Hopp til hovedinnhold

SURROUNDING OCEANS, 2017

08.12.2021 - 27.03.2022

SURROUNDING OCEANS, 2017

Medium: Eksponert cyanotypemulsjon på silke/bomullsduk, silketråd, saltvatn (framkalt i havet). Montert/hengt over vegghengt- og gulvbaserte stativer i lakkert stål.
Størrelse: 499 x 231 cm / 499 x 231 cm / 499 x 266 cm / 195 x 266 cm / 195 x 266 cm / 266 x 300 cm

Sted og omstendighet dannet grunnlaget for Solveig Lønseth sin separatutstilling, SURROUNDING OCEANS, som ble vist ved Trøndelag Senter for Samtidskunst (TSSK) i 2017. Til utstillingen ved TSSK, konserverte Lønseth dagslyset til en serie avbildninger av kunstsenterets glassfasade. Arbeidet er fremstilt med den fotografiske eksponeringsteknikken blåprint, også kjent som cyanotypi på silkeduk.

Blåprint ble oppfunnet av John Herschel i 1842 – først og fremst som muliggjøring for reproduksjon av tekniske tegninger, gjerne arkitektoniske plantegninger. Teknikken ble tatt i bruk og praktisert av flere og til ulike formål, deriblant botaniker Anna Atkins - som i dag regnes for å være vår første kvinnelige fotograf begrunnet i nettopp bruk av den fotografiske teknikken. Senere ser vi blåprinten i eksempelvis Susan Weil og Robert Rauschenbergs praksis under tiden ved Black Mountain College. Og SURROUNDING OCEANS springer ut fra nettopp Lønseths eget verk Reflection of light on grains of paper (Colour change), som hun utførte ved Hamburger Bahnhof, i Berlin 2015, i utstillingen Black Mountain College – An Interdisciplinary Experiment.

Cyanotypi er en lyssensitiv emulsjon som påføres et absorberende materiale. Når materialet så eksponeres for sollys / dagslys, mørkner emulsjonen til blått og fester seg permanent til materialet. Blåfargen blir gradvis dypere og fargen festes bedre avhengig av eksponeringstiden.

”Det fotografiske bildet ligner ikke, det er et direkte avtrykk av verden, og det er virkeligheten selv, solen og lyset er ”skaper” – Fra kapittelet om fotografiets oppfinnelse og Daguerre i Voldens blomster av Frode Helland.


Solveig Lønseth

(f. 1986)
 er født og oppvokst i Trøndelag, nærmere bestemt Inderøy og Steinkjer kommune. Hun har senere vært bosatt, arbeidet og studert i Trondheim over flere år. Lønseth har en master i billedkunst fra Kunstakademiet i Oslo, KHiO (2015). Hun har mottatt utmerkelser for sitt arbeid i form av priser og stipendier, deriblant Statens kunstnerstipend fra Kulturrådet 2016 - 2018, samt Billedkunstnernes Vederlagsfond, 2019 - 2022. I 2018 mottok hun BKH’s fotokunstpris for sitt stedsrelaterte arbeid KOLO KLORO KROMIA til Forbundet frie fotografers vårutstilling 2018. Andre visningssteder som har huset hennes arbeid inkluderer Hamburger Bahnhof, Berlin; CCC OD, Tours; Kunstnerforbundet, Kunstnernes Hus, UKS og Kunsthall Oslo, alle Oslo og Nils Aas Kunstverksted, Inderøy m fl. Hun er innkjøpt og representert i Kunstmuseet NordTrøndelags faste samling samt Oslo kommunes kunstsamling.

  • 1/3
    SURROUNDING OCEANS, ble vist ved Trøndelag Senter for Samtidskunst (TSSK) i 2017.
  • 2/3
    SURROUNDING OCEANS, ble vist ved Trøndelag Senter for Samtidskunst (TSSK) i 2017.
  • 3/3
    SURROUNDING OCEANS, ble vist ved Trøndelag Senter for Samtidskunst (TSSK) i 2017.
Museum24:Portal - 2024.03.00
Grunnstilsett-versjon: 1