Hopp til hovedinnhold

Else Hagen

Else Hagen (1914–2010) var den første kvinnelige kunstneren som arbeidet med monumentale utsmykninger i Norge. Trondheim kunstmuseum har flere arbeider av henne i samlingen. Dette forskningsprosjektet vil ende med publikasjon og utstilling i 2024. Utstillingen er et samarbeid mellom Stavanger Kunstmuseum, Trondheim Kunstmuseum, Sørlandets Kunstmuseum og Nasjonalmuseet. 

Kontakt

Ida Grøttum
E-post: ida.grottum@mist.no

Nettverk og ressurser:

Kunstmangfold. Nettverk for arbeid med likestilling og mangfold

Ledet av kunsthistorikerne Ulla Angkjær Jørgensen (NTNU) og Sigrun Åsebø (UiB). Formålet med nettverket er å starte diskusjon og samarbeid mellom kunstmuseene i Norge og Norden om hvordan de kan fremme kjønns- og mangfoldighetsperspektiver i produksjon av nye utstillinger og i bruken av eksisterende samlinger (fra nettverkets hjemmeside).

Museumsnettverk for kvinnehistorie

Nettverket, som ledes av Kvinnemuseet, har som formål å sørge for at kvinnenes historie blir ivaretatt innenfor museenes forvaltnings- og formidlingspraksiser. Videre skal nettverket aktivt fremme formidling med kvinners perspektiver, og være en fagressurs i arbeidet med kvinnehistoriske problemstillinger.

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1