Hopp til hovedinnhold

TKM Bispegata 6. oktober 2018 – 24. februar / 23. - 31. mars  2019

TKM Gråmølna 20.oktober 2018 – 24. mars 2019

Ane Graff / Stian Ådlandsvik og Lutz-Rainer Müller / Tue Greenfort / Toril Johannessen / Bård Ask / Henrik Håkansson m. fl.

Naturen blir aldri så beundret som når hun blir forstått. – Bernard le Bovier de Fontenelle (1657-1757).

På 1800-tallet – i en tid hvor deler av verden fortsatt var ukjent – reiste vitenskapsmenn på ekspedisjoner for å kartlegge nye landområder. Et eksempel var de franske La Recherche-ekspedisjonene som utforsket nordområdene, og som blant annet besøkte Trondheim. Forfattere og kunstnere som deltok sammen med vitenskapsmenn, var viktige i å gjøre ekspedisjonen og den forskningen som ble utført, kjent og forståelig for offentligheten. Gjennom malerier, tegninger og litteratur fikk folk flest muligheten til å se steder de aldri kom til å besøke selv.

Med tiden har naturvitenskapen utviklet seg til å i større grad utforske deler av verden som ikke så lett er synlig for det blotte øye – som bakterier, kjemiske reaksjoner eller klimatiske forandringer.

I likhet med naturvitenskapen, tilnærmer kunstnerne seg verden på en annen måte i dag enn på 1800-tallet. Flere kunstnere arbeider nå med metoder som kan minne om den naturvitenskapelige forskningen, men der vitenskapen søker svar på spesifikke problemstillinger, er kunstneren ute etter å kontekstualisere, problematisere og visualisere. Det er ikke lenger det klassiske landskapsmaleriet eller den storslagne naturen som blir behandlet, men det er heller naturens materialitet, økologi, fysikk og kjemi, som brukes for å beskrive og forstå den fysiske verden vi lever i.

I NATURvitenskap presenterer vi kunstnere som bruker naturvitenskapelige metoder i sin kunstneriske praksis, men som inntar en mer undrende holdning til naturen eller fysiske fenomener. Som kunstnere kan de tillate seg å blande fiksjon og virkelighet, og slik være både tvetydige og direkte på samme tid. Fordi kunsten står friere har den mulighet til å åpne opp for andre perspektiver og ny erkjennelse. Slik kan kunsten og naturvitenskapen fremdeles dra nytte av hverandres arbeid.

Utstillingen er kuratert av Randi Thommessen (TKM Bispegata) og Johan Börjesson (TKM Gråmølna).

Henrik Håkanssons verk på TKM Gråmølna vises i samarbeid med KODE, Bergen. 

 • 1/18
  Bilder fra åpningen i TKM Bispegata 6. oktober 2018. Foto: Torgil Pålsrud.
 • 2/18
  Bilder fra åpningen i TKM Bispegata 6. oktober 2018. Foto: Torgil Pålsrud.
 • 3/18
  Bilder fra åpningen i TKM Bispegata 6. oktober 2018. Foto: Torgil Pålsrud.
 • 4/18
  Bilder fra åpningen i TKM Bispegata 6. oktober 2018. Foto: Torgil Pålsrud.
 • 5/18
  Bilder fra åpningen i TKM Bispegata 6. oktober 2018. Foto: Torgil Pålsrud.
 • 6/18
  Bilder fra åpningen i TKM Bispegata 6. oktober 2018. Foto: Torgil Pålsrud.
 • 7/18
  Bilder fra åpningen i TKM Bispegata 6. oktober 2018. Foto: Torgil Pålsrud.
 • 8/18
  Bilder fra åpningen i TKM Bispegata 6. oktober 2018. Foto: Torgil Pålsrud.
 • 9/18
  Bilder fra åpningen i TKM Bispegata 6. oktober 2018. Foto: Torgil Pålsrud.
 • 10/18
  Bilder fra åpningen i TKM Bispegata 6. oktober 2018. Foto: Torgil Pålsrud.
 • 11/18
  Bilder fra åpningen i TKM Bispegata 6. oktober 2018. Foto: Torgil Pålsrud.
 • 12/18
  Bilder fra åpningen i TKM Bispegata 6. oktober 2018. Foto: Torgil Pålsrud.
 • 13/18
  Bilder fra åpningen i TKM Bispegata 6. oktober 2018. Foto: Torgil Pålsrud.
 • 14/18
  Bilder fra åpningen i TKM Bispegata 6. oktober 2018. Foto: Torgil Pålsrud.
 • 15/18
  Bilder fra åpningen i TKM Bispegata 6. oktober 2018. Foto: Torgil Pålsrud.
 • 16/18
  Bilder fra åpningen i TKM Bispegata 6. oktober 2018. Foto: Torgil Pålsrud.
 • 17/18
  Bilder fra åpningen i TKM Bispegata 6. oktober 2018. Foto: Torgil Pålsrud.
 • 18/18
  Bilder fra åpningen i TKM Bispegata 6. oktober 2018. Foto: Torgil Pålsrud.
Museum24:Portal - 2024.03.00
Grunnstilsett-versjon: 1