Hopp til hovedinnhold

TKM Gråmølna

Utstillingen Amdam og Andersen + Håkon Bleken kan sees som en totalinstallasjon. Roald Andersen d.y sine skulpturer og Marius Amdam sine malerier kommer opp og ned av gulvet, og vi blir dratt med inn og ut av relasjoner og roller. Utstillingen er fylt med åpne historier om barndom, familien, hjemmet, byen, kunsten og døden. «Døden, døden, døden», som forfatteren Astrid Lindgren begynte sine telefonsamtaler med, bare for å få det ubehagelige ut av veien og heller snakke om andre ting. Levelige ting. Hverdagslige ting.

Marius Amdam har hatt en separatutstilling på Trondheim kunstmuseum i 2011. Der handlet det også mye om barndom, om det å bli voksen, om det å gå inn i rollen som kunstner, og om kunstnerrollen i seg selv. I Amdam og Andersen + Håkon Bleken handler det fortsatt om dette, men også i relasjon til det å være et familieoverhode. Det handler om nære relasjoner, om flytende roller og om de komplekse følelsene som kan oppstå. Et rom er dedikert til far. Et rom er dedikert til mor. Et rom handler om barnet, og for å komplisere det hele, er et rom dedikert til kunstneren.

Trondheim kunstmuseum jobber kontinuerlig med nye og interessante måter å vise frem museets samling på. Dette gjelder også Kunstgaven Håkon Bleken – en samling som ble donert av kunstneren til museet i 2008. For å re-aktualisere arbeider fra denne gaven har vi de siste årene invitert kunstnere til å se sitt eget kunstnerskap i lys av Kunstgaven Håkon Bleken. Gaven har blant annet blitt utstilt sammen med den tyske kunstneren Hans-Peter Feldmann (2017), med tidligere kollegaer av Håkon Bleken i Gruppe 5 (2016) og sist sammen med kunstnerkollektivet Tegneklubben (2018). 

Denne gangen er det kunstnerne Marius Amdam og Roald Andersen d.y. som går i dialog med arbeidene til Håkon Bleken. Håkon Blekens kunstnerskap berører flere av de samme temaene som Amdam og Andersen tar opp. Dette er tre menn som ikke er redd for å ta tak i de store temaene i livet.

 • 1/18
  Bilder fra åpningen 31. august 2019. Foto: Nadia Caroline Andersen.
 • 2/18
  Bilder fra åpningen 31. august 2019. Foto: Nadia Caroline Andersen.
 • 3/18
  Bilder fra åpningen 31. august 2019. Foto: Nadia Caroline Andersen.
 • 4/18
  Bilder fra åpningen 31. august 2019. Foto: Nadia Caroline Andersen.
 • 5/18
  Bilder fra åpningen 31. august 2019. Foto: Nadia Caroline Andersen.
 • 6/18
  Bilder fra åpningen 31. august 2019. Foto: Nadia Caroline Andersen.
 • 7/18
  Bilder fra åpningen 31. august 2019. Foto: Nadia Caroline Andersen.
 • 8/18
  Bilder fra åpningen 31. august 2019. Foto: Nadia Caroline Andersen.
 • 9/18
  Bilder fra åpningen 31. august 2019. Foto: Nadia Caroline Andersen.
 • 10/18
  Bilder fra åpningen 31. august 2019. Foto: Nadia Caroline Andersen.
 • 11/18
  Bilder fra åpningen 31. august 2019. Foto: Nadia Caroline Andersen.
 • 12/18
  Bilder fra åpningen 31. august 2019. Foto: Nadia Caroline Andersen.
 • 13/18
  Bilder fra åpningen 31. august 2019. Foto: Nadia Caroline Andersen.
 • 14/18
  Bilder fra åpningen 31. august 2019. Foto: Nadia Caroline Andersen.
 • 15/18
  Bilder fra åpningen 31. august 2019. Foto: Nadia Caroline Andersen.
 • 16/18
  Bilder fra åpningen 31. august 2019. Foto: Nadia Caroline Andersen.
 • 17/18
  Bilder fra åpningen 31. august 2019. Foto: Nadia Caroline Andersen.
 • 18/18
  Bilder fra åpningen 31. august 2019. Foto: Nadia Caroline Andersen.

Amdam og Andersen + Håkon Bleken er en del av en utstillingsserie hvor museets setter Kunstgaven Håkon Bleken inn i ulike kontekster hvor spesifikke tema blir satt i relasjon til andre kunstnerskap eller enkeltverk. Kunstnerduen Amdam og Andersen består av Marius Amdam og Roald Andersen d.y.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1