstmuseum samling. Arbeidene i denne utstillingen spenner over fire tiår og gjenspeiler ulike perioder i Stokstads lange karriere.

Kunstkritiker Tommy Olsson har skildret Stokstad stil som

«…en særegen, distinkt og øyeblikkelig gjenkjennelig affære. En nesten introvert, forunderlig strikt og nøktern form for abstraksjon, basert i en kolorisme man oftere finner i maleri enn i grafikk, der linjer og nøyaktige former passerer fargeflater. Et billedunivers det er enklest å orientere seg i hvis man tar med i beregningen at han i like høy grad som han var grafiker, var en distinkt jazzmusiker med saksofonen som fremste våpen.»

-«All that jazz». Klassekampen, 14. februar 2018.

 • 1/1
  Ove Stokstad. Foto: Märit Aronsson.

Gerd Tinglum (f. 1951) fra Namsskogan i Trøndelag har en sentral posisjon innenfor norsk konseptkunst. Hun virket fra 1996 til 2009 som professor ved Kunsthøgskolen i Oslo, og som rektor ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen 2014-2019.

Fargenes fysiske og mentale påvirkning på oss står sentralt i Tinglums kunst. Hun har for eksempel utarbeidet et eget fargealfabet, hvor hver farge har sin egen betydning. I utstillingen vises en serie verk med overlappinger og transformasjoner av primærfarger.

 • Gerd Tinglum, Fra serien Tilintetgjørelser, 1979–2009. Silketrykk. Foto: Märit Aronsson.

I förstone kan bilderna se ut som enfärgade rektanglar, men när man ser närmre på dem så ser man i de upplösta kanterna att de består av ett par lager färg, tryckta med silketrykk.

I slutet av sjuttitalet jobbade hon endel med övermålningar, och såg på det som en egen handling, själva det att täcka över ett färglager med ett annat. Hon målade t. ex. över gamla krokiteckningar från studietiden i Tyskland, som hon nyligen kommit hem till Norge från. 

Serien Tilintetgjørelser är inspirerarad av filosofen Ludwig Wittgensteins bok ’Anmärkningar om färger’, som undersöker och spekulerar kring hur vi uppfattar färger - egentligen. Han skriver t. ex. att ’jag känner att blå tilintetgör gult’, en setning som Gerd Tinglum använde till serien, där hon alltså använt sig av primärfärger som bildar nya färger när de läggs över varandra.

Jag tycker att de här verken är enkla, öppna och direkta. Det är ganska typiskt för Tinglums verk att de går att uppleva dem både intuitivt, utan att sätta ord på upplevelsen, och samtidigt har de en tydlig konseptuell bakgrund, och ett helt nätverk av rötter till t. ex. modernismen, japansk kalligrafi, språkteorier och Goethes färglära. Intressant nog består hennes skissböcker av text och inte av bilder.

Året efter att hon gjorde dessa så reste hon till Japan och studerade traditionellt japanskt måleri.

Gerd Tinglum har sagt:

"Min erfaring er at det som beveger meg på atelieret også har potensial til å bevege andre. Alt som er gjort med omtanke, og alt som inviterer deg til å være medskaper, er viktig. Kunst er et valg, og man må våge å utsette seg for egen og andres kunst. Hvis man møter kunst med forventninger om å bli beveget på en spesiell måte, begrenses den opplevelsen."

- Märit Aronsson, kommunikasjon

Per Kristian Nygård (f. 1979) er utdannet fra Kunstakademiet i Malmö. Han bor og har sitt virke i Trondheim, og arbeider blant annet med skulptur, installasjon og grafikk. De grafiske verkene blir ofte skildret som både humoristiske og sosialt engasjerte.

De 13 tresnittene som utgjør Repetisjon som en form for forandring er trykk fra skjærefjøler fra leiligheter i Elgeseter 30b, en rivningstruet bygård i Trondheim. De ble lagt i forbindelse med utstillingen Constant. Decay., organisert av RAKE Visningsrom. Kunstnere ble invitert til å gjøre inngrep i leilighetene i den tomme og rivningstruede bygningen, noe som var med på å utsette rivningen på ubestemt tid.

Det som kan se ut som uttrykksfulle streker er egentlig et produkt av at noen har skjært brød i 30 år. Slik inviterer Repetisjon som en form for forandring til å reflektere over tiden som går, og sporene som ligger igjen etter et levd liv.

 • 1/2
  Per Kristian Nygård, Repetisjon som en form for forandring, 2018. Foto: Märit Aronsson.
 • 2/2
  Per Kristian Nygård, Repetisjon som en form for forandring, 2018. Foto: Märit Aronsson.
 • 1/1
Museum24:Portal - 2024.03.00
Grunnstilsett-versjon: 1