Hopp til hovedinnhold

Ignas Krunglevičius

25.mai - 1.september 2024

Narrative With an Unexpected Outcome (2011) av Ignas Krunglevičius er en 3-kanals videoinstallasjon som skildrer en dialog fra en gruppeterapisesjon, presentert som animert tekst. Hver skjerm representerer en av deltakerne i samtalen. Denne fremstillingen er en del av en terapiform utviklet på 1970- og 1980-tallet av den australske terapeuten Michael White og hans kollega fra New Zealand, David Epson. Deres tilnærming bruker fortelling som et sentralt element i terapeutiske samtaler. I den aktuelle økten som vises i verket, er en ung tenåringsgutt hovedpersonen.

Narrative With an Unexpected Outcome (2011) er en del av en serie arbeider hvor kunstneren Ignas Krunglevičius utforsker kodede systemer i samfunnet som brukes til å kontrollere individer og situasjoner. Krunglevicius anvender dokumentmateriale og transkripsjoner fra gruppeterapitimer, politiavhør og psykiatriske intervjuhåndbøker i sitt arbeid. Da verket ble stilt ut på Oslo Kunstforening i 2011, presenterte Krunglevičius verk basert på både avhørs- og terapimetoder side om side. Målet med de to metodene er enten å fremprovosere en tilståelse i politiavhør eller å avdekke skjulte eller glemte minner, som kunne forklare spesifikke atferdsmønstre hos en pasient.

Gjennom denne tilnærmingen belyser Krunglevičius hvordan ulike samtaleteknikker kan brukes både til å oppdage sannhet og til å manipulere, avhengig av konteksten. Verket utfordrer betrakteren til å reflektere over måten vi bruker historier i ulike maktstrukturer, og hvordan disse historiene kan påvirke våre oppfatninger og handlinger.

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Ignas Krunglevičius

Krunglevičius (f.1979 i Kaunas, Litauen) er en kunstner basert i Oslo som har fått internasjonal anerkjennelse for sitt unike og tankevekkende arbeid. Med en master i komposisjon fra Norges musikkhøyskole i Oslo, jobber Krunglevičius primært med lydkunst, installasjoner og videoverk som utforsker komplekse temaer som makt, kontroll, kommunikasjon og teknologi.

Krunglevičius er en kunstner som kontinuerlig utfordrer våre oppfatninger av makt, kommunikasjon og teknologi gjennom sine innovative og engasjerende verk. Hans kunstnerskap kjennetegnes av en utforskning av de skjulte strukturene som former våre liv, og han fortsetter å være en betydelig stemme i samtidskunsten som oppfordrer oss til å reflektere over de subtile, men dyptgripende måtene vi påvirkes av omgivelsene våre.

Kunstnerisk Tilnærming

Krunglevičius er kjent for sin evne til å skape intense opplevelser gjennom minimalistiske og konseptuelle verker. Han benytter ofte tekst, lyd og visuelle elementer for å skape en atmosfære som utfordrer betrakterens forståelse av virkeligheten. Arbeidene hans er preget av en dyp interesse for de sosiale og politiske dimensjonene i samfunnet, og han bruker ofte dokumentarisk materiale som utgangspunkt for sine verker.

Andre verk og prosjekter

Blant Krunglevičius' mest bemerkelsesverdige verk er videoverket "Interrogation" (2009). Dette verket er basert på en autentisk avhørsprotokoll fra FBI, hvor dialogen mellom en avhører og en mistenkt presenteres som tekst på skjermen, akkompagnert av en minimalistisk lydkulisse. Gjennom denne reduserte, men kraftfulle presentasjonen, avdekker Krunglevičius de psykologiske spillene og maktstrukturene som ligger til grunn for slike avhør.

Utstillinger og annerkjennelser

Ignas Krunglevičius har stilt ut på en rekke prestisjetunge arenaer internasjonalt, inkludert Venezia-biennalen, Kunsthall Oslo, og Henie Onstad Kunstsenter. Hans arbeid har blitt omtalt i flere kunstpublikasjoner, og han har mottatt anerkjennelser for sin evne til å kombinere estetisk enkelhet med dyp, intellektuell refleksjon.

Narrative With an Unexpected Outcome (2011) ble kjøpt for Kulturdepartementets stimuleringsmidler (koronamidler) 2020 og er en del av Trondheim kunstmuseum sin samling.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1