Hopp til hovedinnhold

Oksana Sarkisova, direktør for filmfestivalen Verzio i Budapest, Ungarn
Lørdag 11. mars kl. 15

Yaniya Mikhalina. In the Volga-Ural Sky (After Eisentsten. The capture of Kazan), collage 2023

I foredraget "På jakt etter moderlandet: nasjonaliteter i tidlig sovjetisk film" reflekterer Oksana Sarisova over den sovjetiske filmarven som er grunnlaget for og rammen omkring Yanyia Mikhalinas utstilling Søsterløs. Hvordan forstå disse bevegelige bildene i dag?
Sovjetunionen ble etablert som en multinasjonal føderasjon. Utviklet under en stadig strengere ideologisk kontroll som samtidig bidro til økt spredning, var film det mediet som hadde i oppgave å fremme nye visuelle formler for den multinasjonale staten i de tidlige sovjetiske årene. Filmer som promoterte det nye regimet ble ofte laget av filmstudioene som hadde base i hovedstaden, og talte som de de hevdet å representere. De visualiserte de abstrakte kategoriene moderland, nasjonalitet og patriotisme, og projiserte dette på et mangfold av nasjonale samfunn over hele landet. Forelesningen fremhever kontinuiteter og brudd i romlige og nasjonale representasjoner av mangfold på film. Med utgangspunkt i den filmatiske arven, diskuterer jeg de retoriske og visuelle strategiene for å fremme nye (over)nasjonale lojaliteter, distansering fra den koloniale arven så vel som de langsiktige imperialistiske kontinuitetene og makthierarkiene som er innebygd i det filmatiske mediet.

Gratis inngang og åpent for alle! 

Les mer om utstillingen:

Dr. Oksana Sarkisova er stipendiat ved Blinken OSA Archive ved Central European University, direktør for Verzio International Human Rights Documentary Film Festival, Budapest, og medgründer av Visual Studies Platform ved CEU. Forskningsfeltene hennes er kulturhistorie, minne og representasjon, filmhistorie, amatørfotografi og visuelle studier. Hun forfattet Screening Soviet Nationalities: Kulturfilms from the Far North to Central Asia (2017), co-redigert Past for the Eyes: East European Representations of Communism in Cinema and Museums after 1989 (2008), og har publisert i fagfellevurderte tidsskrifter og samlebind om filmhistorie, nasjonalitetspolitikk, moderne russisk og østeuropeisk kino og amatørfotografi. Hun fungerte også som jurymedlem ved internasjonale filmfestivaler i Nürnberg, Kiev, Zagreb, Warszawa, Tbilisi, Linz, Haag og Venezia.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1