<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=797583897089809&ev=PageView&noscript=1" />

Gustav Vigeland og Nidarosdomen

Velkommen til lansering av antologien "Gustav Vigeland og Nidarosdomen: To nasjonale ikoner". Boka utgis i forbindelse med Vigelandjubileet 2019.

Program:
Velkommen
Foredrag av kunsthistoriker Kjartan Hauglid
Samtale mellom Hauglid og forlagsredaktør Maria Veie Sandvik 

Boka består av seks tekster, og Elin-Therese Aarseths bidrag omhandler Vigelands tegninger som publikum kan oppleve i kunstmuseets utstilling "Gustav Vigeland - Sidesprang fra gotikken". 

Visste du at Gustav Vigeland utviklet førtifire skulpturer til Nidarosdomen i perioden 1893–1910?

Gustav Vigeland ble født 11. april 1869, mens Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) ble stiftet noen måneder senere, 19. juli 1869. Både kunstneren og katedralen har en nasjonal posisjon hver for seg, men få er kjent med at Vigeland også er en stor bidragsyter til Nidarosdomen. Praktboka Gustav Vigeland og Nidarosdomen. To nasjonale ikoner formidler ny forskning gjennom nyskrevne artikler og en fyldig katalog som gir et komplett bilde av Vigelands skulpturer til domkirken og alle kjente utkast til disse.

I 1897 sendte Vigeland en prøve på et skulpturrelieff til NDRs arkitekt Christie. Det som imidlertid har vært ukjent, er at han startet arbeidet med skisser til domkirken allerede i 1893. Kjartan Hauglid har samlet nye funn basert på 24 hittil ukjente brev fra Vigeland til domkirken, Karl Christian Alvestad analyserer Vigelands betydning for det moderne olavsbildet, mens Kesia E. Halvorsrud og Ingvild Hammervoll undersøker Vigelands interesse for det norrøne. Elin-Therese Aarseth tar for seg Vigelands erotiske tegninger fra studiereisen til Frankrike og England i 1900–01, som presenteres i Trondheim kunstmuseum høsten 2019–våren 2020, mens Susanne Grina Lange undersøker publikums samhandling med Vigelands skulpturer i sosiale medier. Forfatterne siterer Vigeland hyppig og bruker sin bakgrunn fra museologi, historie og kunsthistorie til å analysere Vigelands verk for et større publikum.

Museumsforlaget har fått støtte fra Trøndelag Fylkeskommune og Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider for å utvikle boka. I tillegg vil vi takke Vigeland-museet for at boka har blitt rikt illustrert med fotografier og tegninger fra Gustav Vigelands samling. I etterkant av forfattersamtalen vil det være mulig å skaffe seg et signert eksemplar av boka. 

Se også: