Hopp til hovedinnhold

  • 1/1

I mars i år åpner Trondheim kunstmuseum for femte gang utstillingen med de nominerte til Lorck Schive Kunstpris. I år er kunstnerne Mathias Faldbakken, Kira Wager, Tori Wrånes og Steinar Haga Kristensen nominert til den prestisjefylte prisen.

Formålet med Lorck Schive Kunstpris er å skape debatt og interesse rundt samtidskunsten. I forbindelse med lanseringen av de fire nominerte til årets pris skrev Morgenbladets Maria Lokna en sak som løftet frem problemstillinger rundt representasjon i kunsten, ettersom ingen av de fire nominerte hadde urbefolkning- eller minoritetsbakgrunn.

Styret i Christian Lorck Schive og hustrus legat og Trondheim kunstmuseum ser positivt på at spørsmål om mangfold løftes opp og inviterer til en samtale som tar for seg nettopp spørsmålet om representasjon i forhold til kunstprisen.

Deltagerne i samtalen er Tominga O’Donell, Jeremie McGowan, Michelle Tisdel, Sissel Lillebostad og Johan Börjesson. Samtalen blir Moderert av Azra Halilovic (se deres biografier nedenfor).

Spørsmålene som vil bli tatt opp i denne samtalen er blant annet hvorfor mangfold og representasjon er så viktig i forhold til Lorck Schive Kunstpris. Hvordan kan transparens bidra til større muligheter for representasjon? Finnes det eventuelle ulemper med økt transparens? Andre sentrale spørsmål som vil komme opp er kvalitetsbegrepet - og er det riktig å sette dette opp mot ideer om kvotering når det kommer til kunstnere med minoritetsbakgrunn? Vi håper at samtalen kan gi ideer om konkrete tiltak som kan sikre at mangfold og representasjon skal sikres.

Azra Halilovic

Azra Halilovic

Azra Halilovic er moderator for samtalen. Halilovic er utdannet ved NTNU og har master i drama og teater. Hun er frilans scenekunstner og jobber med dokumentarteater og er forteller. Azra har også en stilling i Trondheim kommune som minoritetskonsulent og er fast spaltist i Adresseavisen. Halilovic jobber også med podkast serien "Anna og Azra bretter opp ermene", podkast om kunst og kultur.

Jérémie McGowan

Jérémie McGowan

Jérémie McGowan er kunstner, designer og tidligere direktør på Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø. Han har doktorgrad i kunsthistorie og –teori fra University of Edinburgh, og har jobbet internasjonalt i kunst, arkitektur og design. Jérémie ønsker å gjøre museer litt mer punkrock i sine perspektiver og metoder. Han er en talsmann for radikal forandring og avkolonisering av museer.

Tominga Hope O’Donnell

Tominga Hope O’Donnell

Tominga Hope O’Donnell er førstekonservator i samtidskunst på Munchmuseet, og har vært kurator for Munchmuseet i bevegelse (2016–2019), et program med midlertidige kunstprosjekt i ulike rom i bydel Gamle Oslo med en skeiv kuratorisk tilnærming. Hun/hen er, blant annet, utdannet ved Universitet i Oxford og sin kuratorutdannelse fra Royal College of Art i London. O’Donnell har doktorgrad fra Arkitekthøyskolen i Oslo om utstillingen som en romlig konstruksjon. Hun/hen er i tillegg førsteamanuensis (20%) på Kunstakademiet – Institutt for Samtidskunst ved Universitetet i Bergen (2018–).

Michelle Tisdel

Michelle Tisdel

Michelle Tisdel har doktorgrad i sosialantropologi fra Harvard University (2006). Hennes forskningsinteresser inkluderer kulturpolitikk, kulturarvproduksjon, kulturinstitusjoner og tilhørighet i Norge og på Cuba. Tisdel har gjort langvarig feltarbeid på Cuba, og skrevet doktoravhandling om museer, afro-cubanske religioner og kulturarvproduksjon. Hun har jobbet som forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket siden 2008 og er fagansvarlig for emnene migrasjon og mangfold. I 2020 kuraterte hun, sammen med Carl Martin Faurby (Kunsthall Trondheim), utstillingen LIFT EVERY VOICE som viste plakater og bilder fra antirasismedemonstrasjonene i Norge 5. juni.

Sissel Lillebostad

Sissel Lillebostad

Sissel Lillebostad er avdelingsleder ved Kunsthuset Kabuso, Hardanger og Voss museum. Hun er styremedlem i Lorck Schive og hustrus legat. Hun ledet kuratorutdanningen ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen, mellom 2004 og 2014, var redaktør for tidsskriftet Numer mellom 2016 – 18, Håndbok i lyd (2018) og for flere utgaver av Kunstjournalen B-Post på 2000-tallet. Lillebostad har bakgrunn fra Kunsthøyskolen i Oslo (KHiO) og Kunst Musikk Design (KMD), Universitetet i Bergen.

Johan Börjesson

Johan Börjesson

Johan Börjesson er direktør for Trondheim kunstmuseum siden mars 2014. Börjesson er utdannet fil.mag. i kunsthistorie ved Stockholms universitet. Börjesson ledet og utviklet kunsthallen i Marabouparken i perioden 2001-2011.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1