<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=797583897089809&ev=PageView&noscript=1" />
 (Foto/Photo)

Georg Jacobsen

16. oktober 2021 - 13. februar 2022
TKM Gråmølna

Georg Jacobsen, Haren, 1922. (Utsnitt)

Den danske maleren Georg Jacobsen (1887-1976) har hatt stor betydning for norsk billedkunst, og hans komposisjonsprinsipper og tanker om billedbygging har tydelig inspirert generasjoner.

Utstillingen som åpner lørdag 16. oktober på TKM Gråmølna vil gi en unik mulighet til å oppleve bredden av Jacobsens arbeider og hans prosess. Jacobsen bosatte seg i Paris rundt 1920 og ble en del av en gruppe kunstnere som ønsket å videreføre ideen om at hjørnesteinen i et maleri var kulen, kjeglen og sylinderen - som en underliggende malerkonstruksjon som må føles, ikke blir sett. Ideene tok han med seg til Oslo der han foreleste om billedbygging, i sin stilling som professor ved Kunstakademiet.

Jacobsens teoretiske grunnlag er forankret i studier av de gamle mestrenes regler for billedeoppbygging. Geometriske komposisjonsprinsipper og ikke minst det gylne snitt – som han anså som maleriets evige lover. Jacobsen skrev flere bøker om disse emnene, og hans hovedverk Haren (1922) er gjennomkomponert etter disse prinsippene. Verket tilhører Trondheim kunstmuseums samling.

Jacobsens uttalte selv at hans arbeider oppstod fra et behov for å skape orden – et ønske om å ta billedflaten og -rommet mer aktivt i bruk ved hjelp av geometriske figurerer. Lik andre kunstnere, som for eksempel Cézanne, arbeidet han flere steder på lerretet samtidig, for å så i etterhånd å samle delene til en helhet med geometriske figurer.

Utstillingen viser arbeider av Jacobsen selv, kretsen rundt ham, og hans studenter kjent som Jacobinerne.

Utstillingen er et samarbeid mellom Trondheim kunstmuseum, Ribe kunstmuseum og Fuglesang kunstmuseum i Danmark.