Hopp til hovedinnhold

Omvisning med gruppeoppgave

Å lese et bilde

Trinn/alder

1.-3. trinn (VGS)

Antall

Maks 25 + lærere. Om det er flere elever i klassen, avtal med museum ved bestilling. 

Varighet

1,5 time

Tidspunkt

Vi tar imot bestilte grupper, mandag til fredag, på omvisning og verksted i museets hovedbygning ved Nidarosdomen og i TKM Gråmølna på Solsiden. Vi tilbyr også åpne omvisninger til annonserte tider. 

Pris

Alle formidlingstilbud er gratis til barnehage og skole/utdanningsinstitusjon i Trondheim kommune. 

Institusjoner utenfor Trondheim er prisen 1000 kr + 50 pr. pers med verksted. 

Jeg ser, men hva ser jeg egentlig? Hvordan leser vi et bilde? I hverdagen vår er vi omgitt av visuell informasjon uansett hvor vi snur oss, men er det ikke alltid så enkelt å vite hva det egentlig er vi ser. Elevene får lære en konkret fremgangsmåte for å lese bilder, en grunnleggende bildeanalyse. VI plukker bildene fra hverandre, bryter dem ned til enklere bilder, knekker koder og undersøker detaljer. Når vi har funnet ut hva bildene består av, kan vi pusle dem sammen igjen med en ny forståelse av helheten. Etter omvisningen får elevene i oppgave å foreta en bildeanalyse av selvvalgt verk i utstillingen, med en veiledning fra en av museets pedagoger. 

Trykk på hver kategori for å lese mer. Fremdeles noe du lurer på? Ta kontakt på: tkm.formidling@mist.no

Fagområde 1.-3. (VGS)

 • Bilde  
 • Foto og grafikk  
 • Historie  
 • Historie og filosofi  
 • Kommunikasjon og kultur  
 • Kunst og skapande arbeid  
 • Kunst og visuelle verkemiddel  
 • Norsk  

Læringsmål 1.-3. trinn (VGS)

Bilde
 • utforske tidligere og samtidige billeduttrykk og bruke disse som inspirasjonskilde for egne medieprodukter 
 • analysere innholdet i ulike billeduttrykk og drøfte hvordan billedframstillinger påvirker meninger og holdninger 
 • reflektere over og vurdere billedproduksjoner ved bruk av fagspråk 

Foto og grafikk  

Foto og grafikk 1 

 •  utforske ulike stilretningar og etniske kulturuttrykk, og bruke dette som inspirasjon for eige arbeid 
 • utforske ulike biletsjangrar og bruke erfaringa til å kommunisere stemning, bodskap og meining 

Foto og grafikk 2 

 •  analysere arbeid frå ulike biletsjangrar, stilretningar og etniske grupper, og bruke element frå dette i eige arbeid 
 • drøfte bruk av komposisjon, skrift og layout i visuelle ytringar og kommunisere stemning, ulike bodskapar og meining ved hjelp av ulike verkemiddel 

Historie  

vg2 studieforberedende

  • reflektere over hvordan fortiden former oss som mennesker
  • utforske fortiden ved å stille spørsmål og innhente, tolke og bruke ulikt historisk materiale for å finne svar 
  • reflektere over hvorfor historikere deler inn fortiden i perioder og vurdere hvordan vi kan periodisere fortiden på grunnlag av ulike kriterier 
  • utforske og reflektere over hvordan fortiden minnes lokalt og nasjonalt 
  • utforske hvordan kommunikasjon og kulturmøter har hatt betydning for mennesker i Norge og verden 

  Vg3 studieforberedende  

  • reflektere over hvordan fortolkninger av fortiden er preget av nåtidsforståelse og forventninger til framtiden 
  • reflektere over hvordan fortiden brukes av ulike aktører og drøfte hensikten med denne historiebruken 
  • utforske fortiden ved å formulere problemstillinger, finne, vurdere og bruke ulikt materiale og presentere egne slutninger
  • drøfte i hvilken grad utviklingen i ulike perioder har vært preget av brudd eller kontinuitet, og  vurdere hva som gjør en hendelse i fortiden betydningsfull 
  • analysere hvordan framstillinger av fortiden har blitt brukt i Norge for å skape nasjonal identitet og drøfte hvilke virkninger dette har hatt for ulike grupper 
  • vurdere hvordan mennesket har forholdt seg til naturen, forvaltet og brukt ressurser og bruke historiske perspektiver i samtale om bærekraftige løsninger 
  Historie og filosofi 
  Historie og filosofi 1 
  • Bruke kilder av ulik art og opphav til å lage fortellinger og drøfte historiske og filosofiske problemstillinger
  • gjøre rede for og vurdere hvordan fortellinger er med på å skape mening og forklare hvem vi er eller ønsker å være 
  • drøfte hvordan ulike historiesyn kan prege vår forståelse og fortolkning av fortiden og nåtiden 

  Historie og filosofi 2  

  • gjøre rede for hvordan historiebevissthet formes og endres ved å vise hvordan vår samtidsforståelse preger våre fortolkninger av fortiden og hvordan våre fortolkninger av fortiden er preget av vår forståelse av oss selv 
  Kommunikasjon og kultur 
  Kommunikasjon og kultur 1 
  • sammenligne hvordan ulike kulturer uttrykker normer, verdier og tradisjoner 

  Kommunikasjon og kultur 2 

  •  gjøre rede for og bruke teorier om diskurs, sjanger, estetikk, retorikk og litteratur 

  Kommunikasjon og kultur 3  

  • analysere og reflektere over kulturuttrykks rolle i identitetsdannelse 

  Kunst og skapande arbeid    

  • Analysere og presentere ulike samfunnskritiske kunstuttrykk og bruke dei som referanse i drøftingar om kunsten si rolle i samfunnet 
  • utforske og reflektere over arbeidet til ulike sentrale kunstnarar og bruke inspirasjon frå dette i eige arbeid 

  Kunst og visuelle verkemiddel  

   Kunst og visuelle verkemiddel 1 

  • vurdere og skildre eit mangfald av samfunnsaktuelle tema og kunstuttrykk 

  Kunst og visuelle verkemiddel 2 

  • kjenne til grunnleggjande kommunikasjonsteori og gjere greie for samanheng mellom avsendar, bodskap og betraktar 

  Kunst og visuelle verkemiddel 3 

  • analysere innhald, kontekst og uttrykk i kunst, medium og visuelle uttrykk, og presentere og formidle eigne og andre sitt arbeid 

  Norsk  

  • utforske og reflektere over hvordan tekster fra romantikken og nasjonalromantikken framstiller menneske, natur og samfunn, og sammenligne med tekster fra nyere tid 

  Læreren/pedagogens rolle

  Som lærer og/eller pedagog har du en viktig rolle i at understøtte barna i aktivitetene på linje med museet og museumspedagogene. Det er en stor hjelp at du som lærer eller pedagog er oppmerksom på alle barna i gruppen, og hjelper med at huske hva man kan og ikke kan på et kunstmuseum.  

  Vi arbeider dialogbasert og med verkstedsøvelser, der skal fremme flerstemmighet, inklusjon og mangfold. Derfor er det viktig at vite at der ikke er rett og feil, men mange forskjellige uttrykk, inntrykk og meninger i kunst. Både den vi ser på i utstillinger og den vi skaper i verkstedet.  

  Museumsregler

  På Trondheim kunstmuseum skal vi komme tett på utstillinger og verkene. Vi ønsker at skape et rom for dialog, engasjement og fordypelse for alle.  For at gi plass til alle gjester både nå og i fremtiden, skal vi ta vare på kunsten og hverandre. Derfor er det noe få men viktige regler:  

  • Man får ikke røre  

  • Man får ikke rope 

  • Man får ikke springe 

  • Man får ikke ta med mat og drikke i utstillingene 

  Nyttig informasjon ved besøk på museet

  • Ved ankomst vil du bli mottatt av en museumspedagog på museet ved hovedinngangen. 

  • Det er garderobe/oppbevaring til klær og sekker  

  • Etter avtale er det anledning til å ha med matpakke og spise på museet før eller etter besøket. Vi skal bruke all vår tid til å se på kunst og arbeide i verksted, så det blir ikke tid til matpause underveis. 

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

  Hvordan finner jeg frem?

  Trondheim Kunstmuseum har to avdelinger: Museets hovedbygning ved Nidarosdomen og TKM Gråmølna, nær Solsiden.  

  Museets hovedbygning:  

  Adresse: Bispegata 7b, 7013 Trondheim.  

  Bilparkering: Museets hovedbygning ligger i Midtbyen med nærmeste gateparkering i Bispegata eller Munkegata. Nærmeste parkeringshus er Torget P-hus som ligger i tilknytning kjøpesenteret Trondheim Torg, med innkjørsel fra Tinghusplassen. 

  Bussreisende: nærmeste bussholdeplass er Nidarosdomen. For busstider se AtB sine hjemmesider

  TKM Gråmølna: 

  Adresse: Trenerys gate, 9 7042 Trondheim 

  Bilparkering: TKM Gråmølna ligger vis à vis Solsiden P-hus tilknyttet Solsiden kjøpesenter, med innkjørsel fra Trenerys gate. 

  Bussreisende: nærmeste bussholdeplass er Solsiden. For busstider se AtB sine hjemmesider

  Tilgjengelighet

  Utstillingene er tilgjengelig via heis. Inngang for gjester med rullestol, rullator eller barnevogn er på sørsiden av bygget (mot Nidarosdomen). Om døren er stengt ta kontakt med resepsjonen eller museumspedagog. Vestsiden av bygget (mot restauranten Bifrons) kan også brukes. En ringeklokke tilkaller våre ansatte som gledelig vil assistere i bruken av den originale heisen fra 1930-tallet.   

  Museum24:Portal - 2024.06.11
  Grunnstilsett-versjon: 1