Hopp til hovedinnhold

Never Look Away, 2020

Atoll, bay, beach, 2018

29.09. - 31.10.2021

Atoll, bay, beach, 2018

Medium: Single channel video med lyd.
Lengde: 1 min, 15 sek.

Videoverket Atoll, bay, beach (2018) navigerer ulike generiske landskap gjennom å ramse opp betegnelser på landksapsbeskrivelser i alfabetisk rekkefølge. Bildene er hentet fra såkalt stockfoto - tatt av profesjonelle fotografer og distribueres digitalt. Bildene følger hverandre i så raskt tempo som den kvinnelige fortellerstemmen klarer å uttale de ulike ordene. Resultatet er en fortettet og suggererende billedsekvens som drar betrakteren inn ved hjelp av fortellerstemmens rytme. Den absurde alfabetiske opplistingen av en spesifikk kategori, nemlig ord som beskriver landskap, gir en ny inngang til det velkjente generiske naturbildet, og drar det mot det ukjente, der alle bilder og ord sidestilles uten hierarki og der de mister sin opprinnelige mening. 

Ayatgali Tuleubek

(f. 1985 i Kasakhstan, bor og arbeider i Oslo).
Ayatgali Tuleubek har markert seg med et spennende kunstnerskap, på tross ung alder og opphav utenfor Norge, og er han godt kjent på den norske kunstscenen. Han var med å starte det kunstnerdrevne galleriet Podium. I sitt kunstneriske praksis undersøkes forskjellige sider ved samtiden, og i sittarbeid tar Tuleubek blant annet for seg ulikeoppfatninger rundt teknologi, makt,ideologi, landområder og territorier.

  • 1/1
    Ayatgali Tuleubek, Atoll, bay, beach, 2018.

Never Look Away, 2020

Medium: Tekstil, Akvarell, Indigosol på damask.
Størrelse: 330 (x2) x 150 cm.

Never Look Away (2020) er et nytt arbeid som ble stilt ut på Kunstnerforbundet i forbindelse med Sætrangs soloutstilling i høsten 2020. Tittelen på arbeidet kan sees som en beskrivelse av seendets sentrale plass vår tid; man kan ikke se bort, verken fra det som er knyttet til å orientere seg i sine omgivelser eller fra den oversvømmende mengden informasjon som velter over det moderne mennesket i en stadig strøm som ser ut til å være uten opphør. Arbeidet er tosidig og monteres fritt fra vegg og slik at det når gulvet.

Bente Sætrang

(f. 1946) 

Sætrang er en sentral kunstner opererer i feltet mellom maleri og tekstil. Sætrangs bidrag til tekstilfeltet strekker seg over fire tiår med kunstnerisk produksjon og fagpolitisk engasjement. Arbeidet hennes preges av utrettelig utprøving, samtidig som det lener seg på en lang tradisjon. Sætrang har mottatt en rekke hedersbevisninger, utført mange større utsmykningsoppdrag og er innkjøpt av sentrale kunstinstitusjoner. Fra 1987 til 1993 var hun Norges første professor i tekstilkunst

  • 1/1
    Bente Sætrang, Never Look Away, 2020.
Museum24:Portal - 2024.03.00
Grunnstilsett-versjon: 1