<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=797583897089809&ev=PageView&noscript=1" />
Bard_Ask.jpg

NATURvitenskap

TKM Bispegata / TKM Gråmølna 
Åpner lørdag 6. oktober 2018

Untitled (globe) 2008, Bård Ask. 

Ane Graff / Stian Ådlansvik og Lutz Rainer-Müller / Tue Greenfort / Toril Johannessen/ Bård Ask / Henrik Håkansson m. fl.

Naturen blir aldri så beundret som når hun blir forstått. – Bernard le Bovier de Fontenelle (1657-1757).

På 1800-tallet – i en tid hvor store deler av verden fortsatt var ukjent – reiste vitenskapsmenn på ekspedisjoner for å kartlegge nye landområder. Et eksempel var de franske La Recherche-ekspedisjonene som utforsket nordområdene, og som blant annet besøkte Trondheim. Sammen med vitenskapsmenn deltok forfattere og kunstnere, som hadde en viktig funksjon i å skildre forskningen. Gjennom malerier, tegninger og litteratur fikk folk flest muligheten til å se steder de aldri kom til å besøke selv.

Med fotografiets inntog ble arbeidet med å dokumentere og formidle effektivisert, og kunstnerens rolle endret seg. Ny teknologi ga naturvitenskapen også muligheter til å utforske deler av verden som ikke nødvendigvis er synlig for det blotte øye – som bakterier, atomer eller fjerne galakser.

I likhet med naturvitenskapen, tilnærmer kunstnerne seg verden på en annen måte i dag enn på 1800-tallet. Flere kunstnere arbeider nå med metoder som kan minne om den naturvitenskapelige forskningen, men der vitenskapen søker svar på spesifikke problemstillinger, er kunstneren ute etter å kontekstualisere, problematisere og visualisere. Det er ikke lenger det klassiske landskapsmaleriet eller den storslagne naturen som blir behandlet, men det er heller naturens materialitet, økologi, fysikk og kjemi, som brukes for å beskrive og forstå den fysiske verden vi lever i.

I NATURvitenskap viser vi en rekke kunstnere med en naturvitenskapelig tilnærming i sitt virke, men som inntar en mer undrende holdning til fenomener i naturen. Som kunstnere kan de tillate seg å blande fiksjon og virkelighet, og slik være både tvetydige og direkte på samme tid. Fordi kunsten står friere har den mulighet til å åpne opp for andre perspektiver og ny erkjennelse. Slik kan kunsten og naturvitenskapen fremdeles dra nytte av hverandres arbeid.