Hopp til hovedinnhold

Astri Aasen, Modellen, 1910.

Astri Aasen

Astri Aasen (1875 – 1935) var født i Trondheim, men reiste til Bergen, Kristiania, København og Paris for å gå i lære som maler. Hun arbeidet spesielt med portretter, men malte også historiske motiver fra Trondheim som Trondhjems domkirkes nye steinhuggerverksted (1915). Astri Aasen var til stede under samemøtet i 1917 hvor hun dokumenterte flere deltakere, som Fra Samemøtet februar 1917. Samen Torkild Jonassen 78 år gammel (1917). Trondheim kunstmuseum arbeider nå med et større prosjekt for å kartlegge Aasens kunstnerskap, og ønsker gjerne å komme i kontakt med mennesker som kan sitte på mer informasjon om Trondheimskunstneren Astri Aasen.  

Kontakt

Ingrid Lunnan Nødseth
E-post: Ingrid.lunnan.nodseth@mist.no 

Else Hagen

Else Hagen (1914–2010) var den første kvinnelige kunstneren som arbeidet med monumentale utsmykninger i Norge. Trondheim kunstmuseum har flere arbeider av henne i samlingen. Dette forskningsprosjektet vil ende med publikasjon og utstilling i 2024. Utstillingen er et samarbeid mellom Stavanger Kunstmuseum, Trondheim Kunstmuseum, Sørlandets Kunstmuseum og Nasjonalmuseet. 

Kontakt

Ida Grøttum
E-post: ida.grottum@mist.no

Nettverk og ressurser:

Kunstmangfold. Nettverk for arbeid med likestilling og mangfold

Ledet av kunsthistorikerne Ulla Angkjær Jørgensen (NTNU) og Sigrun Åsebø (UiB). Formålet med nettverket er å starte diskusjon og samarbeid mellom kunstmuseene i Norge og Norden om hvordan de kan fremme kjønns- og mangfoldighetsperspektiver i produksjon av nye utstillinger og i bruken av eksisterende samlinger (fra nettverkets hjemmeside).

Museumsnettverk for kvinnehistorie

Nettverket, som ledes av Kvinnemuseet, har som formål å sørge for at kvinnenes historie blir ivaretatt innenfor museenes forvaltnings- og formidlingspraksiser. Videre skal nettverket aktivt fremme formidling med kvinners perspektiver, og være en fagressurs i arbeidet med kvinnehistoriske problemstillinger.