<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=797583897089809&ev=PageView&noscript=1" />
 (Foto/Photo)

Lap-See Lam

12. juni – 26. september 2021
TKM Gråmølna

Beyond Between, commissioned for the Luleå Biennial 2018. Photo: Thomas Hämen.

Lap-See Lam utforsker teknologier som 3D skanning, virtual reality og animasjon, for å systematisk dokumentere de gamle kinesiske restaurantene i Sverige som sakte er i ferd med å forsvinne. Disse restaurantene har vært et kjent trekk i skandinaviske byer siden på slutten av 1970 tallet, og har siden da legemliggjort et fremmed og eksotisk alternativ til det som er kjent for oss. Ved å løfte opp og bevare arven til disse restaurantene, ser Lap-See Lam på hvordan myter, populærkultur og skjønnlitteratur bidrar til å konstruere forestillinger om identitet og tilhørighet. I utstillingen vever hun sammen Hong Kong kinesisk diaspora over hele verden og minner oss på verdien av kulturhistorisk arv.

Lap-See Lam sine restaurantinteriører "eksisterer i limbo, kanskje sitter de fast eller beveger seg mot periferien, en fremtid. Møblene er dekket til, som om folk som har flyttet derfra. Stolen er tom, men minnes kroppsformen. Her er et bilde av innvandreren som et slags spøkelse, en figur som beveger seg gjennom mørket, som drar med seg sin historiske bagasje og infiltrerer det moderne. Spøkelset står for de usynlige systemene, historiene som ikke blir fortalt, migrasjonens infrastruktur og de kinesiske restaurantenes geografi. Den skisserer konturene av vår projiserte frykt. Når det dukker opp, er det for å avsløre betrakteren, snarere enn seg selv."  - Sanna Samuelson, 2018.

Se også: