Hopp til hovedinnhold

Forvaltningsprosjekter 2016- 2026

Dokumentasjon, bevaring og tilgang

Med jevne mellomrom gjennomgår museer samlingene de forvalter for å kontrollere at alt er der det skal være, og sikre at verksinformasjon er riktig og oppdatert. For å gjøre dette på en mest mulig håndterlig måte, er det nyttig å avgrense samlingen til grupper av verk, basert for eksempel på teknikk, kunstner, eller type magasin.
Her kan du lese om noen av de større prosjektene vi har gjennomført de siste ti årene ved Trondheim kunstmuseum.

Grafikkprosjektet 2014-2016

Av Trondheim kunstmuseums samling på drøyt 6000 verk, er omtrent halvparten verk på papir. Dette er tegninger, grafikk, fotografi og malerier.  

I perioden 2014-2016 ble det gjennomført en større gjennomgang av disse i ulike faser, med en samtidig oppgradering av oppbevaringsforholdene i grafikkmagasinet. Denne store gjennomgangen og oppgraderingen ble for enkelhets skyld kalt Grafikkprosjektet. 

Den største delen av arbeidet ble gjennomført i en av utstillingssalene i museets første etasje. Her ble arbeidet også synliggjort, ved at salen ble holdt tilgjengelig for publikum.  

Verkene ble tidligere oppbevart i treskuffer og sortert etter alfabetet. For å forbedre situasjonen, både for kunstverk og forvalter, ble ett og ett verk pakket om i silkepapir og merkede syrefrie mapper, og lagt i metallskuffer.

Verkenes unike ID-nummer ble kontrollert, det ble kontrollert at protokollinformasjon om teknikk, størrelse, signaturer og så videre stemte, og de ble fotografert med lav oppløsning. 

En del av samlingen på papir ble fotografert med høy oppløsning, blant annet en gruppe av verkene fra den store Grafikkgaven fra Ulla og Herman Hebler (2011).

Skulpturprosjektet 2021-23

 Trondheim kunstmuseum har en samling på rundt 400 skulpturer, eller verk med skulpturelle elementer, som installasjoner. I forbindelse med oppgradering av et av skulpturmagasinene, ble det foretatt en gjennomgang av omkring halvparten av skulpturene som museet forvalter. Arbeidet ble foretatt flere faser, med blant annet arbeid i to av museets utstillingssaler i andre etasje i 2021, i en periode hvor det ikke forelå utstillinger i disse.  

Det ble gjennomført tørr rengjøring, kontroll- og påføring av verkets unike ID-merking, tilstandsvurdering, kontroll av dokumentasjon og informasjon om verket, før de ble fotodokumentert med høy oppløsning og tilgjengeliggjort på DigitaltMuseum.  

De ble så pakket med pakkemetoder og materialer tilpasset hvert enkeltobjekt, og så plassøkonomisk som mulig.  

Se på skulpturene i samlingen på Digitalt museum
  • 1/1
    Stille film fra forvaltningsavdelingen 2021. Skulpturprosjektets arbeidsrom i utstillingssaler 204 og 205. Malerikonservator, samlingsforvalter og fotograf i arbeid.

Arkivprosjektet 2023

I 2022 fikk Trondheim kunstmuseum midler til å foreta en ordning av arkivet etter Trondhjems Kunstforening. Siden etableringen av Trondheims kunstmuseum i 1997, har museet forvaltet arkivet etter kunstforeningen (som fremdeles er aktiv) for perioden ca. 1845-1997.  

Arkivet etter Trondhjems Kunstforening omfatter dokumenter fra aktiviteten i kunstforeningen fra stiftelsen i 1845 og frem til arkiv og samling ble innlemmet i Trondheim kunstmuseum, ved stiftelsen av i kunstmuseet i 1997.

Arkivmaterialet er komplekst og har stor samfunnsrelevans for studenter, forskere og andre. I dette materialet ligger historien om starten og utviklingen av en av landets eldste offentlige kunstsamlinger, og er relevant for alle med interesse for kunstmuseets samling og historie, samt lokal- og regions historie. I tillegg har det en betydelig kildeverdi for vår egen samling, og for kunnskapsutviklingen ved museet. 

Arbeidet ble gjennomført av en prosjektansatt arkivar, og foregikk i en av utstillingssalene i museets andre etasje.  

 Takk til Arkivverket for midler til gjennomføring av prosjektet.

Hans Ryggen - Pigmenter på papp, 2023

I 2023 gjennomførte Trondheim kunstmuseum et viktig forprosjekt, som omfattet full gjennomgang og tilstandsvurderinger av et stort antall malerier etter maleren Hans Ryggen (1894 – 1956).

Fra de første innkjøp av Ryggens verk i 1923, har samlingen blitt beriket gjennom flere innkjøp og generøse donasjoner. Spesielt donasjonen fra Hannah Ryggen var er verdt å nevne. Museet forvalter nå 365 av Hans Ryggens verk. 

En stor del av disse bildene har aldri vært vist i større utstillinger ved museet. Dette skyldes at mange av dem er svært skjøre. 

Prosjektet omfattet tilstandsvurderinger av alle Hans Ryggens malerier i samlingen. Det gjør at vi nå har oversikt over hvilke bevaringstiltak vi må gjennomføre før vi kan stille dem ut for publikum. Konservatorene på museet har undersøkt hvert enkelt maleri, og gjort en vurdering på hvor mye og hvilken type konservering hvert enkelt verk trenger.

Hvert verk ble også fotodokumentert med høy oppløsning, slik at de er godt dokumenterte for ettertiden, og sørget for at nesten alle maleriene nå er tilgjengelig digitalt for publikum. 

Gjennomgangen har gitt et viktig materiale som kan brukes i kunnskapsutvikling om samlingen, -om maleren Hans Ryggen, og i forskning på materialbruk og maleteknikker.

Pigmenter på papp har brakt oss et betydelig steg videre i arbeidet imot målet – en fremtidig utstilling om kunstnerparet Hans og Hannah, i samarbeid med Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. 

Takk til Adolf Øiens fond for støtte til prosjektet.

Takk til Nordenfjeldske kunstindustrimuseum for lån av Hanna Ryggen salen, og mye praktisk hjelp. 

Følg lenkene for mer informasjon om Hans Ryggen og prosjektet
  • 1/1

Håkon Bleken 2024-2026

2024 er oppstarten på en gjennomgang av alle verk av Håkon Bleken i Trondheim kunstmuseums samling.  

Det første verket ble innkjøpt fra kunstneren i 1960; et oljemaleri med tittelen Tak og måne som var ferdigstilt samme året. Gjennom 1960, -70, -80, og -90- tallet ble Bleken innkjøpt med 5- 11 verk hvert tiår; mest kull og grafikk, men også flere oljemaleri. Ved det første tiåret på 2000-tallet skjer så et stort hopp i antall verk.  

I forbindelse med åpning av Gråmølna i 2008, ønsket Bleken å bidra med en større donasjon verk til Trondheim kunstmuseum. Bleken donerte en liste på rundt 250 verk, mot at verkene fra gaven permanent vises frem i Gråmølnas andre etasje.  

Av flere årsaker, blant annet verksstatus og endringer i registreringsmetoder, har det vært viktig å få på bena en fysisk gjennomgang av alle Blekens verk, både innkjøp og gaver. Det er derfor en ypperlig anledning til å få sett alle Blekens verk i samlingen.

Ut fra forvaltningsarbeidet, lager kuratoren utstillinger hvor man kan glede seg over de ulike sjangre og teknikker som Bleken mestrer. I første omgang kull, så kommer bokillustrasjoner og litterære verk, og fra desember skal museet arbeide med utkastene til kirkeutsmykninger. Utover 2025 vil vi vise grafikk, tegninger og naturligvis oljemalerier. 

Samlingsforvalteren vil jevnlig være til stede og arbeide i salene vis-a-vis utstillingen. Verk henger også på veggene i arbeidsrommene, som er synlige gjennom åpne gitter-vegger, men rommene er bare tilgjengelig når det er noen der.

Vi ønsker å synliggjøre sammenhengene mellom forvaltningsarbeidet og utstillingene, -at utstillinger er en utvelgelsesprosess, og ikke minst gleder vi oss over at vi på denne måten får vist enda flere av Blekens verk.

Kommende prosjekt:

Bjarne Ness – 100-årsmarkering - 2027

På begynnelsen av 1900-tallet markerte den unge Bjarne Ness fra Trondheim seg som en av de fremste innen norsk malerkunst. Allerede i ung alder ble han ansett som et usedvanlig talent og en svært dyktig tegner og maler. Gutten, som var oppvokst i arbeidermiljøet på Lademoen, og som hadde jobbet på jernbanen for å få råd til å reise til Oslo for å studere, ble ansett for å være Axel Revolds beste elev ved hans malerskole og siden ved Statens Kunstakademi i Oslo.

I 1927 fikk han et stipend, som gjorde det mulig for han å endelig reise til Paris, en drøm gjennom mange år. Dessverre hadde han allerede utviklet tuberkulose før han reiste, og døde i Paris i 1927, bare 25 år gammel.

Tross sin unge alder etterlot Bjarne Ness seg en rekke malerier og tegninger av høy kunstnerisk kvalitet, og et stort antall brev, som forteller om en dedikert og ambisiøs ung kunstner.  

I 2027 vil det være 100 år siden Bjarne Ness døde. Trondheim kunstmuseum skal markere dette med en utstilling om Bjarne Ness. I den forbindelse vil museet foreta en gjennomgang av hans verk i samlingen.

Ved Trondheim kunstmuseum forvaltes det 120 verk av Bjarne Ness; skisser, grafikk og malerier. Vi har også noen gjenstander knyttet til Bjarne Ness; hans staffeli, malerboks og palett. Lenke: 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1