Hopp til hovedinnhold

Lesestund, omvisning og verksted

Å samle

Trinn/alder

4-6 år

Antall

 Maks 10 + pedagoger. Ønsker du å bringe flere barn, avtal med museum ved bestilling.  

Varighet

1,5 time

Tidspunkt

Vi tar imot bestilte grupper, mandag til fredag, på omvisning og verksted i museets hovedbygning ved Nidarosdomen og i TKM Gråmølna på Solsiden. Vi tilbyr også åpne omvisninger til annonserte tider. 

Pris

Alle formidlingstilbud er gratis til barnehage og skole/utdanningsinstitusjon i Trondheim kommune. 

Institusjoner utenfor Trondheim er prisen 1000 kr + 50 pr. pers med verksted. 

De aller fleste barn samler på et eller annet. Pinner, steiner, klinkiser, viskelær, fotballkort og kindereggfigurer. Mange voksne samler også, bevisst eller ubevisst. Å samle ligger naturlig for mennesket, gjenstander vi trenger, ting vi fascineres av, vakre objekter, eller ting vi er spesielt interessert i. Og når samlingen vokser og ikke lenger får plass i en eske, oppstår behovet for å sortere, ordne og systematisere. 

På Trondheim kunstmuseum samler vi på kunst! Vi har en stor samling som vi er satt til å passe på og vise frem. Vi vil gjerne dele «samleerfaringer» med barna! Vi starter med å lese et utdrag fra boka «Kubbe lager museum» før vi ser på samlingsutstillinga på museet. Til slutt går vi i verkstedet og lager egen utstilling.  

Før dere kommer til museet ønsker vi at dere snakker om det å samle på ting, hva barna liker å samle på osv, og at barna har med hvert sitt objekt til museet. Det kan være hva som helst, et kosedyr, en pinne, et postkort, yndlingssteinen, (noe som er lett å putte i sekken og ikke er verdifullt). Sammen skal vi lage en utstilling med disse gjenstandene. Da må vi kategorisere og gruppere og lage en utstilling som er spennende å se på! 

Det er lurt å bestemme et tema på forhånd som for eksempel kosedyr, pinner og steiner, dyr e.l. og informere oss om temaet.  

Trykk på hver kategori for å lese mer. Fremdeles noe du lurer på? Ta kontakt på: tkm.formidling@mist.no

Fagområde

 •  Kunst, kultur og kreativitet 
 • Kommunikasjon, språk og tekst 
 • Antall, rom og form 
 • Kropp, bevegelse, mat og helse 
 • Nærmiljø og samfunn 

Læringsmål

I rammeplanen for barnehager finner vi mål som ønsker å gi barna muligheten til å oppleve kunst og kultur og til å uttrykke seg estetisk. Gjennom rike erfaringer med kunst kultur og estetikk skal barna få et mangfold av muligheter for sansning, opplevelse, eksperimentering, skapene virksomhet, tenkning og kommunikasjon.

Kunst, kultur og kreativitet
 • har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer
 • tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede
 • bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne
 • møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre
 • bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk

Kommunikasjon, sprak og tekst

 • uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter
 • videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd
 • opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale
 • utforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk, som lekeskrift, tegning og bokstaver, gjennom lese- og skriveaktiviteter.
Antal, rom og form
 • bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse
 • erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse 
Kropp, bevegelse, mat og helse
 • opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer
Nærmiljø og samfunn
 • utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt

Læreren/pedagogens rolle

Som lærer og/eller pedagog har du en viktig rolle i at understøtte barna i aktivitetene på linje med museet og museumspedagogene. Det er en stor hjelp at du som lærer eller pedagog er oppmerksom på alle barna i gruppen, og hjelper med at huske hva man kan og ikke kan på et kunstmuseum.  

Vi arbeider dialogbasert og med verkstedsøvelser, der skal fremme flerstemmighet, inklusjon og mangfold. Derfor er det viktig at vite at der ikke er rett og feil, men mange forskjellige uttrykk, inntrykk og meninger i kunst. Både den vi ser på i utstillinger og den vi skaper i verkstedet.  

Museumsregler

På Trondheim kunstmuseum skal vi komme tett på utstillinger og verkene. Vi ønsker at skape et rom for dialog, engasjement og fordypelse for alle.  For at gi plass til alle gjester både nå og i fremtiden, skal vi ta vare på kunsten og hverandre. Derfor er det noe få men viktige regler:  

 • Man får ikke røre  

 • Man får ikke rope 

 • Man får ikke springe 

 • Man får ikke ta med mat og drikke i utstillingene 

Nyttig informasjon ved besøk på museet

 • Ved ankomst vil du bli mottatt av en museumspedagog på museet ved hovedinngangen. 

 • Det er garderobe/oppbevaring til klær og sekker  

 • Etter avtale er det anledning til å ha med matpakke og spise på museet før eller etter besøket. Vi skal bruke all vår tid til å se på kunst og arbeide i verksted, så det blir ikke tid til matpause underveis. 

 • 1/9
 • 2/9
 • 3/9
 • 4/9
 • 5/9
 • 6/9
 • 7/9
 • 8/9
 • 9/9

Hvordan finner jeg frem?

Trondheim Kunstmuseum har to avdelinger: Museets hovedbygning ved Nidarosdomen og TKM Gråmølna, nær Solsiden.  

Museets hovedbygning:  

Adresse: Bispegata 7b, 7013 Trondheim.  

Bilparkering: Museets hovedbygning ligger i Midtbyen med nærmeste gateparkering i Bispegata eller Munkegata. Nærmeste parkeringshus er Torget P-hus som ligger i tilknytning kjøpesenteret Trondheim Torg, med innkjørsel fra Tinghusplassen. 

Bussreisende: nærmeste bussholdeplass er Nidarosdomen. For busstider se AtB sine hjemmesider

TKM Gråmølna: 

Adresse: Trenerys gate, 9 7042 Trondheim 

Bilparkering: TKM Gråmølna ligger vis à vis Solsiden P-hus tilknyttet Solsiden kjøpesenter, med innkjørsel fra Trenerys gate. 

Bussreisende: nærmeste bussholdeplass er Solsiden. For busstider se AtB sine hjemmesider

Tilgjengelighet

Utstillingene er tilgjengelig via heis. Inngang for gjester med rullestol, rullator eller barnevogn er på sørsiden av bygget (mot Nidarosdomen). Om døren er stengt ta kontakt med resepsjonen eller museumspedagog. Vestsiden av bygget (mot restauranten Bifrons) kan også brukes. En ringeklokke tilkaller våre ansatte som gledelig vil assistere i bruken av den originale heisen fra 1930-tallet.   

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1