<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=797583897089809&ev=PageView&noscript=1" />

Nyere verk i samlingen

I storsalen i TKM Bispegata vises verk fra midten av 1960-tallet og frem til i dag, med særlig fokus på innkjøp etter 2014.

Etterkrigstidens økonomiske, teknologiske og sosiale utvikling speiles i kunsten. Kommunikasjonsteknologier gjør at politiske hendelser, som Vietnamkrigen og terrorhandlinger som den 22. juli, får umiddelbar gjenklang. Gjennom internett og sosiale medier utvaskes grensene mellom det private, personlige og det offentlige.

Siden 1960-tallet har kunstnere i økende grad benyttet seg av hybride teknikker og strategier. Ideen definerer kunstverket. Ulike metoder for å involvere betrakteren har blitt utarbeidet og avstanden mellom kunst og politiske spørsmål har blitt mindre.

Valget av medium følger ideen bak verket, og modernismens strenge billedkonvensjoner har blitt utfordret. Kunstnere som Kjartan Slettemark og Anders Sletvold Moe inntar en lekende holdning til modernismens undersøkelser av farge og form.

Fra midten av 1900-tallet har kunstprisene steget og kunstmarkedet vokst kraftig. Mange kunstnere har protestert med å skape immateriell kunst, som ikke lar seg omsette like lett, og nye kunstformer, som installasjon, happenings og performance, har oppstått. 

Den visuelle kulturen i dagens samfunn er i konstant forhandling. Ulike utrykk eksisterer side om side. Visuell kommunikasjon spiller en større rolle enn aldri før. Kunsten gir oss redskaper til å navigere dette stadig foranderlige landskapet.

 • Bjørn Krogstad, Skjorta mi. Buksa mi, 1968/69. Foto: Susann Jamtøy. (Foto/Photo)
  1/11
  Bjørn Krogstad, Skjorta mi. Buksa mi, 1968/69. Foto: Susann Jamtøy.
 • Foto: Susann Jamtøy. (Foto/Photo)
  2/11
  Foto: Susann Jamtøy.
 • Elmgreen og Dragset, Ganymede (t-shirt), 2013. (Foto/Photo)
  3/11
  Elmgreen og Dragset, Ganymede (t-shirt), 2013.
 • Foto: Susann Jamtøy. (Foto/Photo)
  4/11
  Foto: Susann Jamtøy.
 • Foto: Susann Jamtøy. (Foto/Photo)
  5/11
  Foto: Susann Jamtøy.
 • Mette Tronvoll, Marit Stene, fra serien "AGE women 25 - 90", 1994. (Foto/Photo)
  6/11
  Mette Tronvoll, Marit Stene, fra serien "AGE women 25 - 90", 1994.
 • Foto: Susann Jamtøy. (Foto/Photo)
  7/11
  Foto: Susann Jamtøy.
 • A K Dolven, 7 Voices, 2011. Foto: Susann Jamtøy. (Foto/Photo)
  8/11
  A K Dolven, 7 Voices, 2011. Foto: Susann Jamtøy.
 • Mette Tronvoll, Eline Mugaas, fra serien "AGE Women 25-90, 1994. (Foto/Photo)
  9/11
  Mette Tronvoll, Eline Mugaas, fra serien "AGE Women 25-90, 1994.
 • A K Dolven, 7 Voices, 2011. (Foto/Photo)
  10/11
  A K Dolven, 7 Voices, 2011.
 • Lotte Konow Lund, 66 minutter, 2018. (Foto/Photo)
  11/11
  Lotte Konow Lund, 66 minutter, 2018.
 • (Foto/Photo)
Trykk her for lese mer om Skulptur av hjerne (1966) av Kjartan Slettemark
 • 1/1