Hopp til hovedinnhold

22. april - 17. september 2023

Styret i Christian Lorck Schive og hustrus legats begrunnelse:

Anna Daniell arbeider utradisjonelt i et formspråk rikt på kunsthistoriske referanser. Hun inviterer til leken dialog mellom menneskene og tingene, der skulpturene hennes samtaler med vidd og humor med andre aktører og insisterer på å være del av selskapet, en del av felleskapet. De er også famlende og søkende, litt klumsete der de hangler og balanserer for å finne sin plass. Disse iscenesatte situasjonene utfordrer den rasjonelle forståelsen om at ting kun er ting, noe vi skaper og bruker, uten eget liv og ikke noe som også påvirker og former oss. Daniell vender rundt på materialenes verdi-hierarki og åpner opp skallene våre for nye perspektiv, hvor samspillet mellom menneskekroppene og kropp-tingene begynner å dirre.

Daniell er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo og har de senere årene stilt ut ved blant annet Kunsthall Trondheim, Henie Onstad Kunstsenter, Galleri F15 og Vigelandmuseet. I 2016 var hun en av finalistene for Sandefjord kunstforenings kunstpris. Hun har gjort en rekke kunst i offentlig rom oppdrag slik som i Bredtvet kvinnefengsel og Oslo Rådhus, og hun jobber også med flere nye oppdrag, herunder det nye Radiumhospitalet i Oslo.

  • 1/1
  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Biografi

Anna Daniell (født 1978)  lager skulpturer, men det sentrale ved hennes kunstnerskap er hva hun gjør med dem. Skulpturene har vært hjemme hos folk, blitt holdt foredrag for, opptrådt i film og blitt hvisket hemmeligheter til. Daniell tilrettelegger og iscenesette situasjoner mellom publikum og kunsten som eksempelvis som i hennes seneste utsmykning i Oslo Rådhus (2021) hvor hun invitert en person fra hver bydel til å hviske en hemmelighet til hver sin bydelsskulptur i før montering.

Separat og gruppeutstillinger inkluderer blant annet: Hennie Onstad Kunstsenter, Kunsthall Trondheim, Podium, Cabaret der Kunstler – Zunfthaus Voltaire, Manifesta 11, Sveits, Open Source Gallery, New York, USA, Stavanger Kunstmuseum, Total Museum Contemporary art Sør Korea, Kunsthall Oslo, She Will, Plum Trim, Norsk Skulpturbiennale (2017, 2013, 2011 ) Hamburger Bahnhof Museum, Galleri Brandstrup og Kunstnernes Hus. Daniell har gjort flere permanente utsmykninger, senest ved Oslo rådhus og Bretvedt forvaringsanstalt, og jobber for tiden med en utsmykning, en skulpturhage på nye klinikkbygget ved Radiumhospitalet Oslo, en separatutstilling på Galleri Brandstrup (2023) og en større performativ uteromsutstilling (2024).

I 2017 fikk hun tildelt 2 år atelier i Oslo rådhus, ble nominert til Sandefjord Kunstpris (2017) og mottok Civitella Ranieri fellowship, Italia (2018) og tilbrakte en 3 mnd reidency ved Chang Dong studio/ nasjonalmuseet i Sør Korea (2011).

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1