Hopp til hovedinnhold

Omvisning og verksted

Skulptur og bevegelse

Trinn/alder

1.-7. trinn (Barneskole)
8.-10. trinn (Ungdomsskole)

Antall

Maks 25 + lærere. Om det er flere elever i klassen, avtal med museum ved bestilling. 

Varighet

1,5 time

Tidspunkt

Vi tar imot bestilte grupper, mandag til fredag, på omvisning og verksted i museets hovedbygning ved Nidarosdomen og i TKM Gråmølna på Solsiden. Vi tilbyr også åpne omvisninger til annonserte tider. 

Pris

Alle formidlingstilbud er gratis til barnehage og skole/utdanningsinstitusjon i Trondheim kommune. 

Institusjoner utenfor Trondheim er prisen 1000 kr + 50 pr. pers med verksted. 

Hvor langt fremover kan man egentlig lene seg før man mister balansen og faller? Hvordan ser kroppen ut når man hopper? Vi ser på ulike skulpturer i museets samling og utforsker sammen hvordan balanse og tyngdekraft fungerer på kroppen. I verkstedet lager vi små skulpturer i bevegelse. 

Trykk på hver kategori for å lese mer. Fremdeles noe du lurer på? Ta kontakt på: tkm.formidling@mist.no

Fagområde 1.-7. trinn

 • Kunst og håndverk 
 • Bevegelse 
 • Norsk 

Læringsmål 1.-7. trinn

Kunst og håndverk  

 • bruke håndverksteknikker og håndverktøy i utforming av tre, leire og tekstil på en miljøbevisst og trygg måte  
 • undersøke egenskaper ved materialer og dele sanseerfaringer 
 • utforske ulike visuelle uttrykk og bygge videre på andres ideer i eget skapende arbeid 
 • eksperimentere med form, farge, rytme og kontrast 
 • vise fram og presentere objekter gjennom utstilling eller samling 

7. trinn 

 • undersøke hvordan kjønnsroller vises i kulturelle uttrykk før og nå, og lage visuelle uttrykk som utfordrer stereotypier 

Bevegelse  

 • Utforske rytme, rom og bevegelse, og bruke ekspressivitet med presisjon i samhandling med andre 

Norsk  

 • lytte, ta ordet etter tur og begrunne egne meninger i samtaler 
 • beskrive og fortelle muntlig og skriftlig 

Fagområde 8.-10. trinn

 • Kunst og håndverk  
 • Norsk  
 • Samfundsfag 
 • Kulturarv (valgfag) 
 • Design og redesign (valgfag) 
 • Ideer og praktisk forskning (valgfag) 

Læringsmål 8.-10. trinn

 • Kunst og håndverk 
 • utforske muligheter innenfor håndverksteknikker og egnet teknologi ved å bearbeide og sammenføye harde, plastiske og myke materialer. 
 • utvikle løsninger gjennom en stegvis designprosess og vurdere holdbarhet, funksjon og estetisk uttrykk 
 • visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy 
 • analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid 
 • undersøke hvordan kunst, inkludert samisk kunst, kan bidra i samfunnskritikk, og skape kunstuttrykk som belyser utfordringer i egen samtid 
 • reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess 
 • fordype seg i en visuell uttrykksform og/eller en håndverksteknikk, utforske muligheter gjennom praktisk skapende arbeid og presentere valg fra idé til ferdig resultat 

Norsk  

 • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer 
 • informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium 
 • uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter 

Samfunnsfag  

 • drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk 

 • reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar 

Kulturarv  

 • bruke ferdigheiter, teknikkar, reiskapar og verktøy for å utøve ulike handverk og tradisjonar 
 • drøfte korleis ein ved å bruke, formidle og vidareutvikle kulturarv på ein berekraftig måte kan ta vare på han for framtida 
 • utforske og formidle korleis materiell og immateriell kulturarv utviklar seg i samspel med, og er ein del av, eit moderne, mangfaldig samfunn 
 • beskrive korleis kulturarv kan vere ein identitetsmarkør, og reflektere over korleis dette kan komme til uttrykk i ulike grupper i samfunnet 

Design og redesign  

 • utarbeide ideer og løsningsalternativer og videreutvikle dem til egne produkter 
 • Ideer og praktisk forskning  
 •  utforske og drøfte egne og andres ideer og problemstillinger, og formulere spørsmål og hypoteser som grunnlag for videre undersøkelser 

Læreren/pedagogens rolle

Som lærer og/eller pedagog har du en viktig rolle i at understøtte barna i aktivitetene på linje med museet og museumspedagogene. Det er en stor hjelp at du som lærer eller pedagog er oppmerksom på alle barna i gruppen, og hjelper med at huske hva man kan og ikke kan på et kunstmuseum.  

Vi arbeider dialogbasert og med verkstedsøvelser, der skal fremme flerstemmighet, inklusjon og mangfold. Derfor er det viktig at vite at der ikke er rett og feil, men mange forskjellige uttrykk, inntrykk og meninger i kunst. Både den vi ser på i utstillinger og den vi skaper i verkstedet.  

Museumsregler

På Trondheim kunstmuseum skal vi komme tett på utstillinger og verkene. Vi ønsker at skape et rom for dialog, engasjement og fordypelse for alle.  For at gi plass til alle gjester både nå og i fremtiden, skal vi ta vare på kunsten og hverandre. Derfor er det noe få men viktige regler:  

 • Man får ikke røre  

 • Man får ikke rope 

 • Man får ikke springe 

 • Man får ikke ta med mat og drikke i utstillingene 

Nyttig informasjon ved besøk på museet

 • Ved ankomst vil du bli mottatt av en museumspedagog på museet ved hovedinngangen. 

 • Det er garderobe/oppbevaring til klær og sekker  

 • Etter avtale er det anledning til å ha med matpakke og spise på museet før eller etter besøket. Vi skal bruke all vår tid til å se på kunst og arbeide i verksted, så det blir ikke tid til matpause underveis. 

 • 1/6
 • 2/6
 • 3/6
 • 4/6
 • 5/6
 • 6/6

Hvordan finner jeg frem?

Trondheim Kunstmuseum har to avdelinger: Museets hovedbygning ved Nidarosdomen og TKM Gråmølna, nær Solsiden.  

Museets hovedbygning:  

Adresse: Bispegata 7b, 7013 Trondheim.  

Bilparkering: Museets hovedbygning ligger i Midtbyen med nærmeste gateparkering i Bispegata eller Munkegata. Nærmeste parkeringshus er Torget P-hus som ligger i tilknytning kjøpesenteret Trondheim Torg, med innkjørsel fra Tinghusplassen. 

Bussreisende: nærmeste bussholdeplass er Nidarosdomen. For busstider se AtB sine hjemmesider

TKM Gråmølna: 

Adresse: Trenerys gate, 9 7042 Trondheim 

Bilparkering: TKM Gråmølna ligger vis à vis Solsiden P-hus tilknyttet Solsiden kjøpesenter, med innkjørsel fra Trenerys gate. 

Bussreisende: nærmeste bussholdeplass er Solsiden. For busstider se AtB sine hjemmesider

Tilgjengelighet

Utstillingene er tilgjengelig via heis. Inngang for gjester med rullestol, rullator eller barnevogn er på sørsiden av bygget (mot Nidarosdomen). Om døren er stengt ta kontakt med resepsjonen eller museumspedagog. Vestsiden av bygget (mot restauranten Bifrons) kan også brukes. En ringeklokke tilkaller våre ansatte som gledelig vil assistere i bruken av den originale heisen fra 1930-tallet.   

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1