Hopp til hovedinnhold

Styret i Christian Lorck Schive og hustrus legats begrunnelse:

Hos Faldbakken ser vi nysgjerrig skapertrang i møte med like sterk vilje til destruksjon, blant annet i utforskingen av relasjonen mellom form og innhold. Han har et skarpt og dissekerende blikk på samtiden, med konsekvente undersøkelser av objekter og begreper.  Verkene er tettpakket av referanser der mange er obskure, noe som gjør at kunsten kan oppfattes som reduksjonistisk og tilbakeholden. At kunst ikke opptrer alene men hele tiden forholder seg til kontekst og referanser, er noe han også trekker inn i forfatterskapet, som bærer preg av et meddelsomt, tilgjengelig og overstadig språk.

Biografi

Matias Faldbakken (f. 1973 i Hobro, Danmark) er skjønnlitterær forfatter og kunstner. Som kunstner arbeider han med en rekke medier; skulptur, tegning, video og collage. En interesse for motkulturelle uttrykk og konflikt er basis for all hans kunst, og Faldbakkens verk problematiserer ofte temaer som kunstnerisk frihet og ytringsfrihet. Han benytter masseproduserte beholdere og hverdagsmaterialer som utgangspunkt i de skulpturelle arbeidene sine. Vesker, skap og flasker mister sin opprinnelige funksjon gjennom knusing, kutting og nye sammenstillinger. På samme måte er Faldbakken opptatt av språkets muligheter til å romme noe. Hvordan innhold kan leses lagvis, men også vrenges og gis en annen kontekst. Faldbakkens kunstnerskap kan muligens sammenfattes under spørsmålet: Hva er antagonisme?

Faldbakken er representert av STANDARD (OSLO). Han har bl.a. stilt ut på Documenta 13 (2012) og representert Norge på Veneziabiennalen (2005). Han debuterte som forfatter under psevdonymet Abo Rasul i 2001 med The Cocka Hola Company: Skandinavisk misantropi på Forlaget Oktober. I 2019 kom hans femte roman.

Faldbakken er utdannet ved Kunstakademiet i Bergen og Staatliche Hochschule für Bildende Künste, Städelhochschule i Frankfurt am Main.

Foto: Dan Petter Nergaard.

 • 1/5
  Matias Faldbakken, «MONSTRUM», 2021. Tegning og skulptur. Foto: Susann Jamtøy / TKM.
 • 2/5
  Matias Faldbakken, «MONSTRUM», 2021. Tegning og skulptur. Foto: Susann Jamtøy / TKM.
 • 3/5
  Matias Faldbakken, «MONSTRUM», 2021. Tegning og skulptur. Foto: Susann Jamtøy / TKM.
 • 4/5
  Matias Faldbakken, «MONSTRUM», 2021. Tegning og skulptur. Foto: Susann Jamtøy / TKM.
 • 5/5
  Matias Faldbakken, «MONSTRUM», 2021. Tegning og skulptur. Foto: Susann Jamtøy / TKM.
Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1