<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=797583897089809&ev=PageView&noscript=1" />

Komposisjon

1900-1950

De endringene maleriet gjennomgikk i perioden mellom 1900 og 1950, er uten sidestykke i kunsthistorien. Nye ideer og teorier om kunsten og samfunnet førte med seg en rekke nye -ismer og manifester. Kunst ble politisk og kunst ble handelsvare. For kunstnerne ble det etterhvert viktig at kunsten skulle være uavhengig og mange ønsket å skille kunsten fra livet. Dette fikk blant annet utslag i et mer abstrahert billedspråk hvor farge, form og komposisjon ble bærende. Maleriene fra denne tiden leker med perspektiv, komposisjon og utsnitt.

  •  (Foto/Photo)
Trykk her for å lese mer om "Maleri" (1925) av Charlotte Wankel
  • Foto: Susann Jamtøy. (Foto/Photo)
    1/2
    Foto: Susann Jamtøy.
  • 2/2