Hopp til hovedinnhold

Etter 1950

I de nordiske landene, hvor naturen har en sterk posisjon både i kunsten og i hverdagen, fikk den abstrakte kunsten et eget lyrisk formspråk. Mange nordiske kunstnere tok utgangspunkt i naturen og brukte den som motiv for abstrakte bilder. Til forskjell fra det klassiske storslåtte landskapsmaleriet formidlet disse maleriene stemninger eller konkrete fenomener i naturen, som skogbunnen, svaberg, sollys eller snø.

En mer politisk kunst
Samfunnsdebatten i etterkrigstiden ble etter hvert mer polarisert, og fikk på 60-tallet utslag i ungdomsopprør i Europa og USA. For mange unge kunstnere ble kunsten et slagkraftig medium for meningsytring, ofte med budskap som kritiserte maktutøvere. 

  • 1/2
    Foto: Susann Jamtøy.
  • 2/2
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1