<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=797583897089809&ev=PageView&noscript=1" />
 (Foto/Photo)

Gudrun Stokstad

01.05.2022 - 04.09.2022
Storsalen

Gudrun Skeie Stokstads (1940-2016) arbeider bærer preg av fortellerglede, humor og toleranse. Tekstilskulpturene er fritthengende dukker og dyr. Fargesprakende fugler er ofte hovedmotiv. Fuglene er humoristisk fremstilt med menneskelige egenskaper. I sine applikasjoner plasserer hun samme type figurer i forenklede landskaper, med vekt på det ornamentale og en enkel symbolbruk.

Mer info kommer - følg med!

Gudrun Skeie Stokstad

Gudrun Skeie Stokstad hadde sin utdannelse fra Bergens Kunsthåndverkskole 1959-1964 og har hatt 15 separatutstillinger i Norge, og flere utstillinger i utlandet. Hun er innkjøpt av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, KODE og Nasjonalmuseet, i Oslo, samt andre offentlige samlinger. Hun har også hatt flere stedsrelaterte utsmykningsoppgaver for blant annet universiteter, industribygg, kulturhus og militære anlegg. Hun var gift med jazzmusiker og billedkunstner Ove Stokstad, som døde i 2018.

  • Gudrun Stokstad. Foto: Christina Undrum Andersen. (Foto/Photo)
    1/1
    Gudrun Stokstad. Foto: Christina Undrum Andersen. (Bilde 1 av 1)